Pozor – zápisy prvňáčků proběhnou na dálku!

Vzhledem k aktuální situaci a zavření všech škol proběhne zápis dětí na další školní rok bez osobní návštěvy rodiče a dítěte ve škole. Dle nařízení ministra je třeba řádně vyplnit přihlášku a tu doručit nejpozději do 30. dubna do vybrané školy jedním z těchto způsobů: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či osobně po individuální domluvě s ředitelkou školy. Pro zápis dítěte do ZŠ Pivoňka je nutné vyplnit zápisní list duben 2020 a dotazník pro rodiče před vstupem dítěte do ZŠ Pivoňka  Do prvních tříd se mohou zapisovat děti ve věku 6ti let nejpozději k 31. 8. 2020  (dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014).  V současné době má škola dvě třídy s celkovou možnou kapacitou 40 dětí. V případě dalších dotazů k zápisům nás kontaktujte na e-mail či telefonicky. Škola je nyní z důvodu nařízení vlády zavřená, všechny akce jsou zrušeny a výuka probíhá doma on-line s podporou učitelů. 

Hledáme zástupce ředitele školy

ZŠ Pivoňka aktuálně usiluje o zřízení 2. stupně s počátkem ve školním roce 2021/2022. V současné době se již počaly rekonstruovat prostory pro 2. stupeň v budově bývalého kulturního domu na návsi ve Chříči. Z důvodů podstatného zvětšení administrativní a plánovací agendy školy hledáme v současné době zástupce ředitele školy, s nástupem ihned, který by zajišťoval praktický provoz školy a současně se podílel na koncepci, ustavení a rozvoji druhého stupně.

Únor

V prvním únorovém týdnu vyhlásila Pivoňka chřipkové prázdniny, přes děti i rodiče se přelila tentokrát vydatná vlna viróz, chřipek a zápalů plic. Sešli jsme se opět v druhém týdnu, ale bylo nás stále spíš méně, než více. Starší děti začali druhé pololetí vyhotovením si grafů pokroku v násobilce, dětem tato docela zdlouhavá práce šla a vydržely až do konce. Ve dvojicích nebo trojicích děti připravují výstup z tohoto projektu – plakát o vzniku života u vybraného zvířete. Na dni venku jsme se bavili o únoru, co se děje v lese, co je to kaňkování a tak podobně. Našli jsme několik kvetoucích rostlin – hluchavku, lísku a jívu (kočičky). Ušli jsme docela velký kus a děti byly zdravě znavené – polévku si šli někteří přidat až třikrát!

V zelené třídě děti nacvičovaly plánovat si práci. Všichni si zažili procvičování příkladů – barevné bingo, kdy zapisují příklady do barevných bingo okének a hledají příklady po třídě v určitém časovém limitu, aby se učili počítat zpaměti v ohraničeném čase. Prvňáci prožili svůj první běhací diktát o exotických zvířatech. V matematice jsme hodně manipulovali – s parketami, s vláčky, s kostkami, s mincemi a hodně se nadřeli, abychom na některá řešení přišli. Druháci začali více pronikat do rodokmenu rodiny, budeme to dál procvičovat, takže to budou mít i jako domácí úkol na další týden. Pracovali jsem s knížkou Ptáček a lev, kde se nakonec podařilo hezky se soustředit na závěr knihy a děti se vciťovaly do postav i hádaly, jak příběh dopadne. V oranžové třídě děti s plným nasazením dokončovaly své plakáty na prezentaci a vedly si skvěle. Plakáty i prezentace se vydařily, některé nás ještě čekají příští týden.

PF 2020

Leden

Hned v začátku nového roku plníme předsevzetí a téměř veškerý volný čas jsou děti s družinou venku. Jedinou výjimkou jsou pátky, které si děti stanovily jako odpoledne společenských her (ale zase celé dopoledne jsou v rámci vyučování v terénu). V oranžové třídě se pokračovalo v centrech aktivit, ve kterých se opakuje, co už děti o těle ví. Do třídy nám přibyl nový spolužák či spolužačka – model kostry jménem Olík. Děti ze zelené třídy popisovaly zvířata, ve změti čas hledaly obrázek. Venku hrály na schovku a smály se nad verši Edwarda Leara: Jeden dědek s velkou palicí natřel si tvář modrou skalicí….a tak dál. Dařilo se pak vymýšlet i další vlastní rýmy.

Třetí lednový týden byl ve znamení výletu do Prahy, který byl krásný z mnoha hledisek.  Obrazy Petra Síse jsou jemné, niterné, takže vidět je v galerii a kreslit podle nich, přemýšlet podobně, je obohacující. Důležitou roli hrála na výletě také hromadná doprava, kterou si děti užily. V oranžové třídě se děti v týdnu věnovaly poznávání rozmnožovací soustavy a dalších otázek s tím spojených. Bylo to velmi záživné, u dětí je toto téma opravdu žhavé. Začalo se úterní anatomickou část, pokračovalo středeční rozpravou s Janou o tom, jak to asi chodí mezi mužem a ženou co se týče vztahů, chození, proč se lidi berou, proč se rozvádí. V zelené třídě se povedlo soustředění u čtení. A taky, seník začal vypadat k světu, brzy v něm bude moci být krásné venkovní zázemí. 

