Tým školy

Jindra Plamitzerová

Jindra Plamitzerová
ředitelka ZŠ Pivoňka, učitelka českého a německého jazyka

Studium a praxe: PedF JU – obor český jazyk a německý jazyk, PedF UK – školský management,  praxe jako učitelka 2. stupně na ZŠ v Rakovníku,  učitelka a zástupkyně ředitele školy na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku, ředitelka ZŠ a MŠ Šanov, lektorka a metodička vzdělávacích projektů společnosti Scio Praha.

Jindra o své práci s dětmi říká: „Je velkou zodpovědností nás dospělých a školy obzvláště nebýt dětem překážkou v jejich  přirozeném rozvoji. Děti se rodí zvídavé, odvážné a kreativní a mají-li možnost žít a být vzdělávané v  otevřeném a podněcujícím prostředí, vyrůstají z nich  sebevědomé a zdravé osobnosti se vztahem k přírodě, ostatním lidem i k sobě samým.  Těší mne, že právě v takovém prostředí mohu s dětmi i dospělými být a pracovat.“

Jana Jakubíčková

MgA. Jana Jakubíčková
zakladatelka a vizionářka ZŠ Pivoňka

Jana o své práci s dětmi říká: „Práce s dětmi je moje životní povolání – baví mě přemýšlet o jednotlivých dětech a hledat cesty, jak jim pomoci se rozvinout, baví mě pracovat s jejich nadšením, hravostí a radostí z poznání. Je pro mě důležité pracovat s dětmi tak, aby je výuka nejen bavila, ale také se učily samostatnosti a vytrvalosti. Snažím se, aby učení bavilo děti i mne. Důležité je pro mě rozvíjet jejich sebevědomí a také je v dnešní zmatené době učím mít vlastní názor a pomoci vždy, když je třeba.“

Jana Střihavková

Ing. Bc. Jana Střihavková
zástupkyně ředitelky, učitelka na 2. stupni (Projekt: zeměpis, přírodopis)

Studium a praxe: Česká zemědělská univerzita, obor odpadové hospodářství a učitelství odborných předmětů. Karlova Univerzita v Praze, speciální pedagogika pro učitele (celoživotní vzdělávání). Praxe jako odborný referent na MŽP a učitelka v MŠ, ZŠ a SŠ speciální Rakovník.

Jana o své práci s dětmi a oboru říká: „Sousloví „práce s dětmi“ nevnímám ve smyslu zaměstnání, ale jako společný čas naplněný vzájemným učením, humorem a novými zážitky. Já jim pomáhám objevit cesty ke smysluplnému učení a oni mě vrací ke schopnosti vnímání okamžiku. Žádný dospělý vás neumí tak rychle a pravdivě vtáhnout do „tady a teď“, tak jako dítě. Díky malému kolektivu dětí a učitelů v Pivoňce máme dostatek času se poznat a najít v sobě vzájemnou důvěru, což je ten nejlepší základ pro motivaci dětí k učení a pro jejich osobní rozkvět. S dětmi se věnuji poznávání přírody, lidského těla a naší Země – chcete-li „přírodopisu“ a „zeměpisu“. Jsou to skvělé obory, které my všichni žijeme každý den a čím více o svém okolí a těle víme, tím více jsme jejich dokonalostí fascinováni.“

Markéta Tesárková

Mgr. Markéta Tesárková
třídní učitelka 4. a 5. ročníku ve věkově smíšené třídě (Oranžová třída)

Studium a praxe: PdF UK – učitelství pro 2. stupeň Český jazyk – francouzština, TU v Liberci – Doplňující studium Učitelství pro 1. stupeň. Vedení kurzů francouzštiny a češtiny pro cizince, fotoeditorka v ČTK, webeditorka v Českém rozhlase. Od začátku Pivoňky třídní učitelka. 

