Akce Ukliďme Česko

Naši Zemi zachvacují odpadky, a tak jsme to začali s dětmi probírat. Bavili jsme se o době rozkladu některých materiálů. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, takže jsme se pustili do úklidu našeho okolí. Vrhli jsme se na sběr odpadků ze školní/pivovarské zahrady. Děti to náramně bavilo a nasbírali jsme toho opravdu hodně.

Počasí nás ve škole nalákalo ven, a tak výuka probíhá v zahradě školy. Dá se zde nasbírat i spousta přírodního materiálu, který lze pak použít k tvoření v rámci prací ve školní družině.