Proběhla úspěšně kolaudace prostor pro 2. stupeň v bývalém KD Chříč

Na začátku září proběhla úspěšná kolaudace zrekonstruovaných prostor, ve kterých by měly usednout žáci počínaje školním rokem 2021/2022. Prostory se nacházejí v bývalém objektu kulturního domu na návsi ve Chříči, kde již v minulosti bývalá základní škola nějaký čas sídlila, než byla zavřena. Zrekonstruovány byly dvě třídy s velkorysým prosvětlením a jedna odborná učebna, které se nacházejí v 1. patře. V přízemí je větší hala, kde budou šatny, na které navazují wc kabinky, sprcha a samostatný záchod pro učitele. S úspěšnou kolaudací byla zároveň podána žádost o schválení zřízení 2. stupně na krajský úřad. V současnosti se čeká na jejich posouzení.