Říjen

Říjen byl pro nás pro všechny měsícem zjišťování, testování, vytváření řádu a vice připraveného prostředí. Děti se začínají již na konci měsíce dobře orientovat v case, harmonogramu dne, v jednotlivých blocích. Sami se učí popisovat, co ve škole můžou využívat pro své vzdělávání. Znají soubor činností, mezi kterými si můžou vybírat v prostoru pro volnou práci. Učí se stale spolupracovat navzájem, rozhodovat se a být zodpovědný za dodělání svých prací. Učíme se společně komunikovat respektujícícm způsobem, efektivně řešit problémy a důvěřovat si natolik, že otevřeně mluvíme o všem možném. Toto je cesta na dlouhou trať, ale vnímáme u každého z dětí zlepšení.

Stále se snažíme připravovat prostředí, vyrábíme sami a s pomocí přátel a podporovatelů školy nové pomůcky, pracovní a ověřovací listy. Děláme dětem ukázky – prezentace práce s novými pomůckami, ukazujeme jim, kde pomůcky najdou, aby se k nim mohly sami vracet.

V říjnu jsme s dětmi objevovali téma houby, stromy a plody. Společně jsme dle věku – mluvili, jaké jsou druhy hub, jaké části houba má, podmínky a specifika jejich růstu, význam hub. Pozorovali jsme houby pod mikroskopem, hledali je v lese, pozorovali výskyt hub a jejich mykorhózní vztah s některými stromy. Vytvářeli atlas, kuchařku, malovali houby, dělali houbové klobouky, vytvářeli houbové divadlo, zpívali písničky o houbách a tancovali na ně. Seznámili jsme se s pet-artem a pokusili se vytvořit plastové houby. Četli jsme některé knihy o houbách a fantaskních příhodách s obživlými houbami a mnoho dalšího…

Stromy jsme pozorovali, objímali, lezli na ně, určovali, dívali se na ně ze země. Fotili je, malovali, učili se zacházet s atlasem stromů. Hledali jsme rozdíly mezi keři a stromy. Nasbírali jsme plody na barvení vlny a následně barvili vlnu nastříhanou z ovcí. Z vlny jsme plstili skřítky a s nimi natočili film a vytvořili komiks. Vypravili jsme se na výlet do Valče a obdivovali a určovali nádherné vzácné stromy v zámeckém parku. Moštovali jsme. Dělali jsme koruny z listí, duhu z listí a land art. Dělali jsme odlitky listů a v družině založili Spolek odlévačů stop. Vytvořili jsme strom přání, určovali plody a jejich význam pro lidi I pro zvířata a na tyto témata hráli nejrůznější hry. Četli jsme o stromech v Runcajsovi, filcovali a mnoho dalšího.

V neposlední řadě jsme si v říjnu připomněli státní svátek vzniku samostatného Československa – učili jsme se hymnu, vytvářeli obrázky, vlajku, znak, četli komiks a pouštěli si hymnu při nejrůznějších důležitých historických chvílích (Fidlovačka, Sametová revoluce, pohřeb Václava Havla atd.).

Začínáme s dětmi vice pracovat na reflexi výuky a jejich práce – děti se učí pracovat s učebními plány a myšlenkovými mapami. Učí se konkrétně pojmenovávat co se během dne učili a hledáme významy jednotlivých činností.

Užíváme si s dětmi naplněné dny a snažíme se pomalu davit dětem více a více prostoru, aby se staly samostatnější a zodpovědnější za čas. který ve škole stráví. Je to zábava. Říjnu zdar.