Pozor – zápisy prvňáčků proběhnou na dálku!

Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na další školní rok bez osobní návštěvy rodiče a dítěte ve škole. Dle nařízení ministra je třeba řádně vyplnit přihlášku a tu doručit nejpozději do 30. dubna do vybrané školy jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelkou školy. Pro zápis dítěte do ZŠ Pivoňka je nutné vyplnit zápisní list duben 2020 a dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka  Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku 6ti let nejpozději k 31. 8. 2020  (dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014).  V současné době má škola dvě třídy s celkovou možnou kapacitou 40 dětí. V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte na e-mail či telefonicky. Škola je nyní z důvodu nařízení vlády zavřená, všechny akce jsou zrušeny a výuka probíhá doma on-line s podporou učitelů.