Hodnocení

Děti se vzdělávají  z vnitřní motivace, ne kvůli dobré známce nebo odměně.

Nebojí se udělat chybu a umí se z ní poučit, učí se beze strachu.

Učí se střízlivě poznávat svoje silné a slabé stránky, hodnotit samy sebe.

Děti se nebojí vyjádřit svůj názor, učí se ho věcně formulovat.

Pedagog je průvodcem a morální autoritou dětí, jejich přirozeným vzorem.

Každé dítě postupuje na optimum svých možností.

Děti, pedagogové a rodiče vzájemně komunikují otevřeně a s respektem.

Dvakrát – třikrát do roka probíhají tripartitní schůzky ve složení učitel – rodiče – dítě, kde všichni společně probírají postupy dítěte a možnosti posunu.  

Každé dítě dostává týdenní plán (obdobné jako žákovská knížka), do kterého si zapisuje každý den, co dělalo, na čem pracovalo. Zároveň mu sem učitel píše slovní hodnocení na konci každého týdne a doporučení, na čem zapracovat.

Každé dítě má myšlenkové mapy vzdělávacích oblastí, která představují množství věcí, které může obsáhnout v daném předmětu. Podle ní ví ono i rodiče, co všechno se může učit, co ho čeká a kde se nachází. Barevně si označuje, co už umí.

Dvakrát do roka hodnotí dítě samo sebe, svůj pokrok a úroveň jednotlivých znalostí a dovedností. Poté má individuální konzultaci s učitelem a následně s rodiči, kde s učitelem probírají uplynulé období dítěte ve škole. Vše probíhá ve vlídné atmosféře, s dostatkem času na dotazy.

Během roku píšou děti ověřovací testy, ve kterých si zkouší samy pro sebe, co se naučily za určitou dobu a na čem je potřeba zapracovat. Tyto testy se neznámkují, ale společně se opravují, a tak děti odhalují samy chyby a přitom se z nich učí.

Na závěr projektů si děti připravují prezentace, kde ukazují, co se naučily. Dopředu jsou stanovena kritéria prezentace, takže děti vědí, co mají splnit, aby prezentace byla označena jako výborná, dobrá, dostatečná či nedostatečná. 

Dítě během roku na čtenářských dílnách prezentuje knihy, které přečetlo. I tato prezentace knihy a zápis do čtenářského deníku má svá předem daná kritéria, podle kterých si dítě práci může připravit. 

Děti si veškeré pracovní materiály a práce zakládají do pracovního portfolia, které představuje jejich úsilí během školního roku. Slouží jako podklad při schůzkách s rodiči a žákem i jako prezentace práce např. babičkám, dědečkům apod.