Žijeme divadlem

Divadlo hraje v Pivoňce důležitou roli. Divadlo jako prostředek sebevyjádření má tisíciletou historii.  Snažíme se v dětech probouzet zájem o dramatické umění, rozvíjet jejich schopnost vyjádřit svým tělem, hlasem, nonverbálními prostředky důležitá poselství, historické události i silné příběhy.

Divadelní život Pivoňky těží z nadšení a zkušeností zakladatelky školy a první ředitelky školy Jany Jakubíčkové.
Během existence Pivoňky vznikla tato divadelní představení:
Vzpomínky chříčského vodníka (jaro 2018)
Vánoce na celém světě (prosinec 2018)
Otevírání studánek (jaro 2019)
Mezi dráty (podzim 2019)
Betlémský příběh (prosinec 2019)
Max a mravenec (jaro 2021)
Skácelovi aneb Jak to tenkrát bylo (jaro 2021)

V roce 2023 se v Pivoňce uskutečnil První pivoňkový divadelní festival PiDiFest. Děti vystoupily s představeními:
Zvířátka a loupežníci (Zelená třída)
Ronja, dcera loupežníka (Oranžová třída)
Kytice (Modrá třída)

Těšíme se, že  po návratu Jany Jakubíčkové z rodičovské dovolené budem v Pivoňce s divadlem pokračovat.