Žijeme divadlem

Divadlo hraje v Pivoňce důležitou roli. Divadlo jako prostředek sebevyjádření má tisíciletou historii. Snažíme se v dětech probouzet zájem o dramatické umění, rozvíjet jejich schopnost vyjádřit svým tělem, hlasem, nonverbálními prostředky důležitá poselství, historické události i silné příběhy.
Během existence Pivoňky vznikla tato divadelní představení:
Vzpomínky chříčského vodníka (jaro 2018)
Vánoce na celém světě (prosinec 2018)
Otevírání studánek (jaro 2019)
Mezi dráty (podzim 2019)
Betlémský příběh (prosinec 2019)
Max a mravenec (jaro 2021)
Skácelovi aneb Jak to tenkrát bylo (jaro 2021)