Kroužky

ZŠ Pivoňka pořádá pro školní rok 2018/2019 opět řadu kroužků – mimoškolních aktivit, pro své žáky, ale i děti z okolí. V připojeném souboru najdete přehled přihlášených dětí do jednotlivých kroužků včetně termínů KROUŽKY V PIVOŇCE – INFO_aktual_k_lednu_2019 Ke konci pololetí je možno u dětí změnit kroužky, na které chodí. Je ale potřeba vyplnit znovu přihlášku zde: Přihláška do kroužků leden

TRUHLÁRNA – v truhlárně pracujeme se dřevem, objevujeme jeho fyzikální a mechanické vlastnosti. Pracujeme s ručním nářadím, ale i elektrickým. Učíme se měřit, řezat, brousit, vypalovat, vyřezávat, používat spojovací materiál. Děti si mohou vyrobit např. dřevěné hračky, dárečky pro své blízké a vůbec, dřevo je neobyčejný materiál, který skrývá nekonečně mnoho možností. Pojďme je společně objevit!

CIRKUS – V cirkusové škole se zábavnou formou učíme základy cirkusových dovedností. Formou pohybových her zlepšujeme koordinaci pohybu, rovnováhy a rozvíjíme motorické schopnosti. Učíme se základům akrobacie a gymnastiky, párové akrobacii a lidským pyramidám.  Točíme s talířem, poi tyčí nebo obručí. Zkoušíme různé žonglování s míčky, kruhy nebo kuželkami.

KERAMIKA – kurzy keramiky jsou místem, kde se rozvíjí osobnost dítěte příjemným způsobem, je to vlastně hraní si s hlínou..prvotní je nápad…myšlenka, kterou si děti snaží zhmotnit, a tím zjišťují hranice prostorovosti. Možnosti práce s hlínou jsou pestré, od modelování, plátování, točení na kruhu, dekorování vypichováním, nalepováním, vykrajováním až po závěrečné barvení keramiky engobováním či glazováním. Děti se však současně učí  trpělivosti, protože proces tvoření od nápadu po výsledný vypálený výrobek, chvíli trvá. A napětí při otevírání pece po výpalu má také hodně do sebe!

AIKIDO – Aikido je japonské bojové umění. Pro děti je zábavou a všestranným fyzickým pohybem zároveň. Pomocí her děti rozvíjejí své pohybové dovednosti, sebeovládání, rozhodnost, přímost, odvahu a hlavně schopnost navázat kontakt s ostatními a řešit konflikty bez násilí. Je to cesta života, způsob jak být v harmonii sám se sebou i se svým okolím.

MULTISPORT – multisportovní odpoledne pro děti se zájmem o lezení. Formou her, protahováním i posilováním, děti všestranně rozpohybují a sformují své tělo, ale i ducha. Naučí se základům uzlování, jištění a bezpečnosti. V rámci kroužku horolezení návštíví např. Alkazar v Srbsku nedaleko Berouna.