Pivoňka je malá soukromá škola s rodinnou atmosférou v obci Chříč. Děti se učí v souvislostech, prožitkem, pomocí programu montessori, matematiky prof. Hejného, pokusů a dalších moderních vzdělávacích metod. Důraz je kladen na rozvoj efektivní komunikace, řešení problémů, spolupráce a štědrosti. Děti pobývají a učí se často venku, v terénu, mohou se starat o zvířata a přírodu. Ve škole se budu přátelská a bezpečná atmosféra, děti se nestresují, nezkouší u tabule. Škola přistupuje ke každému dítěti individuálně a snaží se, aby ho škola bavila a rozvíjela. Při projektové výuce si děti osvojují celoročně základy řemesel, praktických činností, chodí na exkurze a poznávají reálný současný svět. Rodiče jsou partneři a součást školy
 
 
 
Pivoňka se aktivně účastní následujících projektů: 
 
                     
 
 
 
 
 
 

Škola Pivoňka je součástí projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“

Škola Pivoňka získala finance z projektu Státního fondu životního prostředí na stavbu přírodní učebny, úpravy prostranství kolem školy a vytvoření školní přírodní zahrady. Tyto práce proběhly v roce 2019.

 
Škola Pivoňka od 1. 9. 2021 čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Více zde.