Dokumenty

Organizační řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice o placení příspěvků za vzdělávání

Traumatologický plán

Půjčování knih

Vnitřní řád ZŠ Pivoňka

Školní řád ZŠ Pivoňka

Výroční zpráva ZŠ Pivoňka za 2021/22

Kroužky info 2023/24

Přihláška na kroužky 2. pololetí

Souhlas rodičů GDPR

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad

Smlouva s rodiči