Listopad

První listopadový týden byl hutný, plný, záživný. Děti z oranžové třídy intenzivně pracovaly, v centrech aktivit je vidět, jak umí zabrat. Řada z dětí má potíže se čtením hodin – více se na to zaměříme, ale klidně doma také občas procvičte. V pátek se jelo do Příbrami do hornického muzea a poté do pracovního tábora Vojna. Protože mají děti rádi divadlo, mají rády různé formy dramatizace – i na Vojně se pokusily vžít do role vězňů – posuďte na společné fotce, kde měly za úkol tvářit se jako vězni. Děti ze zelené třídy se učily trpělivosti při stavbě kostek a toleranci, když se někomu omylem podařilo stavby zbourat. Docela jim to šlo. Naopak problémem bylo sezení a tichý rozhovor během zpáteční cesty z Příbrami. 

Druhý listopadový týden byl opět plný akce. V pondělí si děti uspořádaly slavnost Sv. Martina a poté přespávaly ve škole, v rámci večera proběhla i oslava narozenin tří spolužáků. Lampionový průvod se opravdu moc povedl – děti z oranžové třídy připravily úkoly pro mladší děti a aktivně se zapojily do přípravy. Společnými silami jsme také uklidily po přespávání ve škole. Upekly jsme husy z kynutého těsta a začaly se zimní výzdobou školy. Podařilo se nám lépe dohodnout na tom, jak se budeme starat o naše králíky a morčata, abych jim to stále nemusela připomínat, a aby jim to skutečně dělalo radost.  Se staršími dětmi jsme se bavili o invazi v r. 1968, o Chartě 77 a normalizaci. Děti pilně zkouší na společné představení písně – je to skutečně kapela: Saša Šipoš nám zapůjčil elektrické bicí, na které nás bude Atrey doprovázet a díky Honzovi, Lili a Františce, kteří doma trénují na piano, housle a klarinet.

Třetí listopadový týden vybočoval hodně z rytmu. Přijeli skuteční záchranáři a učili, jak poskytovat správně první pomoc. Ve středu se v zelené třídě začalo s prezentací povolání, děti se připravily zodpovědně. Kromě kostýmů měly i řadu pomůcek a dokonce hasičský vůz! V týdnu přijely kolegyně – učitelky z Prahy, aby nahlédly do výuky a sdílely s námi svůj pohled na to, jak se tady učí. Oranžovou třídu navíc navštívily tři pamětnice, se kterými byly děti schopné vést rozhovor na základě připravených i spontánních otázek. Všechny ženy odcházely dost potěšené. Snad se nám podaří vytěžit z vyprávění to pravé pro naše představení. Kromě toho všeho ve čtvrtek navštívila školu speciální pedagožka Bára a psycholožka Johana, se kterými jste se někteří sešli. Proběhla větší část tripartitních schůzek, které ještě příští týden budou pokračovat.

Říjen

V zelené třídě první říjnový týden bodovaly hry na téma ovoce – v kruhu si děti měnily místa, přesouvaly se jako skupiny po židlích a nesměly spadnout. Velmi je zaujala diskuze, kde jeden tábor obhajoval výhody konzumace domácího ovoce a druhý naopak exotického. Prvňáci byli fascinováni Marťanem, který hláskoval. Druháci jsou stále ještě okouzleni pexesem na počítači. V oranžové třídě se pilně pracovalo, nachází se řada témat společných napříč ročníky, kdy si děti navzájem pomáhají, společně se učí. Na dni venku se spustila poznávačka stromů, která děti velmi zaujala. Nakonec děti společně rozpoznaly 18 různých druhů stromů. Současným projektovým tématem jsou nerostné suroviny, děti je řešily v centrech aktivit a zamýšlely se nad klady a zápory těžby uhlí, nad využitím různých nerostných surovin v době pravěku a začátku středověku. Děti dokážou pracovat ve skupinkách, radit si, staly se archeology a pracovaly s obrázky skutečných nálezů. V družině děti vyráběly krásné podzimní stromy a začaly s intenzivním ochočováním mimimorčátek.

