Zapojení rodičů

Rodiče jsou důležitou součástí školy. Bez nich by těžko šlo mnohé věci v Pivoňce uskutečnit. Ochota aktivně se účastnit (dle svých možností) chodu školy a být aktivní strana při vzdělávání svého dítěte je pro nás jednou z podmínek pro přijetí dětí do Pivoňky.

Rodičovské kavárny
Rodiče se setkávají na 2–3x ročně na Rodičovských kavárnách, které slouží nejen jako zdroj informací, ale také jako prostor pro diskuzi nad tématy ohledně vzdělávání a výchovy dětí.

Rodičovské brigády
Každoročně probíhají během prázdnin a na jaře rodičovské brigády – díky dobrovolné práci rodičů se tak podařilo nejen dokončit a otevřít Pivoňku v r. 2017, ale také zušlechtit školní nádvoří, dodělat terasovitá školní políčka na zahradě, zpevnit hliněný domeček, vyčistit zahradu, dokončit venkovní altán, otevřít 2. stupeň a zlepšit nádvoří před 2. stupněm. Děkujeme všem.

Odborné semináře
Každoročně pořádá škola či učitelé přednášky, semináře o vzdělávání a výchově pro širokou veřejnost. Během existence Pivoňky tak proběhly tyto kurzy:

Technologie a jak s nimi nakládat s J. Kršňákem (2018)
Nenásilná komunikace (2019)
Škola bez poražených (2019/2020)
Technologie a jak s nimi nakládat s J. Kršňákem (2020)
Taneční seminář Groove dance (2021)