Rozjeli jsme kampaň na HITHIT pro 2. stupeň.

Pivoňka hledá na nový školní rok učitele 1. stupně a nového angličtináře

ZŠ Pivoňka aktuálně hledá učitele 1. stupně pro věkově smíšenou třídu a učitele angličtiny na částečný úvazek. Více informací v přiložených letáčcích. 

Škola se otevře pro žáky znovu 25. května

Vedení ZŠ Pivoňka se rozhodlo zpřístupnit školu žákům opět od 25. května. Děti mohou, ale nemusí na konec školního roku nastoupit. Pro ty, kdo se rozhodnou zůstat doma, poběží dále distanční výuka. K znovuotevření školy jsou vydány tyto pokyny: POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

ZŠ Pivoňka přijala šest nových prvňáčků

Do školního vzdělávání pro rok 2020/2021 přijala ZŠ Pivoňka šest žáků, kteří se přihlásili ke vzdálenému zápisu. Rozhodnutí o přijetí najdete zde. Budeme rádi, pokud si rodiče prvňáčků prostudují Desatero pro rodiče budoucich prvňáčků vydané Ministerstvem školství a s dětmi projdou Desatero pro budoucího prvňáčka. Těšíme se nové žáčky!

Pozor – zápisy prvňáčků proběhnou na dálku!

Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na další školní rok bez osobní návštěvy rodiče a dítěte ve škole. Dle nařízení ministra je třeba řádně vyplnit přihlášku a tu doručit nejpozději do 30. dubna do vybrané školy jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelkou školy. Pro zápis dítěte do ZŠ Pivoňka je nutné vyplnit zápisní list duben 2020 a dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka  Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku 6ti let nejpozději k 31. 8. 2020  (dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014).  V současné době má škola dvě třídy s celkovou možnou kapacitou 40 dětí. V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte na e-mail či telefonicky. Škola je nyní z důvodu nařízení vlády zavřená, všechny akce jsou zrušeny a výuka probíhá doma on-line s podporou učitelů. 

Hledáme zástupce ředitele školy

ZŠ Pivoňka aktuálně usiluje o zřízení 2. stupně s počátkem ve školním roce 2021/2022. V současné době se již počaly rekonstruovat prostory pro 2. stupeň v budově bývalého kulturního domu na návsi ve Chříči. Z důvodů podstatného zvětšení administrativní a plánovací agendy školy hledáme v současné době zástupce ředitele školy, s nástupem ihned, který by zajišťoval praktický provoz školy a současně se podílel na koncepci, ustavení a rozvoji druhého stupně.

Únor

V prvním únorovém týdnu vyhlásila Pivoňka chřipkové prázdniny, přes děti i rodiče se přelila tentokrát vydatná vlna viróz, chřipek a zápalů plic. Sešli jsme se opět v druhém týdnu, ale bylo nás stále spíš méně, než více. Starší děti začali druhé pololetí vyhotovením si grafů pokroku v násobilce, dětem tato docela zdlouhavá práce šla a vydržely až do konce. Ve dvojicích nebo trojicích děti připravují výstup z tohoto projektu – plakát o vzniku života u vybraného zvířete. Na dni venku jsme se bavili o únoru, co se děje v lese, co je to kaňkování a tak podobně. Našli jsme několik kvetoucích rostlin – hluchavku, lísku a jívu (kočičky). Ušli jsme docela velký kus a děti byly zdravě znavené – polévku si šli někteří přidat až třikrát!

