Prosinec

V prvním týdnu dost intenzivně v dětech ještě rezonoval zážitek z představení Mezi dráty na téma komunismus a jeho vliv na život lidí v jeho době. Zároveň se už intenzivněji věnujeme přípravě na vánoční jarmark, dáváme dohromady papírový betlém, vyrábějí se drobnosti k prodeji. Mladší třída nacvičuje vánoční příběh.

Oranžová třída se v druhém prosincovém týdnu věnovala testování svých znalostí. Zelená třída stále nacvičuje představení na vánoční jarmark. V závěru týdne na svátek Lucie přišly zkontrolovat pořádek ve škole dvě bílé Lucky. Kdo neměl uklizeno, toho rozcuchaly vařečkou! A děti opravdu pěkně poklidily. 

Předvánoční týden vyvrcholil jarmarkem, jehož příprava děti jako každoročně, značně pohltila. Dokážou si však všechno potřebné již lépe naplánovat a tak i přípravy jsou plynulejší. Nechybělo představení, prodejní jarmark a všemi oblíbená dražba vybraných předmětů. Program okořenila i ukázka bojového umění. 

Pozvánka na vánoční jarmark

Pozvánka na vánoční tvoření

Listopad

První listopadový týden byl hutný, plný, záživný. Děti z oranžové třídy intenzivně pracovaly, v centrech aktivit je vidět, jak umí zabrat. Řada z dětí má potíže se čtením hodin – více se na to zaměříme, ale klidně doma také občas procvičte. V pátek se jelo do Příbrami do hornického muzea a poté do pracovního tábora Vojna. Protože mají děti rádi divadlo, mají rády různé formy dramatizace – i na Vojně se pokusily vžít do role vězňů – posuďte na společné fotce, kde měly za úkol tvářit se jako vězni. Děti ze zelené třídy se učily trpělivosti při stavbě kostek a toleranci, když se někomu omylem podařilo stavby zbourat. Docela jim to šlo. Naopak problémem bylo sezení a tichý rozhovor během zpáteční cesty z Příbrami. 

Druhý listopadový týden byl opět plný akce. V pondělí si děti uspořádaly slavnost Sv. Martina a poté přespávaly ve škole, v rámci večera proběhla i oslava narozenin tří spolužáků. Lampionový průvod se opravdu moc povedl – děti z oranžové třídy připravily úkoly pro mladší děti a aktivně se zapojily do přípravy. Společnými silami jsme také uklidily po přespávání ve škole. Upekly jsme husy z kynutého těsta a začaly se zimní výzdobou školy. Podařilo se nám lépe dohodnout na tom, jak se budeme starat o naše králíky a morčata, abych jim to stále nemusela připomínat, a aby jim to skutečně dělalo radost.  Se staršími dětmi jsme se bavili o invazi v r. 1968, o Chartě 77 a normalizaci. Děti pilně zkouší na společné představení písně – je to skutečně kapela: Saša Šipoš nám zapůjčil elektrické bicí, na které nás bude Atrey doprovázet a díky Honzovi, Lili a Františce, kteří doma trénují na piano, housle a klarinet.

Třetí listopadový týden vybočoval hodně z rytmu. Přijeli skuteční záchranáři a učili, jak poskytovat správně první pomoc. Ve středu se v zelené třídě začalo s prezentací povolání, děti se připravily zodpovědně. Kromě kostýmů měly i řadu pomůcek a dokonce hasičský vůz! V týdnu přijely kolegyně – učitelky z Prahy, aby nahlédly do výuky a sdílely s námi svůj pohled na to, jak se tady učí. Oranžovou třídu navíc navštívily tři pamětnice, se kterými byly děti schopné vést rozhovor na základě připravených i spontánních otázek. Všechny ženy odcházely dost potěšené. Snad se nám podaří vytěžit z vyprávění to pravé pro naše představení. Kromě toho všeho ve čtvrtek navštívila školu speciální pedagožka Bára a psycholožka Johana, se kterými jste se někteří sešli. Proběhla větší část tripartitních schůzek, které ještě příští týden budou pokračovat.

V posledním listopadovém týdnu finišovala v oranžové třídě příprava na vystoupení Mezi dráty, které mělo připomenout dobu komunismu a oslavit svobodu, kterou nyní máme. Poslední listopadový den se na zámku ve Chříči sešlo opravdu hodně lidu, vystoupení se dětem velmi povedlo – střídaly se krátké dramatizované příběhy lidí perzekvovaných za dob komunismu s písničkami připomínajícímu dobu nesvobody. Ve škole jsme stihli také uspořádat společné zdobení adventních věnců a výrobu ozdobiček a drobných dárků na nadcházející prosincový vánoční jarmark.

