Finance

Zdroje financování

Jako soukromá základní škola zapsaná v rejstříku MŠMT máme od 1.9.2017 nárok na dotaci pro soukromé školy. Dotace se udílí podle počtu dětí – tzv. Normativů. Příspěvek pro soukromé školy je nižší než pro školy zřizované státem, obcí či krajem. Proto, pokud škola dostává 100 % příspěvku, stačí tyto finance většinou na pokrytí mzdových nákladů zaměstananců (ředitele, učitelů). Všechny ostatní náklady spojené s provozem školy (energie, voda a topení, materiálové vybavení, vedení účetnictví, úklid, svoz, účetní služby atd.) musí být hrazeny z jiných zdrojů.

Zřizovatel má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který škole výrazně ekonomicky i personálně vypomáhá  (úklid, svoz, stravování formou služeb) a přispívá tak ke snížení nákladů na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem.

Zřízení školy podporuje obec Chříč, která škole rovněž finančně pomáhá, například s dotací na dopravní spoj ze směru od Rakovníka. 

Příspěvek na školu

Rodiče platí příspěvek na školu, ze kterého se platí zejména pomůcky, se kterými děti pracují, materiál na výtvarné a pracovní činnosti, další vybavení tříd, energie, topení a dorovnává plat učitelů.

Příspěvek na školu činí 2 500 Kč za měsíc. V příspěvku za školu jsou zahrnuty:

  • učebnice,
  • výtvarný materiál,
  • výukové pomůcky a materiály,
  • provozní náklady.

V případě složitější finanční situace rodiny je možno individuálně požádat o snížení měsíčního příspěvku, přičemž minimální příspěvek na školu je 1000 Kč za měsíc. 

Třídní fond

Rodiče platí 200 Kč měsíčně do třídního fondu. Z toho jsou hrazeny mimoškolní akce jako výlety, exkurze, divadla, výstavy a návštěvy jiných zajímavých míst. Rodiče tak nemusí posílat po dětech peníze na zaplacení výletů, nemusí se o placení starat. Rodičům předáváme na konci školního roku přehled vyúčtování, na co byly peníze použity. 

Mimořádné akce

Ve školním roce kromě menších výletů probíhají i větší výpravy (adaptační kurz, plavecký výcvik aj.) Tyto akce již mají vyšší náklady a hradí je rodiče. Cena se vždy individuálně odvíjí od nákladů na stravování, ubytování, dopravu a další souvisejících nákladů.