Rozhodnutí o přijetí

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 byly do Základní školy Pivoňka přijaty děti s těmito evidenčními čísly: Z1/2018, Z2/2018, Z3/2018. V příloze zápis o přijetí.img069