Druhý říjnový týden začal naplánovanou návštěvou Vaška Hradílka, tatínka Boženky, pro kterou jsme minulý školní rok vydělali na jarmarku peníze. Pověděl nám, jak se Bóže daří, že dělá velké pokroky, léčba funguje a Boženka začíná používat svaly, které ji pomaličku ožívají. Takže už občas i sama udrží hlavu. A jsou vyhlídky na další pokroky. Vašek přišel i se svým bratrem, olympijským medailistou – kajakářem Vavřincem Hradílkem. Děti měly možnost si s ním trochu popovídat, i když se dost styděly. Velkým tématem je pozorné čtení zadání a správné zpracování úkolu. Prvňáci a druháci se nechali pohltit šibenicí – moc je bavilo luštit slova. V družině se tento týden děti staly módními návrháři a s pomocí podzimní přírody nacházely inspiraci pro nové látky na šaty, klobouky, trika, brnění i meče. Povídali jsme si o projektu Adopce na dálku (www.protibet.cz). Starší děti seznámily mladší s naší „adoptovanou“ dívkou Tenzin Namsel a přečetly dopis, který nám Namsel poslala. Pokročilí angličtináři tento dopis překládali s Ellie na angičtině. 

Díky krásnému počasí trávily děti třetí říjnový týden hodně času venku, starší děti uspořádaly plánovaný slovanský trh, kde nakupoval i kníže Rostislav, Cyril a Metoděj.  Ukončili jsme naše první projektové téma Horniny a co je pod zemí a pomalu navázali na další téma týkající se komunismu. Se školním časopisem Vykřičník! jsme zvládli první rozhovor s Danem Vojtíškem – můžete se těšit! Snad se nám podaří do Vánoc vydat první číslo. Mladší děti si v úterý užily výlet do divadla a na výstavu a začaly řešit téma Povolání a zaměstnání. Divadlo bylo zajímavé, neotřelé a děti možná překvapené , že to nebyla klasická Šípková Růženka. V depu si všichni vyzkoušeli role policistů, hasičů, záchranářů. Byly tam makety služebních aut, dopravní hřiště a několik nehod. I s družinou byly děti skoro stále venku. V pondělí jsme si pořádně zařádili se spadaným listím a pokusili se vystihnout strom nebo krajinu pomocí pár tahů suchým pastelem. V tomto týdnu se také děti pustily do sbírání ořechů, které později budeme loupat a péci z něj cukroví. V pátek se děti pustily do přípravy zeleninové zahrádky na zimu.

V posledním říjnovém týdnu byly podzimní prázdniny. 

Září

První týden v září vyrazila celá škola na adaptační kurz do Jesenice. Více info a fotky zde

Vzhledem k adapťáku, byl vlastně druhý týden v září prvním pracovním týdnem ve škole, a tudíž panoval jakýsi „zajížděcí“ režim. Společná třída prvňáků a druháků si zvykala na prostředí, nastavovala si pravidla a učila se, co a kam patří. Oranžová třída starších dětí opakovala a znovuoživovala pravidla společného vzdělávání. Děti si také v tomto týdnu vybrali, kam chtějí zařadit v rámci start-upových dílen. Naprosté uchvácení panuje ve skupině včelaře Václava. Rozděleno je také do skupin v případě tvorby Školního časopis a dílny na Pokusy. V příštím týdnu už obě dvě aktivity naplno propuknou. Ve družině se začalo cvičit a hýbat se naplno. Olča se s dětmi okamžitě sblížila a jde jim to spolu skvěle.

Menší děti si v dalším týdnu velmi užily tvoření mapy regionu. Spotřebovaly na to celou středu, ale stálo to za to. Zapisovaly názvy obcí a měst v okolí, druháci popisovali vybavení domu. S nadšením se stavělo z kostek. Velkou událostí je narození morčat. Dětem se podařilo ztišit, aby měla klid. V pátek při dni venku vytvářely děti mandaly z přírodnin. Vznikla krásná díla. Zážitek byl korunovaný tím, že děti musely svá díla zase rozebrat. Velmi hezký čas. Začaly start-upové dílny. S rodiči proběhla první část brigády na osázení plácku před školou a vedení školy se sešlo s rodiči na školské radě. Děkujeme!

Poslední zářijový týden proběhl ve znamení počínajícího podzimu, strnišť na polích a učení. Z významnějších událostí tohoto týdne můžeme vyzvednout narozeninovou oslavu Matouše a Justýnky, na kterou si děti samy připravovaly občerstvení. V pátek se pak konala pouť k Václavovi a všechny děti složily slib o pomoci bližním. Však také mají doma pomáhat a svoje skutky pak popsat a přednést další týden. 

Červen

Druhý červnový týden byl ve znamení puťáku po řece Střele. Fotky a trochu povídání najdete zde.

Po návratu z puťáku pokračovalo ještě další týden vyučování, dodělávání rozdělané práce, hry venku, sbírání bylinek a dávání věcí do pořádku. 

