Organizace vyučování 1

Školní rok je na 1. stupni rozdělen do projektových období. Jedno trvá zhruba 6–8 týdnů. V tomto období se žáci seznamují s daným tématem z různých stran (český jazyk, psaní, angličtina, hudební výchova, výtvarná výchova, matematika). Ke konci období žáci zpracovávají projektový výstup, který prezentují.

Vyučování začíná v 8:20 na tzv. elipse, kde se setkáváme po třídách a společně začínáme nový den. Ujasňujeme si kalendář, představujeme si, co nás daný den čeká, cíle daného dne. Zařazujeme hry, práce s emocemi, náladou, sdílení, scénky či písničku.

Vyučování je složeno z bloků 1,5 hodiny či 45 minut (dle předmětů).

Žáci pracují samostatně (dle týdenních plánů, dle nabídky různých činností, z kterých si volí) či skupinově.

Mladší žáci končí vyučování ve 12:05 či 13:00.