V zelené třídě děti nacvičovaly plánovat si práci. Všichni si zažili procvičování příkladů – barevné bingo, kdy zapisují příklady do barevných bingo okének a hledají příklady po třídě v určitém časovém limitu, aby se učili počítat zpaměti v ohraničeném čase. Prvňáci prožili svůj první běhací diktát o exotických zvířatech. V matematice jsme hodně manipulovali – s parketami, s vláčky, s kostkami, s mincemi a hodně se nadřeli, abychom na některá řešení přišli. Druháci začali více pronikat do rodokmenu rodiny, budeme to dál procvičovat, takže to budou mít i jako domácí úkol na další týden. Pracovali jsem s knížkou Ptáček a lev, kde se nakonec podařilo hezky se soustředit na závěr knihy a děti se vciťovaly do postav i hádaly, jak příběh dopadne. V oranžové třídě děti s plným nasazením dokončovaly své plakáty na prezentaci a vedly si skvěle. Plakáty i prezentace se vydařily, některé nás ještě čekají příští týden.

PF 2020

Leden

Hned v začátku nového roku plníme předsevzetí a téměř veškerý volný čas jsou děti s družinou venku. Jedinou výjimkou jsou pátky, které si děti stanovily jako odpoledne společenských her (ale zase celé dopoledne jsou v rámci vyučování v terénu). V oranžové třídě se pokračovalo v centrech aktivit, ve kterých se opakuje, co už děti o těle ví. Do třídy nám přibyl nový spolužák či spolužačka – model kostry jménem Olík. Děti ze zelené třídy popisovaly zvířata, ve změti čas hledaly obrázek. Venku hrály na schovku a smály se nad verši Edwarda Leara: Jeden dědek s velkou palicí natřel si tvář modrou skalicí….a tak dál. Dařilo se pak vymýšlet i další vlastní rýmy.

Třetí lednový týden byl ve znamení výletu do Prahy, který byl krásný z mnoha hledisek.  Obrazy Petra Síse jsou jemné, niterné, takže vidět je v galerii a kreslit podle nich, přemýšlet podobně, je obohacující. Důležitou roli hrála na výletě také hromadná doprava, kterou si děti užily. V oranžové třídě se děti v týdnu věnovaly poznávání rozmnožovací soustavy a dalších otázek s tím spojených. Bylo to velmi záživné, u dětí je toto téma opravdu žhavé. Začalo se úterní anatomickou část, pokračovalo středeční rozpravou s Janou o tom, jak to asi chodí mezi mužem a ženou co se týče vztahů, chození, proč se lidi berou, proč se rozvádí. V zelené třídě se povedlo soustředění u čtení. A taky, seník začal vypadat k světu, brzy v něm bude moci být krásné venkovní zázemí. 

Poslední týden v lednu proběhl rychle už kvůli nemoci, která se zdařile šířila, takže na vysvědčení už jsme nebyli zdaleka v plném počtu. Ale přesto jsme si s dětmi předání užily, zavítala mezi nás i reportérka Českého rozhlasu Plzeň a natočila reportáž o tom, jak se u nás ve škole jinak předává vysvědčení. V družině měla úspěch hra na hasiče. Děti také společně vyrobily přáníčko na rozloučení s Radkou, které proběhlo v den vysvědčení. 

Prosinec

V prvním týdnu dost intenzivně v dětech ještě rezonoval zážitek z představení Mezi dráty na téma komunismus a jeho vliv na život lidí v jeho době. Zároveň se už intenzivněji věnujeme přípravě na vánoční jarmark, dáváme dohromady papírový betlém, vyrábějí se drobnosti k prodeji. Mladší třída nacvičuje vánoční příběh.

Oranžová třída se v druhém prosincovém týdnu věnovala testování svých znalostí. Zelená třída stále nacvičuje představení na vánoční jarmark. V závěru týdne na svátek Lucie přišly zkontrolovat pořádek ve škole dvě bílé Lucky. Kdo neměl uklizeno, toho rozcuchaly vařečkou! A děti opravdu pěkně poklidily. 

Předvánoční týden vyvrcholil jarmarkem, jehož příprava děti jako každoročně, značně pohltila. Dokážou si však všechno potřebné již lépe naplánovat a tak i přípravy jsou plynulejší. Nechybělo představení, prodejní jarmark a všemi oblíbená dražba vybraných předmětů. Program okořenila i ukázka bojového umění.