Vysvědčení

Děti převzaly na konci ledna první vysvědčení. Slovní popis toho, co všechno děti prožily a zvládly, byl dlouhý. Děti měly ve vysvědčení napsáno nejen to, co všechno zvládly, ale také na co je potřeba se zaměřit v druhém pololetí. Pozornost byla věnována nejen výkonům, ale také úrovni jejich sociálních dovedností a doporučení pro další rozvoj každého dítěte.