Pivoňka vypsala zápis prvňáčků na 27. dubna.

ZŠ Pivoňka zveřejnila datum zápisu dětí do prvního ročníku. Zápis se uskuteční individuální formou dne 27. dubna od 16:00 hodin. Více informací k zápisu najdete v sekci „O škole“ – „Zápis“

Škola Pivoňka otevírá v září 2021 také druhý stupeň a přijímá žáky taktéž do 6. ročníku základní školy. Více informací se dozvíte od vedení školy. 

Leták k zápisu do 1. (i 6. ročníku)

V září otevíráme 2. stupeň naší ZŠ, jak se zde bude učit?

Pivoňka roste a od září 2021 otevře svůj 2. stupeň. Svým pojetím naváže způsob výuky na první stupeň, ale budou zde i nové prvky odpovídající tomu, že jde o starší děti, u kterých je důležité budovat a podporovat vlastní motivaci a reflektovat vývoj jejich osobnosti. Pokud vás toto téma zajímá a chcete se dozvědět více nebo dokonce uvažujete, že své dítě na druhý stupeň naší školy přihlásíte, přečtěte si dokument Koncept_druhý_stupeň_ZŠ_Pivoňka

Proběhla úspěšně kolaudace prostor pro 2. stupeň v bývalém KD Chříč

Na začátku září proběhla úspěšná kolaudace zrekonstruovaných prostor, ve kterých by měly usednout žáci počínaje školním rokem 2021/2022. Prostory se nacházejí v bývalém objektu kulturního domu na návsi ve Chříči, kde již v minulosti bývalá základní škola nějaký čas sídlila, než byla zavřena. Zrekonstruovány byly dvě třídy s velkorysým prosvětlením a jedna odborná učebna, které se nacházejí v 1. patře. V přízemí je větší hala, kde budou šatny, na které navazují wc kabinky, sprcha a samostatný záchod pro učitele. S úspěšnou kolaudací byla zároveň podána žádost o schválení zřízení 2. stupně na krajský úřad. V současnosti se čeká na jejich posouzení. 

V Nečtinách proběhl už třetí adaptační pobyt ZŠ Pivoňka

Druhý zářijový týden jela celá Pivoňka na faru do Nečtin. Již tradičního adaptačního pobytu se zúčastňují kromě dětí i rodiče popřípadě sourozenci. Cílem je se po prázdninách znovu naladit na spolužáky, učitele, prožít intenzivní čas pospolu. I tentokrát se podařilo zvládnout nejen hlavní tématickou hru, ale udělat si i krásný výlet do nedalekého zámku v Manětíně či do kostele Sv. Jiří v Lukové, který je znám díky svým sádrovým duchům. 

Úspěšně jsme zakončili kampaň na HITHIT pro 2. stupeň.

Díky všem, kteří přispěli, a nám se tak  podařilo vybrat na zřízení 2. stupně ZŠ Pivoňka úžasných 275 729 Kč! Veškeré peníze budou použity na vybavení učeben a potřebné pomůcky. Děkujeme!

Škola se otevře pro žáky znovu 25. května

Vedení ZŠ Pivoňka se rozhodlo zpřístupnit školu žákům opět od 25. května. Děti mohou, ale nemusí na konec školního roku nastoupit. Pro ty, kdo se rozhodnou zůstat doma, poběží dále distanční výuka. K znovuotevření školy jsou vydány tyto pokyny: POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

ZŠ Pivoňka přijala šest nových prvňáčků

Do školního vzdělávání pro rok 2020/2021 přijala ZŠ Pivoňka šest žáků, kteří se přihlásili ke vzdálenému zápisu. Rozhodnutí o přijetí najdete zde. Budeme rádi, pokud si rodiče prvňáčků prostudují Desatero pro rodiče budoucich prvňáčků vydané Ministerstvem školství a s dětmi projdou Desatero pro budoucího prvňáčka. Těšíme se nové žáčky!

Pozor – zápisy prvňáčků proběhnou na dálku!

Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na další školní rok bez osobní návštěvy rodiče a dítěte ve škole. Dle nařízení ministra je třeba řádně vyplnit přihlášku a tu doručit nejpozději do 30. dubna do vybrané školy jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelkou školy. Pro zápis dítěte do ZŠ Pivoňka je nutné vyplnit zápisní list duben 2020 a dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka  Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku 6ti let nejpozději k 31. 8. 2020  (dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014).  V současné době má škola dvě třídy s celkovou možnou kapacitou 40 dětí. V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte na e-mail či telefonicky. Škola je nyní z důvodu nařízení vlády zavřená, všechny akce jsou zrušeny a výuka probíhá doma on-line s podporou učitelů. 

Hledáme zástupce ředitele školy

ZŠ Pivoňka aktuálně usiluje o zřízení 2. stupně s počátkem ve školním roce 2021/2022. V současné době se již počaly rekonstruovat prostory pro 2. stupeň v budově bývalého kulturního domu na návsi ve Chříči. Z důvodů podstatného zvětšení administrativní a plánovací agendy školy hledáme v současné době zástupce ředitele školy, s nástupem ihned, který by zajišťoval praktický provoz školy a současně se podílel na koncepci, ustavení a rozvoji druhého stupně.

PF 2020