Projekty

Naše škola je zapojena do několika projektů, které pomáhají škole jak s materiálním vybavením, tak zlepšit kvalitu výuky a obsah vzdělávání.

Les ve škole / škola v lese
Projekt tvořený organizací Tereza pro učitele, který obsahuje výukové materiály a osvědčené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě v přírodě. Usilujeme o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků.

GLOBE
Je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Využívá badatelsky orientované vyučování. Propojuje školy.

Adopce na dálku
Od roku 2019 podporujeme Tibetskou dívku Tensim Namsel v jejím studiu v indické internátní škole. Mezi dětmi probíhá korespondence v angličtině.

Krabice od bot
Před Vánoci se zapojujeme do sbírky pro děti ze sociálně slabých rodin. Pivoňkové děti pro ně připravují dárky, které jsou pak potřebným dětem rozdávány přes Diakonii ČCE Plzeň.

Penpal
Starší děti se zapojily do projektu Penpal, ve kterém píšou lidem z různých částí světa a trénují tak angličtinu.

Šablony
Díky projektu Rozvoj žáků a učitelů na Základní škole Pivoňka financovaného z dotačního programu Šablony II. a díky projektu Rozvoj Základní školy Pivoňka financovaného z dotačního programu Šablony III. se nám podařilo školu vybavit novými notebooky, tablety, knihami a pomůckami, uspořádali jsme řadu projektových dní, sdíleli zkušenosti s jinými školami, uspořádali jsme řadu odborných seminářů, navázali spolupráci se školním speciálním pedagogem, psychologem a supervizorem.