Listopad

První listopadový týden byl hutný, plný, záživný. Děti z oranžové třídy intenzivně pracovaly, v centrech aktivit je vidět, jak umí zabrat. Řada z dětí má potíže se čtením hodin – více se na to zaměříme, ale klidně doma také občas procvičte. V pátek se jelo do Příbrami do hornického muzea a poté do pracovního tábora Vojna. Protože mají děti rádi divadlo, mají rády různé formy dramatizace – i na Vojně se pokusily vžít do role vězňů – posuďte na společné fotce, kde měly za úkol tvářit se jako vězni. Děti ze zelené třídy se učily trpělivosti při stavbě kostek a toleranci, když se někomu omylem podařilo stavby zbourat. Docela jim to šlo. Naopak problémem bylo sezení a tichý rozhovor během zpáteční cesty z Příbrami. 

Druhý listopadový týden byl opět plný akce. V pondělí si děti uspořádaly slavnost Sv. Martina a poté přespávaly ve škole, v rámci večera proběhla i oslava narozenin tří spolužáků. Lampionový průvod se opravdu moc povedl – děti z oranžové třídy připravily úkoly pro mladší děti a aktivně se zapojily do přípravy. Společnými silami jsme také uklidily po přespávání ve škole. Upekly jsme husy z kynutého těsta a začaly se zimní výzdobou školy. Podařilo se nám lépe dohodnout na tom, jak se budeme starat o naše králíky a morčata, abych jim to stále nemusela připomínat, a aby jim to skutečně dělalo radost.  Se staršími dětmi jsme se bavili o invazi v r. 1968, o Chartě 77 a normalizaci. Děti pilně zkouší na společné představení písně – je to skutečně kapela: Saša Šipoš nám zapůjčil elektrické bicí, na které nás bude Atrey doprovázet a díky Honzovi, Lili a Františce, kteří doma trénují na piano, housle a klarinet.

Třetí listopadový týden vybočoval hodně z rytmu. Přijeli skuteční záchranáři a učili, jak poskytovat správně první pomoc. Ve středu se v zelené třídě začalo s prezentací povolání, děti se připravily zodpovědně. Kromě kostýmů měly i řadu pomůcek a dokonce hasičský vůz! V týdnu přijely kolegyně – učitelky z Prahy, aby nahlédly do výuky a sdílely s námi svůj pohled na to, jak se tady učí. Oranžovou třídu navíc navštívily tři pamětnice, se kterými byly děti schopné vést rozhovor na základě připravených i spontánních otázek. Všechny ženy odcházely dost potěšené. Snad se nám podaří vytěžit z vyprávění to pravé pro naše představení. Kromě toho všeho ve čtvrtek navštívila školu speciální pedagožka Bára a psycholožka Johana, se kterými jste se někteří sešli. Proběhla větší část tripartitních schůzek, které ještě příští týden budou pokračovat.

V posledním listopadovém týdnu finišovala v oranžové třídě příprava na vystoupení Mezi dráty, které mělo připomenout dobu komunismu a oslavit svobodu, kterou nyní máme. Poslední listopadový den se na zámku ve Chříči sešlo opravdu hodně lidu, vystoupení se dětem velmi povedlo – střídaly se krátké dramatizované příběhy lidí perzekvovaných za dob komunismu s písničkami připomínajícímu dobu nesvobody. Ve škole jsme stihli také uspořádat společné zdobení adventních věnců a výrobu ozdobiček a drobných dárků na nadcházející prosincový vánoční jarmark.