Tým školy

Jana Jakubíčková

MgA. Jana Jakubíčková
ředitelka ZŠ Pivoňka, učitelka Vv, Dv, Hv a projektů

Jana o své práci s dětmi říká: „Práce s dětmi je moje životní povolání – baví mě přemýšlet o jednotlivých dětech a hledat cesty, jak jim pomoci se rozvinout, baví mě pracovat s jejich nadšením, hravostí a radostí z poznání. Je pro mě důležité pracovat s dětmi tak, aby je výuka nejen bavila, ale také se učily samostatnosti a vytrvalosti. Využívám a stále se vzdělávám v nových vyučovacích metodách. Důležité je pro mě vést děti k učení v souvislostech a k rozvoji jejich sebevědomí, protože mnoho dětí si už v útlém věku nevěří a také je v dnešní zmatené době učím mít vlastní názor a pomoci vždy, když je třeba.“

Markéta Tesárková

Mgr. Markéta Tesárková
třídní učitelka I. věkově smíšené třídy

Markéta o své práci s dětmi říká: „Děti mi otvírají obzory. Jejich svět je v něčem velmi ryzí, v něčem velmi komplikovaný. Rozumět dětem je pro mě výzva a moc mě zajímá, jak vnímají svět, samy sebe, své okolí. Ve škole je práce s dětmi velmi barvitá, baví mě sledovat jejich nadšení a zaujetí. Zároveň mě baví hledat cesty, jak uspokojit vzdělávací potřeby každého z nich – přistupujeme k dětem individuálně, i když naší pevnou zásadou je umět spolupracovat. Práce učitelky je pro mne velmi rozmanitá a tvůrčí. Navíc mi ve světě manipulativních praktik dává smysl učit děti myslet vlastní hlavou a učit je vnímat svobodu.“

Kateřina Kroupová

Bc. Kateřina Kroupová
vychovatelka v odpolední družině a asistent pedagoga při vyučování

Katka o své práci s dětmi říká: „Baví mě být s dětmi, komunikovat s nimi, diskutovat, sdílet radosti i starosti a hlavně tvořit. Můj postoj k dětem je autentický, laskavý a zároveň pevný. Je pro mě důležité trávit hodně času s dětmi v přírodě a vést je k péči o ní a dopřát jim dostatek přirozeného pohybu. Snažím se děti podpořit v jejich zájmech, naučit je hospodařit se svým volným časem a nelézt vlastní cestu životem.“

Kateřina Čedíková

Mgr. Kateřina Čedíková
učitelka anglického jazyka

Katka o své práci s dětmi při angličtině říká: „Ráda s dětmi sdílím svoji lásku k angličtině a zájem o země, kde se anglicky mluví, jak z hlediska kulturního, tak přírodního. Snažím se, aby angličtina děti „pohltila“ ze všech stran, například prostřednictvím písniček, her, příběhů, tak abychom společně položili dobré základy jazyka, což později, věřím, ocení při svém dalším poznávání světa. Také chci dětem předat vědomí toho, že ač je k dosažení svých cílů často třeba vynaložit více úsilí, být trpělivý a vytrvalý, stojí to za to a může to být i skvělá zábava.“

Lenka Dlesková

Mgr. Lenka Dlesková
vychovatelka v ranní družině

Lenka o své práci s dětmi říká: „Na ranní družině se mi líbí, že děti dělají to, na co mají po ránu náladu a co se jim chce dělat. Někdy to jsou pohybové aktivity jako třeba houpání na šále nebo badminton, jindy stavění pevností. Často hrajeme různé karetní nebo společenské hry. Věnujeme se také zlepšování výslovnosti. Pravidelně každý den před vyučováním se staráme o králíky, krmíme je a sledujeme jejich život.“

Martin Koller

Mgr. Martin Koller
učitel kroužku keramiky

Martin o své práci říká: „Na dětské tvorbě se mě líbí vynalézavost. Učím děti základní principy keramické tvorby. Těší mě dětská fantazie, která do výrobku vkládá vždy něco osobitého. Nejde mi o to, aby děti uměly přesně napodobit předlohu, ale aby se realizovaly, poznaly materiál a pochopily způsob jak s ním zacházet. Největší radost mám, když je každý výrobek jiný a když mám pocit, že výrobek je podobný tomu, kdo jej tvořil, nebo v něm vidím nějakou část jeho povahy. Já sám vyrábím převážně užitkovou keramiku. Kameninové a porcelánové výrobky pálím v peci na dřevo. Mám rád jednoduché tvary, příjemné k užívání.“

Zdeněk Drahoš

Mgr. Zdeněk Drahoš
učitel kroužku Muzikoterapie a Muzikohrátky

Zdeněk o své práci říká: „Při práci s dětmi mě nejvíce baví vnímat jejich spontánnost, energii a nasazení, se kterým se vrhají do aktivit v rámci muzikoterapie. Společně bubnujeme, pohybujeme se do rytmu, improvizujeme, hrajeme na boomwhackers a další nástroje jako např. na kalimbu, sansulu, ocean drum, handchimes či coshee zvonky. Tyto nástroje využíváme mimo jiné i k vyprávění hudebních příběhů a také k odpočinku s hudbou. V průběhu aktivit se snažím děti vtáhnout do děje tak, aby pro ně bylo hraní především zážitkem a zábavou.“

Marc Verhill

Marc Verhill
rodilý mluvčí z Francie, učitel kroužku cirkusu, akrobacie, žonglování

Lenka Mužíčková

Mgr. Lenka Mužíčková
ekonomka

Petr Jakubíček

Bc. Petr Jakubíček
zástupce zřizovatele Generation Europe, stavební dozor