Pozvánka na vzpomínkový večer a koncert

Říjen

V zelené třídě první říjnový týden bodovaly hry na téma ovoce – v kruhu si děti měnily místa, přesouvaly se jako skupiny po židlích a nesměly spadnout. Velmi je zaujala diskuze, kde jeden tábor obhajoval výhody konzumace domácího ovoce a druhý naopak exotického. Prvňáci byli fascinováni Marťanem, který hláskoval. Druháci jsou stále ještě okouzleni pexesem na počítači. V oranžové třídě se pilně pracovalo, nachází se řada témat společných napříč ročníky, kdy si děti navzájem pomáhají, společně se učí. Na dni venku se spustila poznávačka stromů, která děti velmi zaujala. Nakonec děti společně rozpoznaly 18 různých druhů stromů. Současným projektovým tématem jsou nerostné suroviny, děti je řešily v centrech aktivit a zamýšlely se nad klady a zápory těžby uhlí, nad využitím různých nerostných surovin v době pravěku a začátku středověku. Děti dokážou pracovat ve skupinkách, radit si, staly se archeology a pracovaly s obrázky skutečných nálezů. V družině děti vyráběly krásné podzimní stromy a začaly s intenzivním ochočováním mimimorčátek.

Druhý říjnový týden začal naplánovanou návštěvou Vaška Hradílka, tatínka Boženky, pro kterou jsme minulý školní rok vydělali na jarmarku peníze. Pověděl nám, jak se Bóže daří, že dělá velké pokroky, léčba funguje a Boženka začíná používat svaly, které ji pomaličku ožívají. Takže už občas i sama udrží hlavu. A jsou vyhlídky na další pokroky. Vašek přišel i se svým bratrem, olympijským medailistou – kajakářem Vavřincem Hradílkem. Děti měly možnost si s ním trochu popovídat, i když se dost styděly. Velkým tématem je pozorné čtení zadání a správné zpracování úkolu. Prvňáci a druháci se nechali pohltit šibenicí – moc je bavilo luštit slova. V družině se tento týden děti staly módními návrháři a s pomocí podzimní přírody nacházely inspiraci pro nové látky na šaty, klobouky, trika, brnění i meče. Povídali jsme si o projektu Adopce na dálku (www.protibet.cz). Starší děti seznámily mladší s naší „adoptovanou“ dívkou Tenzin Namsel a přečetly dopis, který nám Namsel poslala. Pokročilí angličtináři tento dopis překládali s Ellie na angičtině. 

Díky krásnému počasí trávily děti třetí říjnový týden hodně času venku, starší děti uspořádaly plánovaný slovanský trh, kde nakupoval i kníže Rostislav, Cyril a Metoděj.  Ukončili jsme naše první projektové téma Horniny a co je pod zemí a pomalu navázali na další téma týkající se komunismu. Se školním časopisem Vykřičník! jsme zvládli první rozhovor s Danem Vojtíškem – můžete se těšit! Snad se nám podaří do Vánoc vydat první číslo. Mladší děti si v úterý užily výlet do divadla a na výstavu a začaly řešit téma Povolání a zaměstnání. Divadlo bylo zajímavé, neotřelé a děti možná překvapené , že to nebyla klasická Šípková Růženka. V depu si všichni vyzkoušeli role policistů, hasičů, záchranářů. Byly tam makety služebních aut, dopravní hřiště a několik nehod. I s družinou byly děti skoro stále venku. V pondělí jsme si pořádně zařádili se spadaným listím a pokusili se vystihnout strom nebo krajinu pomocí pár tahů suchým pastelem. V tomto týdnu se také děti pustily do sbírání ořechů, které později budeme loupat a péci z něj cukroví. V pátek se děti pustily do přípravy zeleninové zahrádky na zimu.

V posledním říjnovém týdnu byly podzimní prázdniny. 

