Setkání v dubnu a zápis

V dubnu se uskuteční setkání s týmem školy. V sobotu 22.4. od 10 hodin proběhne sobotní setkání všech, kteří vážně uvažují o nástupu dítěte do ZŠ Pivoňka od září 2017. Pro děti budou připraveny tématické výukové aktivity z českého jazyka, matematiky, svět kolem nás a umění. Děti se potkají s dalšími členy týmu, seznámí se mezi sebou a rodiče budou mít možnost představit si opět více práci a přístup jednotlivých členů týmu. Součástí bude společné tvůrčí dílny, piknik na zahradě a individuální rozhovory s rodiči. Na setkání je potřeba se přihlásit. Těšíme se na setkání!

V pátek 28. dubna od 15 hodin proběhne zápis všech dětí, které chtějí nastoupit od září 2017 do naší školy. Zápis bude probíhat hravou formou. Pro děti bude připraven program (max. 1,5 hodiny) s různými aktivitami na zahradě školy a v tělocvičně. Zápis povede ke zjištění školní zralosti a úrovně některých dovedností a zájmů dětí. Součástí odpoledne budou i individuální rozhovory s rodiči (max. 25 minut) a aktivity pro celou rodinu.