Listopad

Začátek listopadu byl ještě ve znamení podzimu. Děti měly kaštanový den, pracovaly s nimi při matematice, českém jazyku, četly o nich a povídaly si a hrály s kaštany při etice – téma: naše nálady ve třídě a co je spouští. Bylo to zajímavé. Ve středu jsme se vrhli do práce na ukončení projektů – mladší o dopravě a starší o historii naší země – vznik republiky. Pod rukama mladších dětí vznikly skvělé modely silnic, měst, značek a cedulí. František na konci týdne slavil svoje narozeniny a všichni pomáhali připravit krásnou zahradní oslavu 🙂

Druhý týden ve družině byl ve znamení deskových her. Děti si mohly mnohé vyzkoušet a některé z nich budou k půjčení v Pivoňce. Platí však striktní pravidla pro jejich vracení. Informace u Katky. Děti se také chystaly na svatomartinskou oslavu s přespáním ve škole – pekly a vařily. Fotky z oslavy brzy doplníme.

Ve třetím listopadovém týdnu chybělo ve škole více dětí. Ty, které byly, prověřily svoje čtvrtletní znalosti testy, které dopadly veskrze dobře. Začalo se nové projektové téma – RODINA A ZVYKY, kam zahrneme i Vánoce. Děti se také s chutí pustily do dělání vlastního rodinného adventního kalendáře. Sourozenci na něm pracují spolu, což je velmi zajímavé 🙂 Děti se učí také koledy na flétnu na Vánoční představení. Ve družině bylo také rušno, slavily se narozeniny a dva svátky – dobrým zobáním i filmem na přání. V plném proudu jsou přípravy na vánoční jarmark a pokračuje se i v natáčení animáče. 

 

Říjen

První týden v říjnu se do výuky zařadily dvě novinky, které se stanou stálicemi rozvrhu. V úterý a ve středu bude probíhat v rámci českého jazyka tvůrčí psaní. Děti si zkouší psát, čímž cvičí myšlení, formulování myšlenek, psaní, pravopis a mnoho dalšího. Každý čtvrtek bude probíhat dílna čtení, kam si děti budou nosit své knihy a číst je. Zapojily se dokonce i prvňačky. Dětem se to dost líbilo, bude je to tak třeba i motivovat číst více.  V ateliéru pak děti krájely jablíčka a sušily je na křížaly, tvořily z listí či si stavěly modely. Děti si také zkusily vytvořit své volební plakáty, kterými by zaujaly voliče. 

Na konci druhého říjnového týdne proběhlo již druhé kroužkování ptáků, spojili jsme ho se dnem venku a hrami o ptácích a jejich tahu na jih. Moc si to děti užily, navíc se odchytlo a okroužkovalo 16 ptáků, což je dvakrát více než na jaře. Celou akci natáčel také Johan Kolínský, který pro Pivoňku vytváří propagační video pro další potenciální zájemce o výuku u nás či sponzory a přátele školy. Těšíme se na výsledek.

Přesně v půlce října měla Pivoňka celodenní program v Plzni. Nejdříve se šlo do divadla Alfa na představení Tři siláci na silnici. Pak se děti přesunuly pěšky a trolejbusem do multifunkčního prostoru DEPO 2015, kde s průvodkyní navštívily výstavu 100PY ke stému výročí založení republiky. Obě akce měly u dětí úspěch, na výstavě se dozvěděly mnoho nových informací z historie našeho státu. Počasí bylo celý den krásné, co více si přát 🙂

Září

První den a první týden školy se nesly v poklidném duchu. Děti se seznamovaly s novými spolužáky, tmelily se, chodily ven, učily se, jak po sobě uklízet a mít hrnky, jak udržovat ve třídě pořádek, kam si ukládat věci a jak zařazovat důležité papíry. Děti se také naučily, kdy začíná vyučování, kdy mají přestávku a kdy se mohou těšit na oběd. Ve školní družině si děti připomínaly pravidla chování během oběda, i těch, které jsou ve družině.  Děti si vše dobře pamatují, teď už jen zbývá každodenní trénink 🙂 Na zahradě si děti užívaly volnou hru, indiáni a nově bandité jsou teď v kurzu. Hráli se seznamovací a pohybové hry a hledali houby. 