Markéta o své práci s dětmi říká: „Děti mi otvírají obzory. Jejich svět je v něčem velmi ryzí, v něčem velmi komplikovaný. Rozumět dětem je pro mě výzva a moc mě zajímá, jak vnímají svět, samy sebe, své okolí. Ve škole je práce s dětmi velmi barvitá, baví mě sledovat jejich nadšení a zaujetí. Zároveň mě baví hledat cesty, jak uspokojit vzdělávací potřeby každého z nich – přistupujeme k dětem individuálně, i když naší pevnou zásadou je umět spolupracovat. Práce učitelky je pro mne velmi rozmanitá a tvůrčí. Navíc mi ve světě manipulativních praktik dává smysl učit děti myslet vlastní hlavou a učit je vnímat svobodu.“

Blanka Soukupová

Blanka Soukupová
učitelka angličtiny na 1. stupni, fyziky, asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině

Blanka o své práci s dětmi říká: „Co mě baví na dětech? Mám ráda jejich přirozenost . To, že dlouze nepřemýšlejí o tom, co řeknou a jaký s tím udělají dojem. Že jsou opravdové, citlivé a že myslí věci dobře ( i když ne vždy to dobře dopadne 🙂 ) Pokládají otázky, které nutí k zamyšlení. Člověk vedle nich sám roste. A práce s nimi je každý den jiná – ne vždy lehká, ale zajímavá určitě.“

Mgr. Kristýna Koderová

Mgr. Kristýna Koderová
třídní učitelka 2. a 3. ročníku ve věkově smíšené třídě (Zelená třída)

Studium a praxe: PedF UK – učitelství pro 1. stupeň, Institut pedagogiky volného času – obor sociální terapie a léčebné pedagogiky, 15 let praxe jako učitelka 1. stupně na ZŠ v Obříství a v Manětíně, 6 let v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích jako muzejní pedagog, výstavář, pracovník PR.

Kristýna o své práci s dětmi říká: „Na práci s dětmi mě fascinuje nesmírná otevřenost pro všechno kolem nás. Nic není samozřejmé, všechno může být zázrak. Znovu a znovu objevuji spolu s dětmi krásu a podstatu stvoření, principy přírody, techniky, bohatství jazyka a kultury. Snažím se jim být oporou a s pokorou je doprovázet na jejich cestě poznáním.“

Oli Zemanová

Bc. Oli Zemanová
učitelka tělesné výchovy, vychovatelka školní družiny, lektorka kroužků

Studium a praxe: VŠTVS Palestra – sportovní a volnočasový pedagog, Střední pedagogická škola Beroun – předškolní a mimoškolní pedagogika, 4 roky praxe v MŠ Horoměřice, Rekvalifikace – cvičitelka zdravotní tělesné výchovy + zdravotník ozdravovacích akcí

Oli o své práci s dětmi říká: „Děti jsou úžasné bytosti plné fantazie, nadšení a síly měnit svět. Jsem šťastná, že je můžu doprovázet na jejich cestě dětstvím a pomáhat jim, aby se staly skutečně sami sebou. Ve své práci se snažím, aby všichni trávili svůj čas co možná nejkvalitněji. Nabízím různorodé činnosti, kde si každý může nalézt „to své“ a dělat skutečně to, co ho naplňuje. Baví mě s dětmi komunikovat, vymýšlet, tvořit, smát se ale i sdílet jejich starosti a smutky. Mimo jiné je pro mě důležité dopřát dětem dostatek volného pohybu a pomocí různých her a cvičení jim pomáhat předcházet svalovým dysbalancím.“

Lenka Selicharová

Lenka Selicharová
asistentka v Oranžové třídě, vedoucí Zahradničení. 

Studium a praxe: Spgš Praha a hlavní průvodce v Lesní školce Pramínek a Lesní školce Řež, terapeut v truhlářsko – zahradnické dílně Kokoza.