Září

První týden v září vyrazila celá škola na adaptační kurz do Jesenice. Více info a fotky zde

Vzhledem k adapťáku, byl vlastně druhý týden v září prvním pracovním týdnem ve škole, a tudíž panoval jakýsi „zajížděcí“ režim. Společná třída prvňáků a druháků si zvykala na prostředí, nastavovala si pravidla a učila se, co a kam patří. Oranžová třída starších dětí opakovala a znovuoživovala pravidla společného vzdělávání. Děti si také v tomto týdnu vybrali, kam chtějí zařadit v rámci start-upových dílen. Naprosté uchvácení panuje ve skupině včelaře Václava. Rozděleno je také do skupin v případě tvorby Školního časopis a dílny na Pokusy. V příštím týdnu už obě dvě aktivity naplno propuknou. Ve družině se začalo cvičit a hýbat se naplno. Olča se s dětmi okamžitě sblížila a jde jim to spolu skvěle.

Menší děti si v dalším týdnu velmi užily tvoření mapy regionu. Spotřebovaly na to celou středu, ale stálo to za to. Zapisovaly názvy obcí a měst v okolí, druháci popisovali vybavení domu. S nadšením se stavělo z kostek. Velkou událostí je narození morčat. Dětem se podařilo ztišit, aby měla klid. V pátek při dni venku vytvářely děti mandaly z přírodnin. Vznikla krásná díla. Zážitek byl korunovaný tím, že děti musely svá díla zase rozebrat. Velmi hezký čas. Začaly start-upové dílny. S rodiči proběhla první část brigády na osázení plácku před školou a vedení školy se sešlo s rodiči na školské radě. Děkujeme!

Poslední zářijový týden proběhl ve znamení počínajícího podzimu, strnišť na polích a učení. Z významnějších událostí tohoto týdne můžeme vyzvednout narozeninovou oslavu Matouše a Justýnky, na kterou si děti samy připravovaly občerstvení. V pátek se pak konala pouť k Václavovi a všechny děti složily slib o pomoci bližním. Však také mají doma pomáhat a svoje skutky pak popsat a přednést další týden. 

Děti se seznamovaly na začátku září v Jesenici

Setkat se opět po prázdninách, sžít se a seznámit se s prvňáčky – to byl účel adaptačního kurzu, který proběhl první zářijový týden v Jesenici. Aktivity během čtyřdenního pobytu byly vystavěny na příběhu Ajdar o pomoci, odvaze a dobrodružství. Děti se během adapťáku staly zachránci Planety Země, překonaly setkání s několika příšerami a dalšími nezvyklými obyvateli podzemí a doputovaly až k drakovi Ajdarovi, kterému namasírovaly záda, rozveselily ho a vylezly zpátky na povrch Země. Děti příběh velmi prožívaly a věříme, že se i díky němu dosti stmelily, dokázaly si skvěle navzájem pomáhat a pokud nebyly unavení, dokázaly se i dobře domluvit. Děkujeme moc všem rodičům, kteří na adapťáku byli a pomohli nám s realizací celého programu, vařením atd. 

Červen

Druhý červnový týden byl ve znamení puťáku po řece Střele. Fotky a trochu povídání najdete zde.

Po návratu z puťáku pokračovalo ještě další týden vyučování, dodělávání rozdělané práce, hry venku, sbírání bylinek a dávání věcí do pořádku. 

Červnový puťák provedl děti podél Střely

Druhý červnový týden po úterním vyučování nasedla naše početná skupina výletníku na autobus do Kralovic a zahájila tak červnový puťák po toku řeky Střely. V úterý se dojela až do Rabštejna, a tam asi dva kilometry na místo, kde se bivakovalo. Po zelené značce se pak děti s doprovodem vydaly kolem Střely, kolem Čubova mlýnu, přes Černou Huť pod Mladotice. Děti po celou dobu nejen vedly podle mapy, ale také připravovaly večeře a rozdělovaly jídlo na druhý den. Velké díky pak patří Danovi od Evelínky, který po celou dobu zajišťoval se svojí dodávkou doprovod, aby nemusely děti tahat těžké bágly s věci, spacákem a karimatkou. Ve čtvrtek se po dlouhém probouzení pokračovalo do Strážiště, pak do Plas a odtamtud do Čečína. Raní procedury v Čečíně narušilo najíždění myslivců na střelby, a tak balení proběhlo velmi rychle. Šlo se ještě podél řeky až k soutoku s Berounkou, kde se konala dlouho očekávaná nanuková přestávka. Nejnáročnější poslední úsek cesty vedl nahoru od řeky do Kozojed, kde však jako odměna čekala Ellie s vychlazeným melounem a bezovou šťávou.