Prostory

První stupeň se nachází v budově, která v minulosti sloužila jako stodola, opravna traktorů, montovna a naposledy jako truhlárna. Budova proběhla kompletní rekonstrukcí tak, aby odpovídala všem zákonným nařízením a hygienickým normám.
V budově se nachází dvě třídy, tělocvična, vestibul s knihovnou, šatny a toalety.
V roce 2024 funguje učebna 1. ročníku v budově tzv. Monteka, která po vybudování přístavby bude přesunuta do nové budovy.

Druhý stupeň je umístěn v samostatné budově bývalého kulturního centra. Jsou zde dvě kmenové učebny a sborovna s kuchyňkou.

Škola dále využívá ateliér a kanceláře v budově Monteko, venkovní učebnu a rozsáhlé zahrady s venkovním altánem.