Organizace vyučování 2

Kvartály
Celý školní rok je rozdělen do 4 kvartálů. Toto rozdělení na kratší úseky, než je pololetí, umožňuje stanovovat rychleji dosažitelné cíle a lépe strukturovat výuku (projektovou výuku, expedice, skupinové či individuální práce). Kvartál je stanoven na 10 týdnů (2 a půl měsíce).

Ke každému kvartálu jsou vztažena základní kritéria pro hodnocení studijních úspěchů v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Žáci mají na každý předmět sylaby, ve kterých jsou popsány cíle předmětu, požadavky učitele a podmínky pro splnění předmětu.

Kvartál je zaměřen na jedno téma, které učitelé představují z různých stran a učí tak děti souvislostem.

Expedice
Ke konci každého kvartálu odjíždí žáci na tzv. Expedice, několikadenní výpravy, které doplňují probírané učivo a umožňují jim načerpat další poznatky v jiném prostředí. Žáci se aktivně zapojují do plánování expedic a do realizace (hledání spojů, dopravy, vaření). Na závěrečné nejdelší expedici v červnu žáci badatelsky orientovanou výukou zkoumají konkrétní lokalitu, sbírají určitá data a realizují průzkumy, které pak prezentují širší veřejnosti.

Zkouškové období
Kvartál je zakončen týdenním zkouškovým obdobím, ve kterém si žáci ověřují své znalosti, dodávají vypracované práce a mají prezentace. Následuje zhodnocení ze strany učitelů.

Organizace dne
Den začíná v 8:20 společným sdílením, následuje výuka převážně v blocích 1,5 hodiny. Žáci končí ve 13 či v 15 hodin.