Květen

   Začátek května je ve znamení volných střed, což vždy udělá trochu zmatech ve dnech, ale děti i přesto vzorně pracovaly, vyráběly a zkoušely na slavnost studánek. V pátek zvládly i výlet do Plas do Muzea stavitelství, kde si povídali o to statice a o tom, jak je možné vytvořit stabilní konstrukci – vše provázely názorné ukázky. 

Ve čtvrtek 16. 5. se uskutečnil dlouho připravovaný Jarní jarmark. Děti se velmi těšily a vše podřídily přípravám. Nakonec i přes horší počasí, kdy se představení odehrálo vevnitř a jarmark též, se podařilo vybrat neuvěřitelných 21790 Kč. To nikdo nečekal. Rodiče Boženky byli dojatí, peníze použijí na úpravu vozíku, ze kterého Boženka vyrůstá. Děti si stihly i jarmark zhodnotit a do příštího ročníku budou zase o něco moudřejší 🙂

V týdnu po Jarním jarmarku děti ve škole strávily jen dva dny a pak se vyráželo na výlet do Prahy. Fotky a reportáž z této povedené výpravy najdete zde. V pondělí a úterý se uklízelo po předchozím týdnu a samozřejmě učilo. 

Poslední květnový týden byl ve znamení červených tváří a kapek potu. Děti díky Kačce z družiny absolvovaly cyklistický týden a nutno říci, že je to dosti pohltilo. Většina z nich si to moc užívala a chtějí pokračovat.  Děti vám už nyní dovedou říci, jaká je povinná výbava na kolo, základní pravidla silničního provozu, zvládly by vyřešit kde jakou situaci v terénu. I přes nepřízeň počasí a jedné díry v duši jsme si to moc užili a cyklo týden zakončili výletem na nedaleký Krakovec, kde si všechny děti mohly koupit z výtěžku z podzimní Smoothie party zmrzlinu dle svého gusta 🙂

Duben

První týden po plaveckém týdnu děti vcelku lehce vpluly do klasického týdne. Pokračuje se v tématu o pravěku a lidském těle, děti počítají, píší, snaží se o správný pravopis a krasopis. V družině děti sázely semínka, řádily na hřišti, malovaly křídami, zvelebovaly bunkr. Dědeček Františky postavil dřevěné truhlíky před školou, takže nyní se všichni snaží, aby se naplnily hlínou a mohly se osázet jarními květy. Práce je to obtížná, protože hlína se bere od potoka. 

Tento týden byl opět pestrý – kromě dokončování tématu pravěk a rozprav o zajímavostech v těle lidském i zvířecím jsme s prvňáky přesunuli matematiku ven a s druháky objevovali kouzla matematické montessori arény a násobilkových řetězů. Děti pracovaly ve středu a v pátek na projektových výstupech – rozdělily se do týmů a vybraly si jednu soustavu lidského těla. Dle kritérií, jak má model vypadat a na základě debaty o spolupráci ve skupinách spolu pracovaly a na závěr se hodnotily. Na samorostu jsme vyslechli tři prezentace – Honzy  – Filmové triky, Amose – Ryby a Franty – Výstava Obludy. Děti předvedly, na co během hodin samorostu přišly. Bylo to zajímavé a hlavně jejich! Ve čtvrtek byly děti na výletě ve Skryjích (díky Danovi, že s Markétou jel) a v pátek děti dodělávaly svoje modely lidského těla.  

Posledních čtrnáct dní v dubnu děti naplno nasávají jaro, sázejí květiny. Školu navštívil kovář a děti zkoušely kovat. Dokončilo se téma pravěk / lidské tělo prezentacemi a začalo nové téma kraje / ČR. Zároveň započala intenzivní příprava na jarní jarmark, tentokrát spojený s tradiční folklórní slavností Otevírání studánek, kterou děti v průběhu dalších týdnů nazkoušejí. V rámci příprav už děti navařily med, sirupy a vytvořily jarní kuchařku, která bude k prodeji. Zkouší také vyšívat a šít na šicím stroji. Výtěžek jarního jarmarku půjde, po diskuzi s dětmi, z malé části na opravu rozbité trampolíny a z největší části pro nemocnou holčičku Boženku Hradílkovou, kterou vrozená fatální nemoc natrvalo upoutala na invalidní vozík. 

Březen

Děti přišly první březnový týden do školy po jarních prázdninách. Dělal se pořádek a v úterý se oslavil ve škole masopust, děti se vystrojily do masek a zůstaly tak i během vyučování. Na školní zahradě děti upravovaly a čistily záhony, ve škole se sázela semínka. Děti mají v plánu, že sazeničky budou prodávat na jarním jarmarku. Dělal se venkovní domeček pro morče a hlavně se hrálo a učilo. 

