Prosinec

V prosinci se zabýváme dále tématem Světlo – vztah naší zeměkoule a Slunce nás zavedl až k tématu čas. Na začátku adventu se tak děti nejen dle své úrovně učily hodiny a orientaci v čase, ale také si vyslechly prezentaci, co to je čas? O hodinách zpíváme písničky, pracujeme s pomůckami, vyplňujeme pracovní listy, tancujeme a hýbeme se jako hodiny.

Děti vyráběly adventní věnec a vyšívaly třídní adventní kalendář – do pytlíčků jsme vložili úkoly na podporu dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sebedůvěry. Úkoly postupně každý den plníme a rozvěcujeme tak světlo v nás.

Fotky16

V rámci tématu se s dětmi bavíme o noci a o dnu – která zaměstnání jsou noční a která denní? Kdo a proč musí pracovat v noci? Děti toto téma dosti zajímá, čteme, v lese pracujeme metodami dramatické výchovy, odpalujeme raketu s kosmonautem a zamýšlíme se nad potřebností některých povolání. Od nich se dostáváme k potřebě světla I v noci a k tématu elektřina. S dětmi hrajeme hry o fungování elektrického obvodu, vysvětlujeme si, co je to zdroj, čím svítíme. Jedeme se podívat do elektroskanzenu ve Šlovicích a do vodní elektrárny – jedné z nejstarších u nás.

Děti počítají množství elektrospotřebičů, svítidel – bavíme se o environmentálním postoji k svícení – proč šetřit? Hrajeme hry o energii a o zdrojích energie, o zaměstnáních, které potřebují elektrickou energii. Děti počítají doma, co všechno u nich “běží” na elektrickou energii a starší děti zkouší spočítat, kolik za den stojí elektřina jejich rodinu.

Připravujeme se také na Vánoce. Povídáme si o Betlémském příběhu, pomocí metod dramatické výchovy do něj pronikáme, hrajeme ho a učíme se nové koledy. Zkouší nás doprovázet kluci ze třídy, kteří hrají na hudební nástroje – piano a trubku. Těšíme se na předvánoční setkání s rodinami. ☺

Fotky 18