Finance

Zdroje financování

Jako soukromá základní škola zapsaná v rejstříku MŠMT máme od 1.9.2017 nárok na dotaci pro soukromé školy. Dotace se udílí podle počtu dětí – tzv. Normativů. Příspěvek pro soukromé školy je nižší než pro školy zřizované státem, obcí či krajem. Proto, pokud škola dostává 100% příspěvku, stačí tyto finance většinou na pokrytí mzdových nákladů zaměstannců (ředitele, učitelů). Všechny ostatní náklady spojené s provozem školy (energie, voda a topení, materiálové vybavení, vedení účetnictví, úklid, svoz, účetní služby atd.) musí být hrazeny z jiných zdrojů.

Zřizovatel má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který díky dobrým ekonomickým výsledkům může ekonomicky i personálně (úklid, svoz, stravování formou služeb) škole významně pomoci, a snížit tak náklady na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem. Zřízení školy podporuje obec Chříč, která je také ochotna pomoci.

V 1. roce ZŠ dostává navíc pouze 60% dotace, takže je pro nás další podpora od soukromých či firemních dárců velmi důležitá.

Příspěvek na školu

Jako v každé škole, i u nás děti přispívají na školu. Z jejich příspěvku se platí zvláště pomůcky, se kterými budou děti pracovat, materiál na výtvarné a pracovní činnosti, další vybavení tříd, energie, topení a dorovnávat plat učitelů.

Ač úroveň naší školy odpovídá obdobným školám v Praze, kde se platí školné 4.000 Kč měsíčně a více, my chceme jít cestou vyrovnaných příležitostí. Příspěvek na školu je od 500 Kč do 2000 Kč za měsíc dle finanční situace rodiny. V příspěvku za školu jsou zahrnuty:

  • Učebnice,
  • výtvarný materiál,
  • výukové pomůcky a materiály,
  • provozní náklady.

Na naší škole tak RODIČE NEMUSÍ:

  • Platit zvlášť družinu,
  • kupovat komplikovaně výtvarný materiál,
  • kupovat učebnice.

Třídní fond

Rodiče platí 100 Kč do třídního fondu. Z toho jsou hrazeny všechny mimoškolní akce jako výlety, exkurze, divadla, návštěva zajímavých míst. Rodiče tak nemusí posílat po dětech peníze na zaplacení výletů, nemusí se o placení starat. V pololetí dáváme rodičům přehled vyúčtování, za co byly peníze použity. Pokud zbydou na konci roku, radí se rodiče, na co je použijí (např. nákup nových výukových pomůcek).

Podrobnosti o financování vám rádi sdělíme při osobní schůzce.