Druhý březnový týden je počasí jako na houpačce. Rozjíždí se téma pravěk, děti se učí o něm ve škole, v družině si hrajeme na pravěké lidi, zařizujeme si kartónovou jeskyni a děti malují v zahradním domečku po hliněných stěnách. Zkoušíme dělat z jílu nádoby a ozdoby a vypalovat je v ohni. Všichni se těšíme až se oteplí!

Přichází první jarní den a s ním i větší možnost užívat si venku, což děti velmi oceňují. Tento týden našly venku spoustu rozkvetlých květin, bylo radost vidět pučící stromy. Jeden den se jelo do Plzně do kina a muzea, kde děti viděly opravdové vykopávky. Pár dětí absolvovalo také recitační soutěž. Děti uskladňují seno do chléva, jsou překvapeni kolik práce se skrývá v jednom balíku. Všechny děti se těší na plavecký výcvik, sraz v neděli! Mozolovu zdar!

Poslední březnový týden proběhl plavecký výcvik – více foto a report zde

Únor

V prvním únorovém týdnu dostaly děti dárek, možná za vysvědčení, a sice pořádné hromady sněhu. Některým dětem to zkomplikovalo dopravu do školy, ale jinak byl sníh přijat více než pozitivně. Děti si kromě učení také zadováděly na hodině cirkusu. 

Druhý týden v únoru měla Markéta dovolenou a byla na horách, takže jsme byli v Pivoňce bez ní. Děti pilně a většinou nadšeně:) a perfektně samostatně pracovaly na svých týdenních plánech a dalších společných činnostech – na plakátech, lapbookách, vytvořily společně nádherného dinosaura v životní velikosti.  Děti si také vybraly básničky a zkoušely je recitovat, dělaly pokusy s bahnem a půdou, procvičovaly hodiny. Ze čtvrtka na pátek děti spaly ve škole a společně tak oslavily narozeniny Františky a Bohdanky.

Třetí týden se událo mnoho aktivit. Například prezentace závěrečného plakátu k tématu Dinosauři. Dinosaurovi patřilo také jedinečné vysílání Black TV, které si připravily a natočily samy děti. Ve škole i venku se pilně pracovalo, aby si děti volno o následujících jarních prázdninách náležitě užily. 

Leden

Škola začala v novém roce až v druhém lednovém týdnu. Počasí nadělilo dětem krásné sněhové radovánky, které si patřičně užily! Jinak se již běžně vyučovalo, připomínala se pravidla a upravovala se jiná tak, aby se všem lépe učilo. Na dni venku se klukům podařilo objevit v lese zastřelenou lišku. Mnohé z dětí ji viděly zblízka vůbec poprvé. Po obhlídce byla předána místním myslivcům. 

V druhém lednovém týdnu se děti z Pivoňky vypravily do pravěku. Toto téma, které zahrnuje nejen dinosaury, děti fascinuje. Začaly si o tomto tématu vyrábět lapbook – takovou vlastní knihu o dinosaurech.  Téma se nám prolínalo do mnoha činností, děti si užily dinosaury i v lese na dni venku. Ve družině se také kreslí dinosauři, a to podle předlohy, aby se děti naučily správně zachytit proporce. V úterý se koukalo na Cestu do pravěku a řešila se i adopce na dálku. 

Třetí lednový týden byl opět ve znamení dinosaurů. Škola se ve čtvrtek vypravila do divadla Alfa v Plzni na představení Cesta do středu země. Pak následovala návštěva planetária ve Science centru v Plzni. 

Ve čtvrtém lednovém týdnu se děti nejvíce těšily na vysvědčení. To dostaly opět ve formě slovního hodnocení, které je opravdu pečlivě zpracované. Jako dárek každé dítě dostalo krásnou osobní básničku. Děkujeme!

Prosinec

První prosincový týden měly děti v Pivoňce napilno. Chystaly vánoční výzdobu, přijelo je navštívit divadélko „Já to jsem“ s vánočním příběhem a zároveň samy nachystaly pro své učitele mikulášské překvapení. Podařilo se také mezi dětmi vybrat plný kufr od auta dárků pro projekt dárků pro děti z chudých rodin „Krabice od bot“.

Druhý prosincový týden děti naplno začaly tvořit drobné výrobky pro chystaný vánoční jarmark. Jeho výtěžek se rozhodly věnovat na vzdělávání chudé tybetské dívky v rámci programu „adopce na dálku“. Pepinka slavila narozeniny a tak děti připravily samy krásnou oslavu.