 V polovině září děti z Pivoňky, učitelé a pár zástupců z řad rodičů odjeli na „adapťák“ do Domaslavi blízko Konstantinových lázní. Krásné počasí podtrhlo krásy tamní krajiny a děti si užily mnoha výletů a společných aktivit. Jmenujme alespoň výlet na hrad Gutštejn, Krasíkov, návštěvu mýdlárny či výpravu za houbami 🙂

Poslední týden v září byl ve znamení ukázkových hodin volnočasových aktivit, které děti mohou v Pivoňce navštěvovat v odpoledních hodinách. Zaujala především ukázková hodina Aikida. Děti také společně oslavily nadcházející svátek Svatého Václava, a to rovnou svatováclavským průvodem, na jehož konci je čekalo setkání se samotným Václavem.

Červenec

Téměř všechny děti navštěvující v prvním roce Pivoňku se v červenci zúčastnily dětského tábora, který se již tradičně konal na chříčském tábořišti. Tématem tohoto letního týdne bylo putování čaroděje Gandalfa, Thorina Pavézy a jejich  skupiny za pokladem draka Šmaka, podle známé knihy Hobit od J. R. R. Tolkiena. Na děti čekalo spoustu dobrodružství a nelehkých úkolů, které postupně plnily den za dnem až k závěrečné bitvě pěti armád. 

Červen

Na začátku června se celá škola, včetně některých rodičů, vypravila na „puťák“ do CHKO Slavkovský les a okolí. První přespání proběhlo v Bečově nad Teplou, ve zdejší botanické zahradě, děti navštívily i zámek s jeho vzácným Relikviářem svatého Maura. Druhý den se spalo pod širákem nedaleko vesnice Prameny a teplé počasí umožnilo i koupání. Třetí den se doputovalo do Kladské a poté dojelo autobusem do Mariánských lázních, kde byl již přes kamarády rodičů zajištěn nocleh pod střechou 🙂

Přes velké vytížení stihly děti v červnu nacvičit vystoupení, kterým obohatily oslavy založení obce Chříč. Ta se, alespoň dle první písemné zmínky, dožívá v tomto roce 700 let. Formou divadelního představení se děti pokusily ve zkratce zmapovat důležité události v historii obce, průvodcem pásma pak byl vodník, který žil na Chříči, ještě v době, kdy měla obec svůj rybník. Děti sklidily za vystoupení, velký potlesk.

Předposlední červnový týden pak patřil škole v přírodě, která se prakticky spojila s plaveckým výcvikem, který děti musí povinně absolvovat. Děti tak strávily týden na Machově mlýně, kde je součástí areálu i plavecký bazén. Trenér, kterého si děti oblíbily, měl s sebou i své svěřence, kteří pomáhali s výcvikem dětí, takže i z neplavců se stali plavci. Navíc se vydařilo počasí, až na mírné chladno při závěrečném závodě.

Květen

V květnu se děti v Pivoňce naplno vrhly do objevování přírody – během dne venku viděly mloka skvrnitého či uspořádaly šnečí závody.

Doma pak v souvislosti s projektovým tématem hmyzu vytvořily  krásné prezentace o jeho vybraných druzích.

Bezesporu nejúspěšnějším květnovým „projektem“ školní družiny byla výroba vlastního slizu.

Březen

Tématem měsíce března bylo cestování, a tak se Pivoňka vydala s dětmi do Centra stavitelství v Plasích. Zde si děti samy vyrobily sgraffiti, dozvěděli se o jejich
používání v době renesance na budovách, dozvěděli se o typech krovu, o významu krovu a zkusili si krov i postavit. Za odměnu se podívaly i do ZOO, kde se staly experty na ZOO pro děti a navrhovaly možné úpravy, oceňovaly vhodné prvky, umístění zvířat atd.

Únor

Únorové mrazy vylákaly děti v družině na led, bruslení si patřičně užily! Jen škoda, že vodní plocha není přímo ve Chříči.

