Kroužky

V odpoledním čase budou v prostorách školy probíhat kroužky. Podle zájmu dětí otevřeme některé z těchto mimoškolních aktivit, které nabízíme:

 Keramika – Spolupracujeme s keramickou dílnou Exodus v Třemošné a s profesionálními keramiky. Na zahradě budeme mít vlastní vypalovací pec.

Výtvarný atelier netradičních technik – Spolupracujeme s malířkou a výtvarnicí Mgr. Evou Chmelovou, která dětem představí některé netradiční techniky – sítotisk, malba aj.

Bubnování – Hra na bonga podporuje u dětí soustředěnost, vede k harmonizaci a rytmizaci celého těla. Skupinové bubnování – tzv. Drumcircle – skupinu propojuje, ventiluje napětí, emoce, přináší pozitivní atmosféru. Bubnování podporuje koordinaci a rozvijí jemnou motoriku. Je vhodné i pro děti s nejrůznějším znevýhodněním.

Truhlářský kroužek – Pod vedením truhláře si děti budou postupně osvojovat pracovní postupy a správné používání základního nářadí v truhlářské dílně.

Včelařský kroužek – Život včely je fascinující a inspirativní. Včelaření je zábavná, poučná a pro děti lákavá věc. Děti se na kroužku budou hravou formou dozvídat o včelách, medu a budou se pod vedením zkušeného včelaře učit starat o „školní včely“.

Cirkusová akrobacie a žonglování – Kotrmelce, stojky, ale i pyramidy, rovnovážná a balanční cvičení, akrobacie na závěsných šálách a žonglování. Díky cirkusovým technikám si děti posilují svaly, fyzickou kondici, trpělivost, vytrvalost, spolupráci, koordinaci. Při žonglování se propojují obě mozkové hemisféry, je to doporučované cvičení např. pro děti s dysgrafií, hyperaktivitou apod.

Divadelní a taneční kroužekDivadlo patří již mnoho století do škol. Hraní rolí a přehrávání herních situací vede děti ke kreativitě, rozvíjí komunikační dovednosti a schopnost improvizovat. Práce s příběhy vede děti k přemýšlení o postavách, ději, smyslu a rozvíjí u nich smysl pro humor, empatii a schopnost spolupracovat ve skupině. Tanec umožňuje dětem víření, zklidnění, naslouchání hudbě a cítění celého těla.

SportovkyPohybové a míčové hry, ale i práce s nářadím, orientační běh a další.

Individuální výuka hry na zobcovou flétnu

Individuální výuka hry na kytaru

Individuální výuka hry na piano