Léto

Puťák
Od začátku naší činnosti vyrážíme v červnu na školní puťák. Přidávají se rodiče i sourozenci. Rosteme. Společně jdeme. Věci si neseme. Vaříme si, rozděláváme oheň, koupeme se, procházíme krásnými místy, spíme pod širákem či ve stanech. Překonáváme svoje limity, potíme se, podporujeme se, přizpůsobujeme se ostatním a zažíváme únavu i skvělý pocit pospolitosti, přírody na dosah a dosažení cíle.

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení je každoročně vnímáno jako slavnost ocenění práce dětí, jejich snahy o svůj růst. V zahradní mušli se setkávají dospělí i děti. Společně zpíváme – a vítáme a oceňujeme nejen všechny žáky, ale také učitele a rodiče, kteří nám pomáhají a bez nichž by Pivoňka nemohla být tak pestrá, jak je.