Rozhodnutí o přijetí

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 byly do Základní školy Pivoňka přijaty děti s těmito evidenčními čísly: Z1/2018, Z2/2018, Z3/2018. V příloze zápis o přijetí.img069

Zápis prvňáčků v Pivoňce

Ve čtvrtek 26. 4. proběhl ve škole komorní zápis nových prvňáčků, kteří v září nastoupí do naší jednotřídky. Děti dostaly několik úkolů, na kterých si samostatně pracovaly. Pak si je společně s Markétou a Janou vyhodnotily.  Na konci zápisu dostali rodiče zpětnou vazbu o tom, na co by se mohli s dětmi případně během prázdnin zaměřit. 

Akce Ukliďme Česko

Naši Zemi zachvacují odpadky, a tak jsme to začali s dětmi probírat. Bavili jsme se o době rozkladu některých materiálů. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, takže jsme se pustili do úklidu našeho okolí. Vrhli jsme se na sběr odpadků ze školní/pivovarské zahrady. Děti to náramně bavilo a nasbírali jsme toho opravdu hodně.

Počasí nás ve škole nalákalo ven, a tak výuka probíhá v zahradě školy. Dá se zde nasbírat i spousta přírodního materiálu, který lze pak použít k tvoření v rámci prací ve školní družině.

Zveme vás 18. dubna na jarní jarmark

Třetí dubnovou středu proběhne na plácku před školou Pivoňka jarní jarmark, který si samy zorganizují děti ze školy. Budou na něm nabízet vlastnoručně vyrobené pochutiny, své výrobky, jarní dekorace, ale i vybrané zboží na bleším trhu. Výtěžek chtějí děti použít na podporu záchranné stanice zvířat a zvířecího  útulku.plakat_jarmark

Zápis do 1. třídy 2018/2019

plakat_zapis_2018_2019

Vysvědčení

Děti převzaly na konci ledna první vysvědčení. Slovní popis toho, co všechno děti prožily a zvládly, byl dlouhý. Děti měly ve vysvědčení napsáno nejen to, co všechno zvládly, ale také na co je potřeba se zaměřit v druhém pololetí. Pozornost byla věnována nejen výkonům, ale také úrovni jejich sociálních dovedností a doporučení pro další rozvoj každého dítěte.

Školní knihovna

Otevřeli jsme školní knihovnu. Díky mnoha darům od nakladatelství i soukromých dárců v ní najdete opravdu zajímavé tituly. Čítá přes 500 svazků. Děti i rodiče si mohou půjčovat knihy domů. Navíc spolupracujeme s Městskou knihovnu Kralovice, z které si půjčujeme knižní novinky přímo do vyučování. Každý týden tak pracujeme s novou knihou, kterou děti čtou, poslouchají, nechávají se jí inspirovat. Třeba tyto:

Slavnostní otevření školy – v sobotu 2.9.

Srdečně zveme všechny příznivce naší základní školy Pivoňka na slavnostní otevření. To se uskuteční během tradičního festivalu Křič fest v sobotu 2.9. v odpoledních hodinách. Pásku školy přestřihnou děti, které nastoupí od září do školy. Součástí programu bude prohlídka školy, divadelní i hudební vystoupení a výstava Před rokem to všechno začalo aneb Jak jsme postavili školu. Těšíme se na na setkání s vámi. 

Hurá! Samé dobré zprávy.

Hurá! Samé dobré zprávy. Ve sbírce na hithit.cz jsme vybrali přes 200 000 Kč na vybavení školy a minulý týden jsme školu zkolaudovali. 

Celý červen byl ve znamení intenzivní práce na škole. I ti, kteří jinak zastávají v pivovaru, nebo v projektu školu jinou práci, odložili vše a pustili se do natírání, bílení, pokládání podlahy atd. Na začátku července jen málo lidí věřilo, že se povede dotáhnout rozsáhlou rekonstrukci do zdárného konce. Maminky, které přišly pomoci s úklidem, téměř lomily rukama, kolik je tu ještě práce. Patří jim velký dík, neboť s vypětím sil jsme vše zvládli – kolaudace za přítomnosti hygieny, hasičů a stavebního úřadu proběhla výborně a všichni přítomní chválili krásné prostory školy. 

Kolaudaci jsem zapili Pazdrátem a pokračujeme ve spanilé jízdě. Díky hit hitové sbírce jsme mohli nakoupit nábytek do tříd, nakoupit některé pomůcky a další stavební úpravy. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. Stále sháníme několik věcí, zvláště pak: knihy do školní knihovny (beletrie pro děti a mládež, encyklopedie), starší dětský nábytek, zvláště židle do jídelny a školní družiny a výtvarné potřeby. Děkujeme všem za případnou pomoc. I dětem, kteří natíraly, vytíraly a prodávaly nám občerstvení:).

(Pokračování textu…)

Makáme na škole s rodiči i dětmi:)

Intenzivně pracujeme na rekonstrukci školy. Traktorové dílny se začínají měnit a více připomínat třídu, záchody, šatnu. Pracují zedníci, topenáři, elektrikář a tuto sobotu i rodiče s dětmi. Podařilo se nám společně spálit větve na zahradě u ohniště v budoucím výběhu pro ovečky, vytvořit a zaspárovat mozaiky na toalety, vyčistit okolí školy od železa, kamení, vyklidit tělocvičnu, vyrubat výklenky na topení, uplést jednu houpací síť a zpevnit hliněný domeček. 

Děkujeme všem za pomoc, byl to moc příjemný den, i když plný práce a potu. Pivoňka rozkvétá.