Poslední únorový týden se děti začaly v družině zabývat tématem „indiáni“. Vymýšlejí si indiánská jména, jméno svého kmene, vyrábějí indiánské ozdoby, totem.. K tomuto tématu čtou Příběh Malého stromu, který se dotýká indiánských ctností a dovedností.

Leden

V lednu jsme s dětmi pracovali na tématu tělo – zvláště pak lidské tělo (ale zabrousili jsme I do říše zvířat). Společně jsme se seznamovali dle věku s jednotlivými částmi těla, kostrou a jejím významem, s orgány a jejich funkcí. Děti pracují s pomůckami, s knihami a učivo si procvičují v námi sestavovaných projektových knížkách.

Začala nás navštěvovat pravidelně Cecilka Zkumavková se svými pokusy. Děti si tak vyráběly plíce, zamýšlely se nad významem vzduchu pro člověka; měřením ověřovaly, zda jejich chodidlo je stejné dlouhé jako předloktí a hlava; zkoumaly množství škrobu v potravinách; citlivost jazyka na jednotlivé chute či funkci zorniček a duhovek.

Děti zkoušely vyrábět kostku člověka, jeho orgány, hlavu a jednotlivé smysly. Zkoušely si, jaké je to být nevidomí a jaké pomůcky nevidomí potřebují pro fungování v běžném životě. Seznamovaly se s fázemi života od narození po smrt a s výhodami a nevýhodami.

Podrobně zkoumaly potraviny, učily se číst jejich složení, posoudit vhodnost potraviny pro zdravou výživu, setkaly se s dámami Sacharidy, Bílkoviny, Tuky; Učily se první pomoc, orientaci v lékarně a samy si lékarničku ušily.

Na závěr projektu si starší děti vybraly lékařskou specializaci a snažily se o svém oboru zjistit co nejvíce, odpovědět na některé otázky a poté uspět při atestaci tak, aby si mohly otevřít ordinaci. Ty úspěšné poté ordinovaly, léčily a psaly zprávy. Otevřely  také lékárnu, vyléčily mnoho nemocných a uskutečnily i operaci slepého střeva 😊.

Prosinec

V prosinci se zabýváme dále tématem Světlo – vztah naší zeměkoule a Slunce nás zavedl až k tématu čas. Na začátku adventu se tak děti nejen dle své úrovně učily hodiny a orientaci v čase, ale také si vyslechly prezentaci, co to je čas? O hodinách zpíváme písničky, pracujeme s pomůckami, vyplňujeme pracovní listy, tancujeme a hýbeme se jako hodiny.

Děti vyráběly adventní věnec a vyšívaly třídní adventní kalendář – do pytlíčků jsme vložili úkoly na podporu dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sebedůvěry. Úkoly postupně každý den plníme a rozvěcujeme tak světlo v nás.

Fotky16

V rámci tématu se s dětmi bavíme o noci a o dnu – která zaměstnání jsou noční a která denní? Kdo a proč musí pracovat v noci? Děti toto téma dosti zajímá, čteme, v lese pracujeme metodami dramatické výchovy, odpalujeme raketu s kosmonautem a zamýšlíme se nad potřebností některých povolání. Od nich se dostáváme k potřebě světla I v noci a k tématu elektřina. S dětmi hrajeme hry o fungování elektrického obvodu, vysvětlujeme si, co je to zdroj, čím svítíme. Jedeme se podívat do elektroskanzenu ve Šlovicích a do vodní elektrárny – jedné z nejstarších u nás.

Děti počítají množství elektrospotřebičů, svítidel – bavíme se o environmentálním postoji k svícení – proč šetřit? Hrajeme hry o energii a o zdrojích energie, o zaměstnáních, které potřebují elektrickou energii. Děti počítají doma, co všechno u nich “běží” na elektrickou energii a starší děti zkouší spočítat, kolik za den stojí elektřina jejich rodinu.

Připravujeme se také na Vánoce. Povídáme si o Betlémském příběhu, pomocí metod dramatické výchovy do něj pronikáme, hrajeme ho a učíme se nové koledy. Zkouší nás doprovázet kluci ze třídy, kteří hrají na hudební nástroje – piano a trubku. Těšíme se na předvánoční setkání s rodinami. ☺

Fotky 18