Listopad

Děti je již vyznají v rozvrhu, v týdnu, mají roozdělené služby na každý týden a dokáží si lépe vybrat činnosti při samostatné volné práci. Pracují s učebnicí, pracovními listy, pomůckami, dostávají od Markéty prezentace na novou látku v českém jazyku. Prochází společně prostředí prof. Hejného v matematice. Matematiku si procvičují na Montessori pomůckách dle své úrovně. Někteří prvňáčci začínají číst, jiní se stale učí písmenka, sluchovou percepci, robotí řeč. Píší písmena do krupice, drátkují, modelují z plastelíny. Skládají slova a přiřazují obrázky.

Uvolněnost ruky a celého těla děti procvičují pomocí tzv. Forem vycházející z waldorfské pedagogiky. Děti si zkouší určitý tvar psát do vzduchu rukama, nohama, zažívají si ho chůzí po laně a poté si ho píší na velký format do žlutých sešitů.

Druháci a třeťáci procvičují čtení, čtení s porozuměním. Skládají básně a učí se dělat výpisky. Čtou beletrii i encyklopedie. Čteme i v terénu – slouží nám k tomu kratší texty na kartách. Děti si začly vest čtenářské deníky a připravují si prezentaci o své přečtené knížce. Vznikla inspirační čtenářská síť zachycující přečtené tituly.

V listopadu jsme s přicházející tmou započali projektové téma světlo. Pomocí myšlenkové mapy jsme s dětmi hledaly témata, která se světlem souvisí a některá z nich začali probírat podrobněji. V listopadu jsme se zaměřili na téma vesmír a s ním související pojmy jako: Slunce, hvězdy, měsíc, planety. Děti téma velmi zajímá, vyvstalo mnoho otázek, na které jsme hledali odpovědi: např. Vyhasne někdy Slunce? Kdo byl první ve Vesmíru? Jak jí kosmonauti? Otáčí se planety? Z čeho jsou? Děti o Vesmíru četly, malovaly, učily se písničky, tančily, poslouchaly zvuk planet, hrály hry o Sluneční soustavě, vytvářely modely planet, zkoušely na modelu vysvětlit, jak to, že je den a noc, skládaly příběh o výstupu na Měsíc, kreslily křídou planety atd. Navštívila nás také Hvězdárna z Rokycan s mobilním planetarium a výukovým programem.

Děti se začínají učit prezentační dovednosti. Každý si vybral podtéma z projektu Světlo, které doma zpracovává a podle předem daných kritérií o něm hovoří, ukazuje obrázky, model apod. Ostatní děti pokládají doplňující otázky a zapisují a zakreslují si, co se dozvěděly do projektového sešitu. V listopadu jsme tak vyslechly zajímavou prezentaci o svítící medúze, sopce, duze, černé díře a o planetách.

V listopadu jsme s dětmi take prožili slavnost svatého Martina – děti si vyráběly lampiónky, učily se svatomartinskou písničku, napekly svatomartinské rohlíčky, připravili stínové divadlo a pomazánku k večeři. Když se setmělo, šli průvodem k několika zastavením, kde řešili otázku: Jak pomoci člověku? Jak ho rozesmát? Jak mu poradit při hádce? Jak ho oživit? Jak ho potěšit? Na závěr se setkali se sv. Martinem a společně slíbili pomáhat potřebným a chudým. Poté je čekala večeře v tělocvičně, stínové divadlo, příprava na spánek, společné zpívání, čtení a přespávání. Druhý den jsme se vydali hledat koně sv. Martina a našli ho v nedalekém statku, kde se děti zkoušely starat o koně, čistit je, jezdit na nich.

Bavili jsme se take o světle v nás – jak záříme do našeho okolí? Co umíme? Co jsou naše dobré vlastnosti? Vyráběli jsme si naše osobní hvězdy. Učíme se ocenit druhé, ocenit sebe. Je to těžké a je vidět, že děti nejsou zvyklé o těchto věcech mluvit. Snažíme se pravidelně zařazovat activity k posilování dobrých vztahů mezi nimi – dotýkáme se téma kamarádství, hrajeme scénky s určitým problémem a hledáme na něj skrz hraní různých situací řešení.