Finance

Zdroje financování

Jako soukromá ZŠ zapsaná v rejstříku MŠMT budeme mít od 1. 9. 2017 nárok na dotaci pro soukromé školy. Dotace se udílí podle počtu dětí – tzv. normativů. Příspěvek pro soukromé školy je nižší než pro školy zřizované státem, obcí či krajem. Proto, pokud škola dostává 100 % příspěvku, stačí tyto finance většinou na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců (ředitele, učitelů). Všechny ostatní náklady spojené s provozem školy (energie, voda a topení, materiálové vybavení, vedení účetnictví, úklid, svoz, účetní služby atd.) musí být hrazeny z jiných zdrojů.

Zřizovatel má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který díky dobrým ekonomickým výsledkům může ekonomicky i personálně (úklid, svoz, stravování formou služeb) škole významně pomoci, a snížit tak náklady na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem. Zřízení školy podporuje obec Chříč, která je také ochotna pomoci.

V 1. roce ZŠ dostává navíc pouze 60% dotace, takže je pro nás další podpora od soukromých či firemních dárců velmi důležitá.

Příspěvek na školu

Jako v každé škole, i u nás děti budou přispívat na školu. Z jejich příspěvku se budou platit zvláště pomůcky, se kterými budou děti pracovat, materiál na výtvarné a pracovní činnosti, další vybavení tříd, energie, topení a dorovnávat plat učitelů.

Ač úroveň naší školy odpovídá obdobným školám v Praze, kde se platí školné 6.000 Kč měsíčně, my chceme jít cestou vyrovnaných příležitostí. Příspěvek na školu je dobrovolný – podrobnosti vám rádi sdělíme při osobní schůzce.