Tým školy

Jana Jakubíčková

MgA. Jana Jakubíčková
koordinátorka projektu a ředitelka ZŠ Pivoňka, učitelka Vv, Hv a projektů

Markéta Tesárková

Mgr. Markéta Tesárková
třídní učitelka 1.ročníku

Lenka Mužíková

Mgr. Lenka Mužíčková
ekonomka

Petr Jakubíček

Bc. Petr Jakubíček
zástupce zřizovatele Generation Europe, stavební dozor

Alžběta Stodolová

Ing. arch. Alžběta Stodolová
Architektka rekonstrukce školy

Eva Chmelová

Mgr. Art. Eva Chmelová
Výtvarné projekty s dětmi

V současné době probíhá výběrové řízení na asistenta pedagoga. Z několika vhodných kandidátů, kteří postoupili do 2. kola, vybíráme vhodného pedag
který doplní náš tým.