Zápis prvňáčků v Pivoňce

Ve čtvrtek 26. 4. proběhl ve škole komorní zápis nových prvňáčků, kteří v září nastoupí do naší jednotřídky. Děti dostaly několik úkolů, na kterých si samostatně pracovaly. Pak si je společně s Markétou a Janou vyhodnotily.  Na konci zápisu dostali rodiče zpětnou vazbu o tom, na co by se mohli s dětmi případně během prázdnin zaměřit.