Lenka o své práci s dětmi říká: „Na dětech mám nejradši, že mě svými postoji a názory nutí opouštět bublinu svých pohledů na svět a dívat se na něj alespoň na chvíli jejich očima, nebýt lenoch, nebát se zkoušet nové věci, zkrátka držet s nimi krok. To je myslím výzva pro každého dospěláka. Při práci s dětmi si tedy často říkám kdo koho vlastně učí a věřím, že si máme vzájemně co dát a můžeme spolu růst.“

Mgr. Hedvika Schejbalová

Mgr. Hedvika Schejbalová
asistentka pedagoga, učitelka angličtiny

Studium a praxe: Ochrana životního prostředí FŽP UJEP v Ústí nad Labem, certifikovaná lektorka metody Helen Doron Early English. Studium pro asistenta pedagoga.

Hedvika o své práci s dětmi říká: „Čas trávený s dětmi je pro mě jako cesta, na které sdílíme své pocity, radosti i smutky. Je to vzájemné vedení a poznávání. Když nás děti vpustí do svého světa, máme šanci prožívat svět jejich očima skrze jejich čistotu a jedinečnost, kterou má každý z nás v okamžiku, kdy se narodí. Věřím, že více než kdekoli jinde, platí u práce s dětmi, že cokoli ze sebe vydáme, se nám mnohonásobně vrátí. Pokud dáme dětem lásku, odměnou nám budou zářící šťastné bytosti.“

Šárka Pucholtová

Ing. Šárka Pucholtová
vedoucí družiny a učitelka hudební výchovy

Studium a praxe: Systematická biologie a ekologie, odpadové hospodářství na UJEP, nyní VOŠ pedagogická sv. Jan pod Skalou.

Šárka o svém oboru a učení říká: „Pro práci s dětmi jsem se rozhodla díky svým vlastním třem dětem. Odmala mě naplňovalo dětem něco vysvětlovat a zažívat radost, když pochopí a otevřou se jim obzory. Práce s dětmi je pro mě nejsmysluplnějším zaměstnáním. Co se hudby týče, celý život zpívám v pěveckých sborech, hraju na flétnu, klarinet a jako samouk také na kytaru a klavír. Chvíli jsem se věnovala také břišním tancům a Zumbě. Hudba a tanec pro mě znamenají uvolnění a radost. Jsou pro mě vedle zahradničení a přírody nejlepším relaxem a vášní, proto si cením příležitosti sdílet hudební svět s dětmi z Pivoňky.“

Ing. Ivana Černá, MBA
učitelka matematiky na 2. stupni

Studium pedagogická praxe: ZČU Plzeň – obor Silnoproudá elektrotechnika, fakulta Teplo, světlo, ZČU Plzeň – Psychologie a pedadogika, praxe jako učitelka 2. stupně na ZŠ v Novém Strašecí, předmětů matematika, fyzika a informatika, v SOU v Novém Strašecí jako učitelka matematiky, fyziky a odborných předmětů a současně jako lektor a kouč BBC, ACC ICF  pro vzdělávání dospělých.

Iva o své práci s dětmi říká: Matematika je nejkrásnější svět hádanek, který děti milují. Těší , že právě v tomto světě pravidel a zákonitostí mohu být jejich průvodcem.

Radka Zbořilová   

Mgr. Radka Zbořilová
učitelka českého jazyka a literatury na 2. stupni. 

Studium a praxe: FF UK: obory Český jazyk a literatura a Čeština v komunikaci neslyšících. Učitelka u neslyšícíh dětí (mateřská škola Pipan v Praze, základní škola Výmolova v Praze), vyučující na FF UK v Praze, jazykové korektury a editorské práce.

