Pivoňka je malá soukromá škola s rodinnou atmosférou v obci Chříč. Děti se učí v souvislostech, prožitkem, pomocí programu montessori, matematiky prof. Hejného, pokusů a dalších moderních vzdělávacích metod. Důraz je kladen na rozvoj efektivní komunikace, řešení problémů, spolupráce a štědrosti. Děti pobývají a učí se často venku, v terénu, mohou se starat o zvířata a přírodu. Ve škole se budu přátelská a bezpečná atmosféra, děti se nestresují, nezkouší u tabule. Škola přistupuje ke každému dítěti individuálně a snaží se, aby ho škola bavila a rozvíjela. Při projektové výuce si děti osvojují celoročně základy řemesel, praktických činností, chodí na exkurze a poznávají reálný současný svět. Rodiče jsou partneři a součást školy
 
Zajímá vás, co se ve škole právě děje? Novinky a zajímavosti ze života školy s námi můžete sledovat na FB školy.
 
Pivoňka se aktivně účastní následujících projektů: 
Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropského sociálního fondu plus v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je zajistit pro žáky ZŠ Pivoňka další rozvoj v oblasti kvality vzdělávání formou inovativního vzdělávání, ale i zvyšováním kompetencí pedagogů školy. Z finančních prostředků v celkové výši 523 780 Kč hradíme tyto aktivity: personální podpora – školní asistent, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání ve škole, vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání ve škole a v družině, spolupráce pedagogů s jinými školami. 
 
 
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 se uskutečnil v úterý 9. dubna 2024. Bližší informace a výsledky zápisu najdete na našem webu zde.
 
 
     
 
 
 
 

Naše škola je jednou z 22 škol aktivně zapojených do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice IV. Cílem projektu je podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol, nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v ročních akčních plánech (RAP) a připravit všechny členy platformy MAP na změny ve vzdělávání, které jsou dány zejména Strategií 2030+.Z programu Národního plánu obnovy, který je v gesci MŠMT, čerpala škola Pivoňka dotaci pro nákup digitálních pomůcek a prevence digitální propasti. Konkrétně se jednalo o pořízení mikroskopů s adaptéry pro mobilní telefon, mikrobitů pro rozvoj dovednosti programování a tabletů. 

 

             

Díky programu O2 Chytrá škola si rozšiřujeme naše znalosti o online bezpečnosti a prohlubujeme naši mediální gramotnost. 

 
 

Škola Pivoňka je součástí projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.“

Škola Pivoňka získala finance z projektu Státního fondu životního prostředí na stavbu přírodní učebny, úpravy prostranství kolem školy a vytvoření školní přírodní zahrady. Tyto práce proběhly v roce 2019.

Škola Pivoňka od 1. 9. 2021 čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Více zde.

Naše škola získala v roce 2023 v projektu Program rozvoje venkova finanční prostředky na Vybavení školy ź fondů Evropské unie – Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova.