Školní časopis

Tradici vydávání školního časopisu založila ve škole Markéta Tesárková v r. 2019. S první dětskou redakcí vymysleli název Vykřičník. Od začátku se Markéta snažila, aby články psaly skutečně děti a také aby se postupně učily práci na počítači a v jednoduchých grafických programech. Děti se učí, jak vést rozhovory, jak je nahrávat a přepisovat; tvoří křížovky, komiksy a články.

Přesto vzhledem k věku dětí je konečná práce a korektury na šéfredaktorovi, kterým se stala v r. 2021 Tereza Květoňová za pomoci Leoše Mitáčka (IT) a Žanety Vojtíškové (grafika). Vydávání Vykřičníku na čas ovlivnila neblaze pandemie covid-19, po níž se podařilo navázat a dodnes s dětmi vytvořit několik čísel časopisu.

V roce 2021 získal náš časopis skvělé 3. místo v soutěži školních časopisů základních škol, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky. Gratulujeme!

Zde si můžete prohlédnout jednotlivá čísla časopisu (v elektronické verzi dostupné od č. 3):
Vykřičník – č. 3
Vykřičník – č. 4
Vykřičník – č. 5
Vykřičník – č. 6
Vykřičník – č. 7