Prostory

První stupeň se nachází v budově, která v minulosti sloužila jako stodola, opravna traktorů, montovna a naposledy jako truhlárna. Budova proběhla kompletní rekonstrukcí tak, aby odpovídala všem zákonným nařízením a hygienickým normám.
V budově se nachází dvě třídy, tělocvična, vestibul s knihovnou, šatny a toalety.
V roce 2024 je plánovaná přístavba dalšího křídla, které rozšíří budovu o další třídu, kotelnu a odborné učebny.

Škola dále využívá ateliér a kanceláře v druhé budově školy, venkovní učebnu a rozsáhlé zahrady s venkovním altánem.