Školní časopis

Tradici vydávání školního časopisu založila ve škole Markéta Tesárková v r. 2019. S první dětskou redakcí vymysleli název Vykřičník. Od začátku se Markéta snažila, aby články psaly skutečně děti a také aby se postupně učily práci na počítači a v jednoduchých grafických programech. Děti se učí, jak vést rozhovory, jak je nahrávat a přepisovat; tvoří křížovky, komiksy a články. Přesto vzhledem k věku dětí je konečná práce a korektury na šéfredaktorovi, kterým se stala v r. 2021 Tereza Květoňová za IT pomoci Leoše Mitáčka a Žanety Vojtíškové. Vydávání Vykřičníku ovlivnila neblaze pandemie covid-19, přesto se zatím podařilo s dětmi vytvořit několik čísel časopisu. V r. 2021 získal náš časopis skvělé 3. místo v soutěži školních časopisů ZŠ, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky. Gratulujeme!

Zde si můžete prohlédnout jednotlivá čísla časopisu:
Vykřičník – č. 1
Vykřičník – č. 2
Vykřičník – č. 3