Leden

V lednu jsme s dětmi pracovali na tématu tělo – zvláště pak lidské tělo (ale zabrousili jsme I do říše zvířat). Společně jsme se seznamovali dle věku s jednotlivými částmi těla, kostrou a jejím významem, s orgány a jejich funkcí. Děti pracují s pomůckami, s knihami a učivo si procvičují v námi sestavovaných projektových knížkách.

Začala nás navštěvovat pravidelně Cecilka Zkumavková se svými pokusy. Děti si tak vyráběly plíce, zamýšlely se nad významem vzduchu pro člověka; měřením ověřovaly, zda jejich chodidlo je stejné dlouhé jako předloktí a hlava; zkoumaly množství škrobu v potravinách; citlivost jazyka na jednotlivé chute či funkci zorniček a duhovek.

Děti zkoušely vyrábět kostku člověka, jeho orgány, hlavu a jednotlivé smysly. Zkoušely si, jaké je to být nevidomí a jaké pomůcky nevidomí potřebují pro fungování v běžném životě. Seznamovaly se s fázemi života od narození po smrt a s výhodami a nevýhodami.

Podrobně zkoumaly potraviny, učily se číst jejich složení, posoudit vhodnost potraviny pro zdravou výživu, setkaly se s dámami Sacharidy, Bílkoviny, Tuky; Učily se první pomoc, orientaci v lékarně a samy si lékarničku ušily.

Na závěr projektu si starší děti vybraly lékařskou specializaci a snažily se o svém oboru zjistit co nejvíce, odpovědět na některé otázky a poté uspět při atestaci tak, aby si mohly otevřít ordinaci. Ty úspěšné poté ordinovaly, léčily a psaly zprávy. Otevřely  také lékárnu, vyléčily mnoho nemocných a uskutečnily i operaci slepého střeva 😊.