Září

První den a první týden školy se nesly v poklidném duchu. Děti se seznamovaly s novými spolužáky, tmelily se, chodily ven, učily se, jak po sobě uklízet a mít hrnky, jak udržovat ve třídě pořádek, kam si ukládat věci a jak zařazovat důležité papíry. Děti se také naučily, kdy začíná vyučování, kdy mají přestávku a kdy se mohou těšit na oběd. Ve školní družině si děti připomínaly pravidla chování během oběda, i těch, které jsou ve družině.  Děti si vše dobře pamatují, teď už jen zbývá každodenní trénink :) Na zahradě si děti užívaly volnou hru, indiáni a nově bandité jsou teď v kurzu. Hráli se seznamovací a pohybové hry a hledali houby. 

Červenec

Téměř všechny děti navštěvující v prvním roce Pivoňku se v červenci zúčastnily dětského tábora, který se již tradičně konal na chříčském tábořišti. Tématem tohoto letního týdne bylo putování čaroděje Gandalfa, Thorina Pavézy a jejich  skupiny za pokladem draka Šmaka, podle známé knihy Hobit od J. R. R. Tolkiena. Na děti čekalo spoustu dobrodružství a nelehkých úkolů, které postupně plnily den za dnem až k závěrečné bitvě pěti armád. 

V Pivoňce se staví nová třída

Během prázdnin se vyměnila okna v tělocvičně za dvouplášťová, tak aby bylo zajištěno optimální vytápění prostoru tělocvičny, kde zároveň probíhá za deštivého počasí školní družina. V současné chvíli se dokončuje prostor druhé třídy, která přivítá nové děti ve školním roce 2019/2020. Úpravami, které mají přispět k větší přehlednosti, prošla také šatna, kde na děti čekají šatní skříňky a háčky na školní tašky. 

Pivoňka nabízí kroužky pro děti ze školy i okolí

I ve školním roce 2018/2019 nabídne škola Pivoňka několik volnočasových kroužků pro děti, které budou probíhat v odpoledních hodinách v prostorách ZŠ Pivoňky na chříčské návsi.  Informace v přiloženém plakátu, kroužky začnou v říjnu 2018 – volnocasove_kurzy_plakat

Děti dostaly své první vysvědčení z Pivoňky

V pátek 29. července dostaly děti své první „pivoňkovské“ vysvědčení. Předávalo se za zvuků hudby v altánu pivovarské zahrady. Kuchyně pivovaru pak připravila pro všechny zúčastněné výborné dorty a kávu. Děti dostaly k vysvědčení i fotoalbum se svými fotkami z prvního školního roku v Pivoňce a další drobné dárky. Děkujeme!jhdr

Červen

Na začátku června se celá škola, včetně některých rodičů, vypravila na „puťák“ do CHKO Slavkovský les a okolí. První přespání proběhlo v Bečově nad Teplou, ve zdejší botanické zahradě, děti navštívily i zámek s jeho vzácným Relikviářem svatého Maura. Druhý den se spalo pod širákem nedaleko vesnice Prameny a teplé počasí umožnilo i koupání. Třetí den se doputovalo do Kladské a poté dojelo autobusem do Mariánských lázních, kde byl již přes kamarády rodičů zajištěn nocleh pod střechou :)

Přes velké vytížení stihly děti v červnu nacvičit vystoupení, kterým obohatily oslavy založení obce Chříč. Ta se, alespoň dle první písemné zmínky, dožívá v tomto roce 700 let. Formou divadelního představení se děti pokusily ve zkratce zmapovat důležité události v historii obce, průvodcem pásma pak byl vodník, který žil na Chříči, ještě v době, kdy měla obec svůj rybník. Děti sklidily za vystoupení, velký potlesk.

Předposlední červnový týden pak patřil škole v přírodě, která se prakticky spojila s plaveckým výcvikem, který děti musí povinně absolvovat. Děti tak strávily týden na Machově mlýně, kde je součástí areálu i plavecký bazén. Trenér, kterého si děti oblíbily, měl s sebou i své svěřence, kteří pomáhali s výcvikem dětí, takže i z neplavců se stali plavci. Navíc se vydařilo počasí, až na mírné chladno při závěrečném závodě.

Květen

V květnu se děti v Pivoňce naplno vrhly do objevování přírody – během dne venku viděly mloka skvrnitého či uspořádaly šnečí závody.

Doma pak v souvislosti s projektovým tématem hmyzu vytvořily  krásné prezentace o jeho vybraných druzích.

Bezesporu nejúspěšnějším květnovým „projektem“ školní družiny byla výroba vlastního slizu.

V Pivoňce proběhla úspěšně školní inspekce

V červnu, na samém závěru prvního školního roku v historii Pivoňky,  proběhla ve škole povinná školní inspekce. Její pracovníci, kteří přijeli školu kontrolovat a hodnotit, ocenili především krásné prostředí a skutečnost, že děti mají možnost pobývat často venku a učit se v terénu. Dále je zaujal a byl vyzdvižen individuální přístup pedagogů a využívání inovativních metod učení.foto_deti_venku

Rozhodnutí o přijetí

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 byly do Základní školy Pivoňka přijaty děti s těmito evidenčními čísly: Z1/2018, Z2/2018, Z3/2018. V příloze zápis o přijetí.img069

Zápis prvňáčků v Pivoňce

Ve čtvrtek 26. 4. proběhl ve škole komorní zápis nových prvňáčků, kteří v září nastoupí do naší jednotřídky. Děti dostaly několik úkolů, na kterých si samostatně pracovaly. Pak si je společně s Markétou a Janou vyhodnotily.  Na konci zápisu dostali rodiče zpětnou vazbu o tom, na co by se mohli s dětmi případně během prázdnin zaměřit.