Radka o učení a o svém oboru říká: „Ráda s dětmi objevuji tajemství slov a příběhů, společně se učíme pracovat s vzácným nástrojem – naším jazykem. A to se vší vážností, ale i hravě, dle hesla: Čeština je výjimečný jazyk – a proto je v ní tolik výjimek :-)“

Tereza Květoňová

PhDr. Tereza Květoňová
učitelka občanské výchovy na 2. stupni, redaktorka školního časopisu Vykřičník, koordinátorka školního parlamentu

Studium a praxe: Sociologie na FSV UK v Praze. Dlouholeté zkušenosti na pozicích v rámci Public relations, vedení časopisů pro zaměstnance, výzkumná práce v oblasti participačních setkání, zkušenosti z podnikání a vedení malé firmy.

Tereza o učení a o svém oboru říká: „Dnešní svět je složitý, stěží ho chápeme my dospělí, děti mu pak rozumějí po svém, zpravidla podle toho, jak jim ho zprostředkováváme my dospělí. Pokusím se dětem v hodinách občanské výchovy přiblížit jeho fungování a pochopit jim některé role, které je v tomto světě, během jejich života, čekají nebo mohou čekat. Hodiny se rozhodně neomezí pouze na výklad, protože s dětmi mě moc baví diskutovat. Kromě občanky jsem převzala vedení školního časopisu, který má představovat dění ve škole a kolem ní.“

Tomáš Hradečný

Doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný
učitel projektu (historie) na 2. stupni. 

Studium a praxe: Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde v současnosti vede ateliér na Ústavu navrhování, v roce 2018 habilitoval v oboru architektura, technologie a konstrukce; ve vlastní architektonické tvorbě se soustřeďuje na práce v území se zvláštní ochranou přírody a památek.

Tomáš o učení a o svém oboru říká: „Práci učitele s dětmi chápu v dobrém slova smyslu jako šlechtění stromu. Od mládí o něj pečujeme, okopáváme ho, zaháníme hlodavce od kořenů, dodáváme mu vláhu a světlo. V zimě musíme stromu některé výhony zastřihnout a on potom na jaře krásně vykvete a pokud květy nespálí mráz, přinese i úrodu. Je to práce práce dlouhodobá, ale všestranně prospěšná.“

Leoš Mitáček

Mgr. Leoš Mitáček
učitel informatiky na 2. stupni

Studium a praxe:  VOŠ Kunovice – Elektronické počítačové systémy, VŠ Husitská teologická fakulta UK – Teologie, religionistika a filozofie. Pedagogická praxe – Jedličkův ústav a školy – učitel informatiky na střední škole Jedličkova ústavu v Praze.

Leoš o učení a o svém oboru říká: „Informatika je všeobjímající obor sahající od jednotlivých fyzických součástek (HW), přes operační systémy, programy a data (SW – tedy způsoby zdánlivého zachycení myšlenek), až po metody způsobů uvažování – jak vybrat vhodná vstupní data a co s nimi udělat, abychom se dobrali kýženého výsledku.
Informatika není o pustých znalostech, ty nejsou podstatné, jde zejména o pátrání po souvislostech a přemyšlení.
Učit se s dětmi znovu přemýšlet, toť krásné, co lepšího? 🙂 „

Žaneta Fleknová

Žaneta Fleknová
učitelka výtvarné výchovy, lektorka výtvarných kroužků
 
Studium a praxe: Ekonomicko-správní faktulta MU v Brně. Výtvarnice a fotografka na volné noze, lektorka výtvarných kurzů v ateliéru Malování kreslení v Praze, lektorka výtvarných dílen na dětských táborech Ihaháček, lektorka výtvarných kurzů a dílen na volné noze. 

