Od září nastoupí do Pivoňky devět žáčků první třídy

Do školního vzdělávání pro rok 2021/2022 přijala ZŠ Pivoňka devět žáků, kteří absolvovali letošní zápis – viz rozhodnutí o přijetí. Budeme rádi, pokud si rodiče prvňáčků prostudují Desatero pro rodiče budoucich prvňáčků vydané Ministerstvem školství a s dětmi projdou Desatero pro budoucího prvňáčka. Těšíme se nové žáčky!