Říjen

V zelené třídě první říjnový týden bodovaly hry na téma ovoce – v kruhu si děti měnily místa, přesouvaly se jako skupiny po židlích a nesměly spadnout. Velmi je zaujala diskuze, kde jeden tábor obhajoval výhody konzumace domácího ovoce a druhý naopak exotického. Prvňáci byli fascinováni Marťanem, který hláskoval. Druháci jsou stále ještě okouzleni pexesem na počítači. V oranžové třídě se pilně pracovalo, nachází se řada témat společných napříč ročníky, kdy si děti navzájem pomáhají, společně se učí. Na dni venku se spustila poznávačka stromů, která děti velmi zaujala. Nakonec děti společně rozpoznaly 18 různých druhů stromů. Současným projektovým tématem jsou nerostné suroviny, děti je řešily v centrech aktivit a zamýšlely se nad klady a zápory těžby uhlí, nad využitím různých nerostných surovin v době pravěku a začátku středověku. Děti dokážou pracovat ve skupinkách, radit si, staly se archeology a pracovaly s obrázky skutečných nálezů. V družině děti vyráběly krásné podzimní stromy a začaly s intenzivním ochočováním mimimorčátek.

Druhý říjnový týden začal naplánovanou návštěvou Vaška Hradílka, tatínka Boženky, pro kterou jsme minulý školní rok vydělali na jarmarku peníze. Pověděl nám, jak se Bóže daří, že dělá velké pokroky, léčba funguje a Boženka začíná používat svaly, které ji pomaličku ožívají. Takže už občas i sama udrží hlavu. A jsou vyhlídky na další pokroky. Vašek přišel i se svým bratrem, olympijským medailistou – kajakářem Vavřincem Hradílkem. Děti měly možnost si s ním trochu popovídat, i když se dost styděly. Velkým tématem je pozorné čtení zadání a správné zpracování úkolu. Prvňáci a druháci se nechali pohltit šibenicí – moc je bavilo luštit slova. V družině se tento týden děti staly módními návrháři a s pomocí podzimní přírody nacházely inspiraci pro nové látky na šaty, klobouky, trika, brnění i meče. Povídali jsme si o projektu Adopce na dálku (www.protibet.cz). Starší děti seznámily mladší s naší „adoptovanou“ dívkou Tenzin Namsel a přečetly dopis, který nám Namsel poslala. Pokročilí angličtináři tento dopis překládali s Ellie na angičtině. 

Díky krásnému počasí trávily děti třetí říjnový týden hodně času venku, starší děti uspořádaly plánovaný slovanský trh, kde nakupoval i kníže Rostislav, Cyril a Metoděj.  Ukončili jsme naše první projektové téma Horniny a co je pod zemí a pomalu navázali na další téma týkající se komunismu. Se školním časopisem Vykřičník! jsme zvládli první rozhovor s Danem Vojtíškem – můžete se těšit! Snad se nám podaří do Vánoc vydat první číslo. Mladší děti si v úterý užily výlet do divadla a na výstavu a začaly řešit téma Povolání a zaměstnání. Divadlo bylo zajímavé, neotřelé a děti možná překvapené , že to nebyla klasická Šípková Růženka. V depu si všichni vyzkoušeli role policistů, hasičů, záchranářů. Byly tam makety služebních aut, dopravní hřiště a několik nehod. I s družinou byly děti skoro stále venku. V pondělí jsme si pořádně zařádili se spadaným listím a pokusili se vystihnout strom nebo krajinu pomocí pár tahů suchým pastelem. V tomto týdnu se také děti pustily do sbírání ořechů, které později budeme loupat a péci z něj cukroví. V pátek se děti pustily do přípravy zeleninové zahrádky na zimu.

V posledním říjnovém týdnu byly podzimní prázdniny.