Září

První den a první týden školy se nesly v poklidném duchu. Děti se seznamovaly s novými spolužáky, tmelily se, chodily ven, učily se, jak po sobě uklízet a mít hrnky, jak udržovat ve třídě pořádek, kam si ukládat věci a jak zařazovat důležité papíry. Děti se také naučily, kdy začíná vyučování, kdy mají přestávku a kdy se mohou těšit na oběd. Ve školní družině si děti připomínaly pravidla chování během oběda, i těch, které jsou ve družině.  Děti si vše dobře pamatují, teď už jen zbývá každodenní trénink :) Na zahradě si děti užívaly volnou hru, indiáni a nově bandité jsou teď v kurzu. Hráli se seznamovací a pohybové hry a hledali houby. 

 V polovině září děti z Pivoňky, učitelé a pár zástupců z řad rodičů odjeli na „adapťák“ do Domaslavi blízko Konstantinových lázní. Krásné počasí podtrhlo krásy tamní krajiny a děti si užily mnoha výletů a společných aktivit. Jmenujme alespoň výlet na hrad Gutštejn, Krasíkov, návštěvu mýdlárny či výpravu za houbami :)

Poslední týden v září byl ve znamení ukázkových hodin volnočasových aktivit, které děti mohou v Pivoňce navštěvovat v odpoledních hodinách. Zaujala především ukázková hodina Aikida. Děti také společně oslavily nadcházející svátek Svatého Václava, a to rovnou svatováclavským průvodem, na jehož konci je čekalo setkání se samotným Václavem.

Červenec

Téměř všechny děti navštěvující v prvním roce Pivoňku se v červenci zúčastnily dětského tábora, který se již tradičně konal na chříčském tábořišti. Tématem tohoto letního týdne bylo putování čaroděje Gandalfa, Thorina Pavézy a jejich  skupiny za pokladem draka Šmaka, podle známé knihy Hobit od J. R. R. Tolkiena. Na děti čekalo spoustu dobrodružství a nelehkých úkolů, které postupně plnily den za dnem až k závěrečné bitvě pěti armád. 

Červen

Na začátku června se celá škola, včetně některých rodičů, vypravila na „puťák“ do CHKO Slavkovský les a okolí. První přespání proběhlo v Bečově nad Teplou, ve zdejší botanické zahradě, děti navštívily i zámek s jeho vzácným Relikviářem svatého Maura. Druhý den se spalo pod širákem nedaleko vesnice Prameny a teplé počasí umožnilo i koupání. Třetí den se doputovalo do Kladské a poté dojelo autobusem do Mariánských lázních, kde byl již přes kamarády rodičů zajištěn nocleh pod střechou :)

Přes velké vytížení stihly děti v červnu nacvičit vystoupení, kterým obohatily oslavy založení obce Chříč. Ta se, alespoň dle první písemné zmínky, dožívá v tomto roce 700 let. Formou divadelního představení se děti pokusily ve zkratce zmapovat důležité události v historii obce, průvodcem pásma pak byl vodník, který žil na Chříči, ještě v době, kdy měla obec svůj rybník. Děti sklidily za vystoupení, velký potlesk.

Předposlední červnový týden pak patřil škole v přírodě, která se prakticky spojila s plaveckým výcvikem, který děti musí povinně absolvovat. Děti tak strávily týden na Machově mlýně, kde je součástí areálu i plavecký bazén. Trenér, kterého si děti oblíbily, měl s sebou i své svěřence, kteří pomáhali s výcvikem dětí, takže i z neplavců se stali plavci. Navíc se vydařilo počasí, až na mírné chladno při závěrečném závodě.

Květen

V květnu se děti v Pivoňce naplno vrhly do objevování přírody – během dne venku viděly mloka skvrnitého či uspořádaly šnečí závody.

Doma pak v souvislosti s projektovým tématem hmyzu vytvořily  krásné prezentace o jeho vybraných druzích.

Bezesporu nejúspěšnějším květnovým „projektem“ školní družiny byla výroba vlastního slizu.

