Přestup

V naší škole máme aktuálně naplněnou kapacitu školy a nemůžeme přijmout žádné další žáky ani k dennímu ani k individuálnímu vzdělávání. Pokud se situace změní, uvedeme ji zde na webových strábnkách školy.