Dokumenty

Organizační řád

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání část 1, část 2

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice o placení příspěvků za vzdělávání

Traumatologický plán

Půjčování knih

Vnitřní řád ZŠ Pivoňka

Školní řád ZŠ Pivoňka

Klasifikační řád (Hodnocení vzdělávání žáků)

Výroční zpráva ZŠ Pivoňka za 2022/23

Kroužky info 2023/24

Přihláška na kroužky 2. pololetí

Souhlas rodičů GDPR

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad

Smlouva s rodiči

Strategie rovných příležitostí

Program školního poradenského pracoviště