Úspěšně jsme zakončili kampaň na HITHIT pro 2. stupeň.

Díky všem, kteří přispěli, a nám se tak  podařilo vybrat na zřízení 2. stupně ZŠ Pivoňka úžasných 275 729 Kč! Veškeré peníze budou použity na vybavení učeben a potřebné pomůcky. Děkujeme!