Březen

Tématem měsíce března bylo cestování, a tak se Pivoňka vydala s dětmi do Centra stavitelství v Plasích. Zde si děti samy vyrobily sgraffiti, dozvěděli se o jejich
používání v době renesance na budovách, dozvěděli se o typech krovu, o významu krovu a zkusili si krov i postavit. Za odměnu se podívaly i do ZOO, kde se staly experty na ZOO pro děti a navrhovaly možné úpravy, oceňovaly vhodné prvky, umístění zvířat atd.

Únor

Únorové mrazy vylákaly děti v družině na led, bruslení si patřičně užily! Jen škoda, že vodní plocha není přímo ve Chříči.

Poslední únorový týden se děti začaly v družině zabývat tématem „indiáni“. Vymýšlejí si indiánská jména, jméno svého kmene, vyrábějí indiánské ozdoby, totem.. K tomuto tématu čtou Příběh Malého stromu, který se dotýká indiánských ctností a dovedností.

Leden

V lednu jsme s dětmi pracovali na tématu tělo – zvláště pak lidské tělo (ale zabrousili jsme I do říše zvířat). Společně jsme se seznamovali dle věku s jednotlivými částmi těla, kostrou a jejím významem, s orgány a jejich funkcí. Děti pracují s pomůckami, s knihami a učivo si procvičují v námi sestavovaných projektových knížkách.

Začala nás navštěvovat pravidelně Cecilka Zkumavková se svými pokusy. Děti si tak vyráběly plíce, zamýšlely se nad významem vzduchu pro člověka; měřením ověřovaly, zda jejich chodidlo je stejné dlouhé jako předloktí a hlava; zkoumaly množství škrobu v potravinách; citlivost jazyka na jednotlivé chute či funkci zorniček a duhovek.

Děti zkoušely vyrábět kostku člověka, jeho orgány, hlavu a jednotlivé smysly. Zkoušely si, jaké je to být nevidomí a jaké pomůcky nevidomí potřebují pro fungování v běžném životě. Seznamovaly se s fázemi života od narození po smrt a s výhodami a nevýhodami.

Podrobně zkoumaly potraviny, učily se číst jejich složení, posoudit vhodnost potraviny pro zdravou výživu, setkaly se s dámami Sacharidy, Bílkoviny, Tuky; Učily se první pomoc, orientaci v lékarně a samy si lékarničku ušily.

Na závěr projektu si starší děti vybraly lékařskou specializaci a snažily se o svém oboru zjistit co nejvíce, odpovědět na některé otázky a poté uspět při atestaci tak, aby si mohly otevřít ordinaci. Ty úspěšné poté ordinovaly, léčily a psaly zprávy. Otevřely  také lékárnu, vyléčily mnoho nemocných a uskutečnily i operaci slepého střeva 😊.

Prosinec

V prosinci se zabýváme dále tématem Světlo – vztah naší zeměkoule a Slunce nás zavedl až k tématu čas. Na začátku adventu se tak děti nejen dle své úrovně učily hodiny a orientaci v čase, ale také si vyslechly prezentaci, co to je čas? O hodinách zpíváme písničky, pracujeme s pomůckami, vyplňujeme pracovní listy, tancujeme a hýbeme se jako hodiny.

Děti vyráběly adventní věnec a vyšívaly třídní adventní kalendář – do pytlíčků jsme vložili úkoly na podporu dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sebedůvěry. Úkoly postupně každý den plníme a rozvěcujeme tak světlo v nás.

Fotky16

V rámci tématu se s dětmi bavíme o noci a o dnu – která zaměstnání jsou noční a která denní? Kdo a proč musí pracovat v noci? Děti toto téma dosti zajímá, čteme, v lese pracujeme metodami dramatické výchovy, odpalujeme raketu s kosmonautem a zamýšlíme se nad potřebností některých povolání. Od nich se dostáváme k potřebě světla I v noci a k tématu elektřina. S dětmi hrajeme hry o fungování elektrického obvodu, vysvětlujeme si, co je to zdroj, čím svítíme. Jedeme se podívat do elektroskanzenu ve Šlovicích a do vodní elektrárny – jedné z nejstarších u nás.

