Září

První den a první týden školy se nesly v poklidném duchu. Děti se seznamovaly s novými spolužáky, tmelily se, chodily ven, učily se, jak po sobě uklízet a mít hrnky, jak udržovat ve třídě pořádek, kam si ukládat věci a jak zařazovat důležité papíry. Děti se také naučily, kdy začíná vyučování, kdy mají přestávku a kdy se mohou těšit na oběd. Ve školní družině si děti připomínaly pravidla chování během oběda, i těch, které jsou ve družině.  Děti si vše dobře pamatují, teď už jen zbývá každodenní trénink 🙂 Na zahradě si děti užívaly volnou hru, indiáni a nově bandité jsou teď v kurzu. Hráli se seznamovací a pohybové hry a hledali houby. 

 V polovině září děti z Pivoňky, učitelé a pár zástupců z řad rodičů odjeli na „adapťák“ do Domaslavi blízko Konstantinových lázní. Krásné počasí podtrhlo krásy tamní krajiny a děti si užily mnoha výletů a společných aktivit. Jmenujme alespoň výlet na hrad Gutštejn, Krasíkov, návštěvu mýdlárny či výpravu za houbami 🙂

Poslední týden v září byl ve znamení ukázkových hodin volnočasových aktivit, které děti mohou v Pivoňce navštěvovat v odpoledních hodinách. Zaujala především ukázková hodina Aikida. Děti také společně oslavily nadcházející svátek Svatého Václava, a to rovnou svatováclavským průvodem, na jehož konci je čekalo setkání se samotným Václavem.