Květen

V květnu se děti v Pivoňce naplno vrhly do objevování přírody – během dne venku viděly mloka skvrnitého či uspořádaly šnečí závody.

Doma pak v souvislosti s projektovým tématem hmyzu vytvořily  krásné prezentace o jeho vybraných druzích.

Bezesporu nejúspěšnějším květnovým „projektem“ školní družiny byla výroba vlastního slizu.