Děti počítají množství elektrospotřebičů, svítidel – bavíme se o environmentálním postoji k svícení – proč šetřit? Hrajeme hry o energii a o zdrojích energie, o zaměstnáních, které potřebují elektrickou energii. Děti počítají doma, co všechno u nich “běží” na elektrickou energii a starší děti zkouší spočítat, kolik za den stojí elektřina jejich rodinu.

Připravujeme se také na Vánoce. Povídáme si o Betlémském příběhu, pomocí metod dramatické výchovy do něj pronikáme, hrajeme ho a učíme se nové koledy. Zkouší nás doprovázet kluci ze třídy, kteří hrají na hudební nástroje – piano a trubku. Těšíme se na předvánoční setkání s rodinami. ☺

Fotky 18

Listopad

Děti je již vyznají v rozvrhu, v týdnu, mají roozdělené služby na každý týden a dokáží si lépe vybrat činnosti při samostatné volné práci. Pracují s učebnicí, pracovními listy, pomůckami, dostávají od Markéty prezentace na novou látku v českém jazyku. Prochází společně prostředí prof. Hejného v matematice. Matematiku si procvičují na Montessori pomůckách dle své úrovně. Někteří prvňáčci začínají číst, jiní se stale učí písmenka, sluchovou percepci, robotí řeč. Píší písmena do krupice, drátkují, modelují z plastelíny. Skládají slova a přiřazují obrázky.

Uvolněnost ruky a celého těla děti procvičují pomocí tzv. Forem vycházející z waldorfské pedagogiky. Děti si zkouší určitý tvar psát do vzduchu rukama, nohama, zažívají si ho chůzí po laně a poté si ho píší na velký format do žlutých sešitů.

Druháci a třeťáci procvičují čtení, čtení s porozuměním. Skládají básně a učí se dělat výpisky. Čtou beletrii i encyklopedie. Čteme i v terénu – slouží nám k tomu kratší texty na kartách. Děti si začly vest čtenářské deníky a připravují si prezentaci o své přečtené knížce. Vznikla inspirační čtenářská síť zachycující přečtené tituly.

V listopadu jsme s přicházející tmou započali projektové téma světlo. Pomocí myšlenkové mapy jsme s dětmi hledaly témata, která se světlem souvisí a některá z nich začali probírat podrobněji. V listopadu jsme se zaměřili na téma vesmír a s ním související pojmy jako: Slunce, hvězdy, měsíc, planety. Děti téma velmi zajímá, vyvstalo mnoho otázek, na které jsme hledali odpovědi: např. Vyhasne někdy Slunce? Kdo byl první ve Vesmíru? Jak jí kosmonauti? Otáčí se planety? Z čeho jsou? Děti o Vesmíru četly, malovaly, učily se písničky, tančily, poslouchaly zvuk planet, hrály hry o Sluneční soustavě, vytvářely modely planet, zkoušely na modelu vysvětlit, jak to, že je den a noc, skládaly příběh o výstupu na Měsíc, kreslily křídou planety atd. Navštívila nás také Hvězdárna z Rokycan s mobilním planetarium a výukovým programem.

Děti se začínají učit prezentační dovednosti. Každý si vybral podtéma z projektu Světlo, které doma zpracovává a podle předem daných kritérií o něm hovoří, ukazuje obrázky, model apod. Ostatní děti pokládají doplňující otázky a zapisují a zakreslují si, co se dozvěděly do projektového sešitu. V listopadu jsme tak vyslechly zajímavou prezentaci o svítící medúze, sopce, duze, černé díře a o planetách.

V listopadu jsme s dětmi take prožili slavnost svatého Martina – děti si vyráběly lampiónky, učily se svatomartinskou písničku, napekly svatomartinské rohlíčky, připravili stínové divadlo a pomazánku k večeři. Když se setmělo, šli průvodem k několika zastavením, kde řešili otázku: Jak pomoci člověku? Jak ho rozesmát? Jak mu poradit při hádce? Jak ho oživit? Jak ho potěšit? Na závěr se setkali se sv. Martinem a společně slíbili pomáhat potřebným a chudým. Poté je čekala večeře v tělocvičně, stínové divadlo, příprava na spánek, společné zpívání, čtení a přespávání. Druhý den jsme se vydali hledat koně sv. Martina a našli ho v nedalekém statku, kde se děti zkoušely starat o koně, čistit je, jezdit na nich.

