Cíle a priority regionálního školství k připomínkování

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Kralovice v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Kralovice v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010446, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Kralovice | Místní Akční
Plán v ORP Kralovice (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 8. 2022.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Obrázky z výtvarných dílen Pivoňky k vidění v knihovně v Kralovicích

Konec školního roku se v Pivoňce slaví divadlem a jarmarkem

V úterý 28. 6. od 15:00 se uskuteční zahradní slavnost, kde děti vystoupí s divadlem, školní kapelou a prezentací svých výsledků. Po programu v zahradě bude následovat jarmark s prodejem školních výrobků, výtěžek půjde na rozvoj školy. Přijďte s námi do zahrady u Pivovaru Chříč oslavit konec školního roku!

ZŠ Pivoňka vypisuje výběrové řízení na ředitele školy

Zápis prvňáčků proběhne ve čtvrtek 28. dubna

V ZŠ Pivoňka se uskuteční dne 28. dubna od 16:00 hodin zápis dětí do 1. stupně. Více informací k zápisu najdete v přiloženém plakátku a v sekci „Pro zájemce“ – „Zápis“

Zápis proběhne skupinově. Do 1. ročníku přijímá škola maximálně 11 žáků.

Den otevřených dveří proběhne 22. 3. od 8:20

Přijďte se podívat, jak to u nás v Pivoňce chodí. Podívejte se do všech tříd, do různých hodin, prohlídněte si pomůcky. Dozvíte se o systému výuky, hodnocení, akcích a přístupu k dětem na 1. i na 2. stupni. Průvodci vám budou naše děti i učitelé. Přijít můžete buď ráno v 8:20 na ranní elipsy nebo kdykoli během dopoledne do 13 hodin.
Budeme rádi, pokud nám dáte dopředu vědět, že dorazíte. A nebo prostě jen tak přijďte.
Těší se na Vás děti i dospělí z Pivoňky.

Šesťáci pořádají 19. února charitativní Palačinkový běh

Škola Pivoňka uspořádá v sobotu 19. 2. 2022 od 10:00 do 15:00 charitativní Palačinkový běh.
Palačinkový běh pořádají žáci 6. třídy ze školy Pivoňka. Starty všech tras jsou před školou
na návsi ve Chříči.
V nabídce jsou tři trasy:
pro malé Cvrčky – 2 km s pohádkovými úkoly, střední trasa Pohodička – 5 km,
pro Machry – 10 km. Dále je možné zúčastnit se štafetového běhu pro týmy 2–4
závodníků. Startovné za jednu osobu je 50 kč, za tým 250 kč. Každý běžec
dostane v cíli palačinku, pro týmy jsou připraveny speciální odměny. Součástí
akce je také bohatá tombola – každý lístek vyhrává!
Výtěžek celého Palačinkového běhu půjde na pomoc Amálce, Viktorce
a Žofince, hendikepovaným trojčátkům (více na www.trojcatka.cz).
(autoři zprávy = šesťáci ze ZŠ Pivoňka)

Škola Pivoňka přivítala děti do školy a otevřela slavnostně druhý stupeň

První školní den se na nádvoříčku před Pivoňkou shromáždil velmi početný zástup, je totiž už tradicí, že jsou v tomto dni vítáni do nového prostředí nejen prvňáčci, jejich rodiče, děti z dalších ročníků, ale i další nové tváře a příznivci školy. Slavnostní přivítání proběhlo v zahradě pivovaru, kde se děti měly možnost setkat se všemi spolužáky napříč ročníky a dostaly barevné šerpy podle třídy. Po uvítání proběhlo přestřižení pásky nových prostor druhého stupně, které se nachází ve zrekonstruované části kulturního domu na návsi ve Chříči. Celkem bude letos studovat na obou stupních školy Pivoňka 44 žáků.

Děti z Pivoňky slaví úspěch se svým divadelním představením

Na konci školního roku 2020/2021 nazkoušely děti z oranžové třídy pod vedením Jany Jakubíčkové vlastní autorské představení o osudech židů za 2. světové války. Představení ‚Skálcelovi aneb jak to tehdy bylo‘ vypráví pravdivé příběhy židovských rodin z nedalekých měst a obcí, ke kterým se děti samy dopátraly. Premiéra představení proběhla na konci června v rámci slavnosti konce školního roku, úspěšnou reprízu pak mělo na divadelním a hudebním festivalu Křičfest, který se koná každoročně na konci srpna. Do třetice si děti zahrály 11. září v obci Čistá v klubu Čistá radost, kam si je vybral pořadatel divadelního minifestiválku Čistecký moučník.

Od září nastoupí do Pivoňky devět žáčků první třídy

Do školního vzdělávání pro rok 2021/2022 přijala ZŠ Pivoňka devět žáků, kteří absolvovali letošní zápis – viz rozhodnutí o přijetí. Budeme rádi, pokud si rodiče prvňáčků prostudují Desatero pro rodiče budoucich prvňáčků vydané Ministerstvem školství a s dětmi projdou Desatero pro budoucího prvňáčka. Těšíme se nové žáčky!