Družina

Družina je místem společného setkávání po vyučování. Komunikujeme zde respektujícím přístupem, jehož základním východiskem je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole a v mezilidských vztazích vůbec. Atmosféra naší družiny je založena na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte i dospělých, uznání a empatickém naslouchání. Důraz je kladen na vzájemnou úctu mezi dětmi i dospělými, respekt a důvěru. Zaměřujeme se na naši vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti, které už máme a zároveň hledáme a rozvíjíme naše zájmy. Máme zodpovědnost za sebe a za své jednání, za schopnost komunikovat a sdílet, máme respekt k přírodě a k ostatním lidem.

Pokud máte zájem, aby dítě navštěvovalo školní družinu, prosíme vyplňte nám přihlášku.