V Pivoňce se staví nová třída

Během prázdnin se vyměnila okna v tělocvičně za dvouplášťová, tak aby bylo zajištěno optimální vytápění prostoru tělocvičny, kde zároveň probíhá za deštivého počasí školní družina. V současné chvíli se dokončuje prostor druhé třídy, která přivítá nové děti ve školním roce 2019/2020. Úpravami, které mají přispět k větší přehlednosti, prošla také šatna, kde na děti čekají šatní skříňky a háčky na školní tašky. 

Pivoňka nabízí kroužky pro děti ze školy i okolí

I ve školním roce 2018/2019 nabídne škola Pivoňka několik volnočasových kroužků pro děti, které budou probíhat v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Pivoňky na chříčské návsi.  Informace v přiloženém plakátu, kroužky začnou v říjnu 2018 – volnocasove_kurzy_plakat  Přihlášku na kroužky si můžete stáhnout zde: Přihláška do kroužků_opravena

Děti dostaly své první vysvědčení z Pivoňky

V pátek 29. července dostaly děti své první „pivoňkovské“ vysvědčení. Předávalo se za zvuků hudby v altánu pivovarské zahrady. Kuchyně pivovaru pak připravila pro všechny zúčastněné výborné dorty a kávu. Děti dostaly k vysvědčení i fotoalbum se svými fotkami z prvního školního roku v Pivoňce a další drobné dárky. Děkujeme!jhdr

V Pivoňce proběhla úspěšně školní inspekce

V červnu, na samém závěru prvního školního roku v historii Pivoňky,  proběhla ve škole povinná školní inspekce. Její pracovníci, kteří přijeli školu kontrolovat a hodnotit, ocenili především krásné prostředí a skutečnost, že děti mají možnost pobývat často venku a učit se v terénu. Dále je zaujal a byl vyzdvižen individuální přístup pedagogů a využívání inovativních metod učení. K proběhnuté inspekci dostala škola tyto dokumenty: inspekcni_zprava a protokol_o_kontrole.foto_deti_venku

Rozhodnutí o přijetí

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 byly do Základní školy Pivoňka přijaty děti s těmito evidenčními čísly: Z1/2018, Z2/2018, Z3/2018. V příloze zápis o přijetí.img069

Zápis prvňáčků v Pivoňce

Ve čtvrtek 26. 4. proběhl ve škole komorní zápis nových prvňáčků, kteří v září nastoupí do naší jednotřídky. Děti dostaly několik úkolů, na kterých si samostatně pracovaly. Pak si je společně s Markétou a Janou vyhodnotily.  Na konci zápisu dostali rodiče zpětnou vazbu o tom, na co by se mohli s dětmi případně během prázdnin zaměřit. 

Akce Ukliďme Česko

Naši Zemi zachvacují odpadky, a tak jsme to začali s dětmi probírat. Bavili jsme se o době rozkladu některých materiálů. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, takže jsme se pustili do úklidu našeho okolí. Vrhli jsme se na sběr odpadků ze školní/pivovarské zahrady. Děti to náramně bavilo a nasbírali jsme toho opravdu hodně.

Počasí nás ve škole nalákalo ven, a tak výuka probíhá v zahradě školy. Dá se zde nasbírat i spousta přírodního materiálu, který lze pak použít k tvoření v rámci prací ve školní družině.

Zveme vás 18. dubna na jarní jarmark

Třetí dubnovou středu proběhne na plácku před školou Pivoňka jarní jarmark, který si samy zorganizují děti ze školy. Budou na něm nabízet vlastnoručně vyrobené pochutiny, své výrobky, jarní dekorace, ale i vybrané zboží na bleším trhu. Výtěžek chtějí děti použít na podporu záchranné stanice zvířat a zvířecího  útulku.plakat_jarmark

Zápis do 1. třídy 2018/2019

plakat_zapis_2018_2019

Vysvědčení

Děti převzaly na konci ledna první vysvědčení. Slovní popis toho, co všechno děti prožily a zvládly, byl dlouhý. Děti měly ve vysvědčení napsáno nejen to, co všechno zvládly, ale také na co je potřeba se zaměřit v druhém pololetí. Pozornost byla věnována nejen výkonům, ale také úrovni jejich sociálních dovedností a doporučení pro další rozvoj každého dítěte.