Praktické informace

Doprava do školy

Chříč je opravdu zapadlá vesnice. Dopravní spojení sem není ideální, ale existuje a díky škole se i rozšiřuje nabídka veřejné dopravy. Ze směru z Kožlan, Kralovic existuje pravidelná autobusová linka, kterou děti využívají zvláště v odpoledních hodinách. 

Doprava na ranní začátek vyučování je z rakovnické strany v současné době podpořena svozem školní dodávkou. 

Ze směru ze Zbiroha se nám podařilo vyjednat s odborem dopravy Plzeňského kraje nový autobus, který využívají děti z druhé strany Berounky bydlící v bližších vesnicích (Terešov, Mlečice, Podmokly, Lhotka, Třebnuška). Tato doprava je levná a spolehlivá, čas příjezdů a odjezdů je přizpůsoben začátku školy a konci školní družiny.

Stravování

Stravování je zajištěnou formou služeb Chříčského Bistra v Pivovaru Chříč. Děti si nosí z domova svačiny, na oběd chodí do pivovarského Bistra, kde se vaří i pro zaměstnance a odpovídá všem hygienickým předpisům a normám. Kuchyně Bistra pro vaření využívá lokálních kvalitních surovin (maso z Řeznictví Dřevec, maso z vlastních pivovarských vepřů, zelenina, brambory ze zahradnictví Chmelů z Čilé), připravuje vyváženou stravu s akcentem na pestrou sezónní kuchyni a zdravou výživu. Kombinujeme klasickou českou kuchyni s mezinárodní, zařazujeme do jídelníčku minimálně 2 x týdně bezmasá jídla. Pokud je hezky, jíme s dětmi venku pod pivovarskými lipami.

Cena oběda není dotovaná, proto jeden oběd stojí 30 Kč. 

Placení obědů je formou zřízení inkasa z účtu. Pivovar si zpětně ztrhává za vydaný počet obědů v měsíci příslušnou částku. Obědy se musí v případě nepřítomnosti žáka odhlašovat, nejpozději do 7:00 hodin ráno příslušný den. Neodhlášené obědy se budou standardně hradit v měsíčním inkasu. 

S týdenními reporty dostávají rodiče jídelníček na příští týden a mohou tedy své děti odhlásit i v předstihu, pokud ví, že dítě nebude dané jídlo jíst. Apelujeme na rodiče, aby se tímto zabývali a předešlo se tak plýtvání. 

Odhlašování obědů: Martina Dudová, telefon: 606 292 698

Zápis dětí

Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na další školní rok bez osobní návštěvy rodiče a dítěte ve škole. Dle nařízení ministra je třeba řádně vyplnit přihlášku a tu doručit nejpozději do 30. dubna do vybrané školy jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelkou školy. Celé znění rozhodnutí ministerstva zde: vyjádření ministerstva k zápisům v roce 2020

Pro zápis dítěte je nutné vyplnit zápisní list duben 2020 a dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka

 Věk dítěte – 6 let  k 31. 8. 2020  (dítě narozené od 1. září 2013 do 31.8.2014).  V současné době má škola dvě třídy s celkovou možnou kapacitou 40 dětí.

Druhý stupeň

ZŠ Pivoňka aktuálně usiluje o zřízení 2. stupně s počátkem ve školním roce 2021/2022. V současné době je již schválena žádost z MŠMT a jsou připravené  zrekonstruované prostory pro 2. stupeň v budově bývalého kulturního domu na návsi ve Chříči. Aktivně dále sháníme finanční prostředky, které by nám pomohly pořídit veškeré potřebné vybavení. V sekci hledáme také najdete pracovní pozice, které aktuálně poptáváme pro 2. stupeň.