Proč

Proč zakládat základní školu ve Chříči?

Obec Chříč je poslední vesnicí Plzeňského kraje na východě. Díky umístění regionu na konci tří bývalých okresů – Plzeň-sever, Rokycany a Rakovník – je zde velmi špatné dopravní propojení vesnic. Rodiny si tak musí vybírat školu podle velmi limitujících spojů. Děti tak např. nemůžou docházet na mimoškolní aktivity, které by je mohly rozvíjet, protože by se nedostaly domů, a rodiče je díky práci, za kterou dojíždí daleko, nestíhají vyzvedávat.

Naše škola bude děti svážet vlastním školním minibusem z několika směrů. Součástí školy bude i množství mimoškolních aktivit, které budou moci děti provozovat přímo ve škole, a nebudou tak muset po škole jezdit do několika dalších kroužků. Při škole bude fungovat školní outdoorová družina, která bude využívat potenciál krásné přírody.

Oblast se vyznačuje značnou izolovaností. Díky kopcovité krajině Křivoklátska a Berounky jsou Chříč a okolní vesnice od sebe oddělené a nespolupracují spolu. Ačkoli jsou vesnice vzdálené jen pár kilometrů, rodiny se neznají.

Naše škola si klade za cíl propojovat rodiny a vytvářet příjemné komunitní prostředí. Podpora navazování přátelských vazeb a společné akce celých rodin jsou pro nás velmi důležité. Školu vnímáme jako místo pro rozvoj celé komunity.

Ve Chříči fungovala škola od r. 1756 do r. 2008. V současné době se počet dětí ve Chříči a okolí navýšil, přistěhovalo se sem několik mladých rodin s dětmi z měst. Všechny rodiny řeší otázku školy a založení školy vítají. Úroveň, metody a atmosféra školy má zásadní vliv na spokojenost dětí i rodičů a hraje důležitou roli při rozhodnutí, zda bydlet na vesnici či nikoli.

Koncept naší školy vychází z ověřených typů montessori a komunitních škol, které jsou již známé a pro mladé rodiny, které se stěhují na vesnici, atraktivní a smysluplné. Základní škola by tak značně zvýšila atraktivitu Chříče a celé oblasti a mohla by přilákat další rodiny, které si vybírají vesnici, kam se přestěhují.

Další rodiny, které dle našich průzkumů projevily o školu zájem, mají děti mladšího věku, proto se předpokládá úspěšné pokračování školy a postupné naplnění obou věkově smíšených tříd v celkovém max. počtu 40 žáků.

ŠVP naší školy vychází z prověřeného vzdělávacího modelu Montessori. Ve výuce chceme využívat navíc další funkční inovativní metody (Metody kritického myšlení, Globální a environmentální vzdělávání, metody dramatické výchovy, pokusy a projektová výuka, propojování souvislostí, výuka ve venkovní učebně aj.).

Náš model školy nechce přinést jen nové metody, ale řeší i otázku hodnocení, rozvoj klíčových kompetencí, nastolení bezpečné atmosféry ve třídě, přátelský vztah mezi učiteli, žáky a rodiči. Chceme ukázat rodinám, že i na vesnicích může existovat ve vzdělávacím systému funkční alternativa. Věříme, že se naše škola může stát inspirací i pro další školy. Chceme pořádat semináře a workshopy v oblasti vzdělávání a výchovy.

Zřizovatel má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který díky dobrým ekonomickým výsledkům může jak ekonomicky, tak personálně (úklid, svoz, stravování formou služeb) škole významně pomoci, a snížit tak náklady na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem. Zřízení školy podporuje obec, která je také ochotna pomoci. Jsme tak schopni zajistit nejen udržitelnost, ale také rozvoj této malé vesnické školy a přispět k rozvoji této zapadlé lokality.