Poslední týden v lednu proběhl rychle už kvůli nemoci, která se zdařile šířila, takže na vysvědčení už jsme nebyli zdaleka v plném počtu. Ale přesto jsme si s dětmi předání užily, zavítala mezi nás i reportérka Českého rozhlasu Plzeň a natočila reportáž o tom, jak se u nás ve škole jinak předává vysvědčení. V družině měla úspěch hra na hasiče. Děti také společně vyrobily přáníčko na rozloučení s Radkou, které proběhlo v den vysvědčení. 

Prosinec

V prvním týdnu dost intenzivně v dětech ještě rezonoval zážitek z představení Mezi dráty na téma komunismus a jeho vliv na život lidí v jeho době. Zároveň se už intenzivněji věnujeme přípravě na vánoční jarmark, dáváme dohromady papírový betlém, vyrábějí se drobnosti k prodeji. Mladší třída nacvičuje vánoční příběh.

Oranžová třída se v druhém prosincovém týdnu věnovala testování svých znalostí. Zelená třída stále nacvičuje představení na vánoční jarmark. V závěru týdne na svátek Lucie přišly zkontrolovat pořádek ve škole dvě bílé Lucky. Kdo neměl uklizeno, toho rozcuchaly vařečkou! A děti opravdu pěkně poklidily. 

Předvánoční týden vyvrcholil jarmarkem, jehož příprava děti jako každoročně, značně pohltila. Dokážou si však všechno potřebné již lépe naplánovat a tak i přípravy jsou plynulejší. Nechybělo představení, prodejní jarmark a všemi oblíbená dražba vybraných předmětů. Program okořenila i ukázka bojového umění. 

Pozvánka na vánoční jarmark

Pozvánka na vánoční tvoření

Listopad

První listopadový týden byl hutný, plný, záživný. Děti z oranžové třídy intenzivně pracovaly, v centrech aktivit je vidět, jak umí zabrat. Řada z dětí má potíže se čtením hodin – více se na to zaměříme, ale klidně doma také občas procvičte. V pátek se jelo do Příbrami do hornického muzea a poté do pracovního tábora Vojna. Protože mají děti rádi divadlo, mají rády různé formy dramatizace – i na Vojně se pokusily vžít do role vězňů – posuďte na společné fotce, kde měly za úkol tvářit se jako vězni. Děti ze zelené třídy se učily trpělivosti při stavbě kostek a toleranci, když se někomu omylem podařilo stavby zbourat. Docela jim to šlo. Naopak problémem bylo sezení a tichý rozhovor během zpáteční cesty z Příbrami. 

Druhý listopadový týden byl opět plný akce. V pondělí si děti uspořádaly slavnost Sv. Martina a poté přespávaly ve škole, v rámci večera proběhla i oslava narozenin tří spolužáků. Lampionový průvod se opravdu moc povedl – děti z oranžové třídy připravily úkoly pro mladší děti a aktivně se zapojily do přípravy. Společnými silami jsme také uklidily po přespávání ve škole. Upekly jsme husy z kynutého těsta a začaly se zimní výzdobou školy. Podařilo se nám lépe dohodnout na tom, jak se budeme starat o naše králíky a morčata, abych jim to stále nemusela připomínat, a aby jim to skutečně dělalo radost.  Se staršími dětmi jsme se bavili o invazi v r. 1968, o Chartě 77 a normalizaci. Děti pilně zkouší na společné představení písně – je to skutečně kapela: Saša Šipoš nám zapůjčil elektrické bicí, na které nás bude Atrey doprovázet a díky Honzovi, Lili a Františce, kteří doma trénují na piano, housle a klarinet.

Třetí listopadový týden vybočoval hodně z rytmu. Přijeli skuteční záchranáři a učili, jak poskytovat správně první pomoc. Ve středu se v zelené třídě začalo s prezentací povolání, děti se připravily zodpovědně. Kromě kostýmů měly i řadu pomůcek a dokonce hasičský vůz! V týdnu přijely kolegyně – učitelky z Prahy, aby nahlédly do výuky a sdílely s námi svůj pohled na to, jak se tady učí. Oranžovou třídu navíc navštívily tři pamětnice, se kterými byly děti schopné vést rozhovor na základě připravených i spontánních otázek. Všechny ženy odcházely dost potěšené. Snad se nám podaří vytěžit z vyprávění to pravé pro naše představení. Kromě toho všeho ve čtvrtek navštívila školu speciální pedagožka Bára a psycholožka Johana, se kterými jste se někteří sešli. Proběhla větší část tripartitních schůzek, které ještě příští týden budou pokračovat.

V posledním listopadovém týdnu finišovala v oranžové třídě příprava na vystoupení Mezi dráty, které mělo připomenout dobu komunismu a oslavit svobodu, kterou nyní máme. Poslední listopadový den se na zámku ve Chříči sešlo opravdu hodně lidu, vystoupení se dětem velmi povedlo – střídaly se krátké dramatizované příběhy lidí perzekvovaných za dob komunismu s písničkami připomínajícímu dobu nesvobody. Ve škole jsme stihli také uspořádat společné zdobení adventních věnců a výrobu ozdobiček a drobných dárků na nadcházející prosincový vánoční jarmark.

Pozvánka na vzpomínkový večer a koncert