Škola se otevře pro žáky znovu 25. května

Vedení ZŠ Pivoňka se rozhodlo zpřístupnit školu žákům opět od 25. května. Děti mohou, ale nemusí na konec školního roku nastoupit. Pro ty, kdo se rozhodnou zůstat doma, poběží dále distanční výuka. K znovuotevření školy jsou vydány tyto pokyny: POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