Finance

Zdroje financování

Jako soukromá základní škola zapsaná v rejstříku MŠMT máme od 1.9.2017 nárok na dotaci pro soukromé školy. Dotace se udílí podle počtu dětí – tzv. Normativů. Příspěvek pro soukromé školy je nižší než pro školy zřizované státem, obcí či krajem. Proto, pokud škola dostává 100 % příspěvku, stačí tyto finance většinou na pokrytí mzdových nákladů zaměstananců (ředitele, učitelů). Všechny ostatní náklady spojené s provozem školy (energie, voda a topení, materiálové vybavení, vedení účetnictví, úklid, svoz, účetní služby atd.) musí být hrazeny z jiných zdrojů.

Zřizovatel má donátora v podobě sociální firmy Pivovar Chříč, který díky dobrým ekonomickým výsledkům může ekonomicky i personálně (úklid, svoz, stravování formou služeb) škole významně pomoci, a snížit tak náklady na provoz, aby školu mohly navštěvovat všechny místní děti, které budou mít zájem. Zřízení školy podporuje obec Chříč, která je také ochotna pomoci.

Příspěvek na školu

Rodiče platí příspěvek na školu, ze kterého se platí zejména pomůcky, se kterými děti pracují, materiál na výtvarné a pracovní činnosti, další vybavení tříd, energie, topení a dorovnává plat učitelů.

Příspěvek na školu činí 2500 Kč za měsíc. V příspěvku za školu jsou zahrnuty:

  • učebnice,
  • výtvarný materiál,
  • výukové pomůcky a materiály,
  • provozní náklady.

V případě složitější finanční situace rodiny je možno individuálně požádat o snížení měsíčního příspěvku, přičemž minimální příspěvek na školu je 1000 Kč za měsíc. 

Třídní fond

Rodiče platí 200 Kč měsíčně do třídního fondu. Z toho jsou hrazeny mimoškolní akce jako výlety, exkurze, divadla, výstavy a návštěvy jiných zajímavých míst. Rodiče tak nemusí posílat po dětech peníze na zaplacení výletů, nemusí se o placení starat. V pololetí dáváme rodičům přehled vyúčtování, na co byly peníze použity. 

Mimořádné akce

Ve školním roce kromě menších výletů probíhají i tři větší výpravy, a to týdenní adaptační kurz, samostatný týdenní plavecký výcvik a puťák na závěr školního roku. Tyto akce se neplatí z třídního fondu a jejich cena činí přibližně 7000 Kč celkem na dítě za obě akce (záleží na rozpočítání jídla, ubytování, dopravy atd.).