Školní poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště Základní školy Pivoňka

  • výchovný poradce: Jana Střihavková
  • školní metodik prevence: Markéta Tesárková
  • školní speciální pedagog: Miluše Bittnarová
  • školní psycholog: ne, pouze externí spolupracující PPP
  • specialista na šikanu: Kiva tým
  • ředitelka školy: Jindra Plamitzerová

Časová dostupnost poradenských služeb

JménoKonzultační hodinyKontakt
Jana
Střihavková
Konzultace pro rodiče:Úterý – 14,45 –  15,30

V případě potřeby dle individuální domluvy
jana.strihavkova@skolapivonka.cztel. 603 887 100
Markéta TesárkováKonzultace pro rodiče:Středa – 15,00 –  15,45

V případě potřeby dle individuální domluvy
marketa.tesarkova@skolapivonka.cztel: 774 501 508
Jindra PlamitzerováKonzultace pro rodiče:Pondělí– 15,45 –  16,30

V případě potřeby dle individuální domluvy
jindra.plamitzerova@skolapivonka.cztel: 774 419 959