Kroužky

V Pivoňce nabízíme tři volnočasové activity, do kterých se přihlásilo nejvíce dětí. Zároveň tyto kroužky nabízíme i pro širokou veřejnost, takže je navštěvují i děti z jiných základních škol.  Kurzy Muzikoterapie, keramiky a cirkusu jsou již plně obsazeny, volná místa jsou již jen v kroužku Muzikohrátky. 

Muzikoterapie a muzihrátky se Zdeňkem Drahošem: 

 • ve středu 1x za 14 dní 

Muzikoterapie – Děti 6 – 13 let od 14:00 do 15:00

 • Muzikoterapie je metoda, která všestranně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho vývoj s využitím jeho vlastní přirozené muzikálnosti. Důležitou součástí není jen melodická složka hudby (zvuky, tóny a zpěv), ale i rytmus, často ve spojení s pohybem. Muzikoterapie cíleně pracuje také s aktivizací, rozvojem řeči, schopností koncentrace, také pomáhá řešit obtíže spadající do oblasti speciální pedagogiky. 
 • Muzikoterapeut a hudebník Zdeněk Drahoš z Plzně zve na společná setkání: “V rámci setkání děti zažijí různorodé muzikoterapeutické aktivity (od rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové až k relaxaci) a zahrají si na nástroje např. kalimba, sansula, ocean drum ,handchimes. Zažijí skupinové hraní na africká djembe a perkuse, což je aktivní a bezprostřední formou učí schopnosti spolupráce a vnímání spoluhráčů.”

Muzikohrátky pro děti 2 – 6 let s rodiči – od 15:30 do 16:15

 • Poté herna pro děti, možnost posezení při kávě, čaji.
 • Muzikohraní rodičů s dětmi je především o společném prožívání hudby, muzicírování, bubnování a relaxaci. Cílem je probudit v dětech přirozený zájem o hudbu, postupně a nenásilně rozvíjet jejich hudební vnímání, pěstovat rytmické cítění, sluch i hlas. Společné hraní také prohlubuje vztah a schopnost komunikace mezi rodičem a dítětem.
 • Lektor Zdeněk Drahoš zve všechny rodiče s dětmi na setkání: “V rámci setkání rodiče s dětmi zažijí různorodé hudební aktivity (od rytmických, přes pohybové, improvizační, poslechové, relaxační) a zahrají si na nástroje jako např. kalimba, sansula, ocean drum, handchimes, coshee zvonky a další. V neposlední řadě zažijí také skupinové hraní na africká djembe a perkuse. Není nutná předchozí zkušenost hry na hudební nástroj či zpěv.”

Cena: Muzikoterapie 800 kč za pololetí, Muzikohrátky 600 Kč za pololetí 

 • bubnovani bubnovani2

Keramika s Martinem Kollerem: 

 • každý čtvrtek

Děti 6 – ? let plus dospělí od 13:50 – 15:10

Děti 3 – 6 let s rodiči či bez nich od 15:30 – 16:30

 • Práce s hlínou uklidňuje, rozvíjí tvořivost, propojuje lidskou práci s přírodou. Martin o kurzu říká: “Keramiku tvořím a vypaluji v peci na dřevo v mém domě v Hudlicích u Berouna. Na kurzech učím děti i dospělé techniky keramického řemesla. Jejich náplní je zvládnutí základní práce s hlínou, modelování, výroba užitých předmětů klasickými technikami. Děti i dospělí si zkouší pracovat s platy, válečky, tiskat, glazurovat atd. Těším se na stavbu pece na školní zahradě Pivoňky, ve které budeme výrobky z kurzu vypalovat. Těším se na společné tvoření.”  Výrobky budou vypáleny a účastníci si je budou brát domů.

Cena: 850 Kč za pololetí 

 • keramika2

Cirkus, akrobacie, žonglování s Marcem Verhillem: 

 • v pátek 1x za 14 dní

Děti 6 – 13 let od 13:30 – 15:00

Děti 4 – 8 let s rodiči či bez nich od 15:30 – 16:30

 • Jedinečné hodiny pro školáky i malé děti s rodiči s francouzským lektorem, profesionálním učitelem cirkusových technik. Marc představuje kurz: Během výuky se zaměříme na zlepšení koordinace pohybu, protažení a posílení těla, zejména základy gymnastiky a posilovací cvičení s použitím cirkusových technik – pozemní akrobacie, diabola, talíře. Naučíte se akrobacii ve vzduchu na šálách a a na své si přijdou i mladí žongléři! Hodiny plné her, cvičení a smíchu!”
 • Rodiče při čekání na skončení kurzu mohou využít vestibul školy, školní knihovnu, uvařit si kávu, čaj…

Cena: 800 Kč za pololetí

 • mark_sala