Bavili jsme se take o světle v nás – jak záříme do našeho okolí? Co umíme? Co jsou naše dobré vlastnosti? Vyráběli jsme si naše osobní hvězdy. Učíme se ocenit druhé, ocenit sebe. Je to těžké a je vidět, že děti nejsou zvyklé o těchto věcech mluvit. Snažíme se pravidelně zařazovat activity k posilování dobrých vztahů mezi nimi – dotýkáme se téma kamarádství, hrajeme scénky s určitým problémem a hledáme na něj skrz hraní různých situací řešení.

Říjen

Říjen byl pro nás pro všechny měsícem zjišťování, testování, vytváření řádu a vice připraveného prostředí. Děti se začínají již na konci měsíce dobře orientovat v case, harmonogramu dne, v jednotlivých blocích. Sami se učí popisovat, co ve škole můžou využívat pro své vzdělávání. Znají soubor činností, mezi kterými si můžou vybírat v prostoru pro volnou práci. Učí se stale spolupracovat navzájem, rozhodovat se a být zodpovědný za dodělání svých prací. Učíme se společně komunikovat respektujícícm způsobem, efektivně řešit problémy a důvěřovat si natolik, že otevřeně mluvíme o všem možném. Toto je cesta na dlouhou trať, ale vnímáme u každého z dětí zlepšení.

Stále se snažíme připravovat prostředí, vyrábíme sami a s pomocí přátel a podporovatelů školy nové pomůcky, pracovní a ověřovací listy. Děláme dětem ukázky – prezentace práce s novými pomůckami, ukazujeme jim, kde pomůcky najdou, aby se k nim mohly sami vracet.

V říjnu jsme s dětmi objevovali téma houby, stromy a plody. Společně jsme dle věku – mluvili, jaké jsou druhy hub, jaké části houba má, podmínky a specifika jejich růstu, význam hub. Pozorovali jsme houby pod mikroskopem, hledali je v lese, pozorovali výskyt hub a jejich mykorhózní vztah s některými stromy. Vytvářeli atlas, kuchařku, malovali houby, dělali houbové klobouky, vytvářeli houbové divadlo, zpívali písničky o houbách a tancovali na ně. Seznámili jsme se s pet-artem a pokusili se vytvořit plastové houby. Četli jsme některé knihy o houbách a fantaskních příhodách s obživlými houbami a mnoho dalšího…

Stromy jsme pozorovali, objímali, lezli na ně, určovali, dívali se na ně ze země. Fotili je, malovali, učili se zacházet s atlasem stromů. Hledali jsme rozdíly mezi keři a stromy. Nasbírali jsme plody na barvení vlny a následně barvili vlnu nastříhanou z ovcí. Z vlny jsme plstili skřítky a s nimi natočili film a vytvořili komiks. Vypravili jsme se na výlet do Valče a obdivovali a určovali nádherné vzácné stromy v zámeckém parku. Moštovali jsme. Dělali jsme koruny z listí, duhu z listí a land art. Dělali jsme odlitky listů a v družině založili Spolek odlévačů stop. Vytvořili jsme strom přání, určovali plody a jejich význam pro lidi I pro zvířata a na tyto témata hráli nejrůznější hry. Četli jsme o stromech v Runcajsovi, filcovali a mnoho dalšího.

V neposlední řadě jsme si v říjnu připomněli státní svátek vzniku samostatného Československa – učili jsme se hymnu, vytvářeli obrázky, vlajku, znak, četli komiks a pouštěli si hymnu při nejrůznějších důležitých historických chvílích (Fidlovačka, Sametová revoluce, pohřeb Václava Havla atd.).

Začínáme s dětmi vice pracovat na reflexi výuky a jejich práce – děti se učí pracovat s učebními plány a myšlenkovými mapami. Učí se konkrétně pojmenovávat co se během dne učili a hledáme významy jednotlivých činností.

Užíváme si s dětmi naplněné dny a snažíme se pomalu davit dětem více a více prostoru, aby se staly samostatnější a zodpovědnější za čas. který ve škole stráví. Je to zábava. Říjnu zdar.