Žaneta o učení a o svém oboru říká: „Mám ráda vzájemné sdílení – s dětmi jsme si vzájemnými učiteli. Otvírám dveře, ukazuji možný směr a děti mě zavedou docela jinam. Dokáží mě okouzlit svými neotřelými nápady. Žasnu nad jejich tvořivostí, fantazií a pohledem na svět kolem sebe. Vnímám jak je pro ně svět stále nový a svěží. Nezřídka mě okouzlí svojí bezprostředností a volností s jakou vytváří svá díla. S dětmi je možné čekat nečekané a získat ještě něco lepšího.“

PhDr. Mgr. Marek Vraný
učitel tělesné výchovy na 2. stupni

Studium a praxe: FTVS UK, obor tělesná výchova a sport, kde získal titul Mgr. Pedagog volného času, ředitel Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy. Během praxe učitele na Střední odborné škole ve věznici v Jiřicích vypracoval rigorózní práci na téma syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte. Práci následně obhájil a získal titul PhDr. v oboru sociálních práce.
 
Marek o své práci s dětmi říká: „Mou snahou je všechny děti přivést k lásce ke sportu a k pohybu obecně. Snažím se každému ze svých svěřenců ukázat, že hýbat se má smysl, že je to radost a že každý si může najít sport, ve kterém bude vynikat a který ho bude naplňovat. Díky tomu bude mít kvalitnější a pestřejší život. I když je soutěžení mezi sebou je přirozená vlastnost nás všech kladu důraz na to, že největším soupeřem je naše vlastní lenost a pohodlnost. A především s těmito vlastnostmi je třeba bojovat a nikdy to nevzdat.“ 
Jiří Soukup
asistent pedagoga, lektor kroužku Truhlárna, ve zbylém čase školník

Jirka o učení a o svém oboru říká: Největší plus při práci s dětmi je pro mě to, že se s nimi vracím zpět do dětských let. Člověk si uvědomí, připomene ty krásné časy bezstarostného dětství plného „geniálních“ nápadů. Téměř vždy mě dokáží překvapit svými myšlenkovými pochody, mladší děti svým pohádkovým světem, který je nekonečně rozmanitý. Starší děti zase tím, kdy se pomalu přeměňují v „dospěláky“ a to vše rád sleduji a snažím se jim porozumět.

Julie Šverčičová

třídní učitelka 1. ročníku (Žluté třídy), učitelka angličtiny na 1. stupni

Studium a praxe:
FHS UK – psychologie, antropologie, filozofie. ZČU – Učitelství pro 1.stupeň, včetně výuky anglického jazyka – aktuálně studováno.
Přes patnáct let vedoucí letních táborů, instruktorka jezdectví, redaktorka časopisů o koních, překladatelka a jazyková korektorka.

O své práci s dětmi Julie říká:
Mojí životní vášní jsou koně. Právě ti mě naučili dovednostem, za které jsem vděčná každý den: být v přítomné chvíli, neschovávat se za stres a spěch, neodsuzovat, být trpělivá a radovat se z maličkostí. Myslím si, že děti touží po bezpečném prostředí (které mají tendenci testovat), touží po bezpodmínečném přijetí (které se my dospělí musíme učit dávat), touží po trpělivosti a upřímnosti. Pak jim může být dobře, mohou se učit s chutí.
A je s nimi ohromná legrace, každý den mě něčím ohromí a já nepřestávám žasnout. Zkrátka, s dětmi je mi dobře a doufám, že jim je zase dobře se mnou.

Hana Žáková
administrativa a péče o školu

Hanka o své práci v Pivoňce říká: Mám ráda svoji práci v Pivoňce. Především proto, že ji ani nevnímám jako zaměstnání, ale jako čas, který trávím mezi milými lidmi a kde to, co dělám, má smysl. Krom jiného se starám o administrativu spojenou s provozem školy a díky tomu mohu z povzdálí sledovat „cvrkot“ dětí. Ráda vnímám jejich upřímnou energii a nakažlivé nadšení ze života.

Aktuálně hledáme nového člena týmu na výuku na druhém stupni od školního roku 2024/25, na částečný úvazek. Nabízíme vstřícný tým, příjemné a přátelské prostředí malé komunitní školy, příležitost pro plnění nových profesních výzev, práci s dětmi v málo početných třídách a vysokou míru kolegiální podpory a spolupráce.