Přestup

Zápis do vyšších ročníků – 2. – 3. třídy

Přijímáme i děti do vyšších ročníků, kteří chtějí přejít z jiné školy do Pivoňky.

Důležité je pro nás fungování ve třídě, vztahy mezi dětmi a přátelské prostředí – proto v případě přestupu z jiné školy chceme, aby s námi nové dítě strávilo ve škole týden, abychom ho mohli lépe poznat. Tento pobyt slouží dítěti i nám k poznání, zda případné zařazení dítěte do kolektivu třídy bude přínosné pro obě strany.

Poté se sejdeme s rodiči i s dítětem a na základě rozhovorů se domluvíme, zda dítě bude do Pivoňky přijato.

V případě kladného rozhodnutí vyřizuje přestup vedení Pivoňky a zákonní zástupci, kteří ohlašují na původní škole rozhodnutí o přestupu na jinou školu.