Tým školy

Jana Jakubíčková

MgA. Jana Jakubíčková
ředitelka ZŠ Pivoňka, třídní učitelka 1. a 2. ročníku ve věkově smíšené třídě (zelená třída), učitelka Vv, Dv a Hv 

Jana o své práci s dětmi říká: „Práce s dětmi je moje životní povolání – baví mě přemýšlet o jednotlivých dětech a hledat cesty, jak jim pomoci se rozvinout, baví mě pracovat s jejich nadšením, hravostí a radostí z poznání. Je pro mě důležité pracovat s dětmi tak, aby je výuka nejen bavila, ale také se učily samostatnosti a vytrvalosti. Využívám a stále se vzdělávám v nových vyučovacích metodách. Důležité je pro mě vést děti k učení v souvislostech a k rozvoji jejich sebevědomí, protože mnoho dětí si už v útlém věku nevěří a také je v dnešní zmatené době učím mít vlastní názor a pomoci vždy, když je třeba.“

Markéta Tesárková

Mgr. Markéta Tesárková
třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku ve věkově smíšené třídě (oranžová třída)

Markéta o své práci s dětmi říká: „Děti mi otvírají obzory. Jejich svět je v něčem velmi ryzí, v něčem velmi komplikovaný. Rozumět dětem je pro mě výzva a moc mě zajímá, jak vnímají svět, samy sebe, své okolí. Ve škole je práce s dětmi velmi barvitá, baví mě sledovat jejich nadšení a zaujetí. Zároveň mě baví hledat cesty, jak uspokojit vzdělávací potřeby každého z nich – přistupujeme k dětem individuálně, i když naší pevnou zásadou je umět spolupracovat. Práce učitelky je pro mne velmi rozmanitá a tvůrčí. Navíc mi ve světě manipulativních praktik dává smysl učit děti myslet vlastní hlavou a učit je vnímat svobodu.

Oli Zemanová

Oli Zemanová
vychovatelka školní družiny, učitelka tělesné výchovy, učitelka projektů

Oli o své práci s dětmi říká: „Děti jsou úžasné bytosti plné fantazie, nadšení a síly měnit svět. Jsem šťastná, že je můžu doprovázet na jejich cestě dětstvím a pomáhat jim, aby se staly skutečně sami sebou. Ve své práci se snažím, aby všichni trávili svůj čas co možná nejkvalitněji. Nabízím různorodé činnosti, kde si každý může nalézt „to své“ a dělat skutečně to, co ho naplňuje. Baví mě s dětmi komunikovat, vymýšlet, tvořit, smát se ale i sdílet jejich starosti a smutky. Mimo jiné je pro mě důležité dopřát dětem dostatek volného pohybu a pomocí různých her a cvičení jim pomáhat předcházet svalovým dysbalancím.

Blanka Soukupová

Blanka Soukupová
asistentka pedagoga

Blanka o své práci s dětmi říká: „Co mě baví na dětech? Mám ráda jejich přirozenost . To, že dlouze nepřemýšlejí o tom, co řeknou a jaký s tím udělají dojem. Že jsou opravdové, citlivé a že myslí věci dobře ( i když ne vždy to dobře dopadne 🙂 ) Pokládají otázky, které nutí k zamyšlení. Člověk vedle nich sám roste. A práce s nimi je každý den jiná – ne vždy lehká, ale zajímavá určitě.“

Barbora Rajchlová

Barbora Rajchlová
externí speciální pedagog

Bára o své práci s dětmi říká: „Mojí životní cestou je vzdělávání a práce s dětmi. Ráda se učím s dětmi a ráda se nechávám dětmi inspirovat. Nejlepší pro děti je učit se společně v příjemné a bezpečné atmosféře, kde dochází k podpoře dětské zvídavosti, k rozvoji osobnosti a dětského potenciálu, kde jsou všichni spolutvůrci školy, jak tomu je i v ZŠ Pivoňka. Jako speciální pedagožka pracuji s dětmi hlavně individuálně, pomáhá mi to také děti lépe poznat. Společně pak hledáme, jak se co nejefektivněji dostat do cíle. Je pro mě vždy ctí jít s dětmi kus jejich cesty za vzděláním.“

Petr Jakubíček

Bc. Petr Jakubíček
zástupce zřizovatele Generation Europe, stavební dozor