Prostory

Škola sídlí v moderně a originálně rekonstruované budově bývalé stodoly (poté traktorové dílny a před rekonstrukcí truhlářské dílny) . Budova se nachází v areálu Pivovaru Chříč se samostatným přístupem. Její rekonstrukce dle architektonického návrhu architektky Ing. Alžběty Stodolové proběhla v rekordním čase během 8 měsíců. Rozsáhlou přestavbou tak vznikly dvě  třídy s nadstandardním osvětlením, krásnou dřevěnou podlahou a dostatkem prostoru pro práci na zemi i v lavicích. Dále vestibul s odpočinkovým koutkem a posezením pro děti i návštěvníky, školní knihovna, šatna, toalety, malá kuchyňka, tělocvična a školní družina. Budova tak odpovídá hygienickým i stavebním požadavkům na základní školu zapsanou v rejstříku MŠMT.

Prostor školy je tvořen tak, abychom mohli uplatňovat vizi školy a jednotlivé metody. Ve třídě jsou výukové koutky na český jazyk, matematiku, grafomotoriku a svět kolem nás.

Děti si z center mohou brát pomůcky, učí se s nimi pracovat, uklízet je a vracet na své místo.

Ve třídě má každé dítě svůj šanon, do kterého si ukládá materiály z jednotlivých předmětů, dále šuplík na věci, učebnice, sešity.

Pro práci s pomůckami využívají koberečky, na kterých si mohou pomůcku rozložit a nechat rozpracovanou se svým jménem.

Ve třídě je nástěnka, kde mají děti měsíční přehled, větu a příklad týdne, projektový bonus.

Na chodbě je projektová nástěnka, kde děti prezentují jednotlivé práce z výtvarné, pracovní výchovy i ze světa kolem nás či českého jazyka vztahující se k projektu.

V tělocvičně mohou děti trávit velkou přestávku, půjčit si sportovní náčiní, využít oblíbené akrobatické šály či hry.

V tělocvičně je také hudební a divadelní koutek.

Foto Jan Nebřenský

Venku vedle školy máme školní zahrádku, o kterou se s dětmi staráme.

U školy máme školní králíky a morčata. Děti se o ně starají. Za školou je rozsáhlá hektarová zahrada, kde se s dětmi učíme ve venkovním altánu a zároveň zde trávíme čas se školní družinou. Je zde množství přírodních herních prvků, které chceme průběžně doplňovat.

Škola je vytápěná novým ústředním topením.

Na zahradě je umístěn krytý altán, který budeme využívat na výuku, stejně jako dětský domeček, houpací sítě a herní přírodní prvky, které postupně rozšiřujeme. 

Pod školou teče Chříčský potok (dříve zvaný Chrastnice), který se vlévá do Berounky a na své dvou a půl kilometrové cestě vytváří krásné romantické údolí. I sem budeme s dětmi chodit.

Chříč je hraniční obcí CHKO Křivoklátsko. Hned za ní začínají nekonečné křivoklátské lesy a podmanivé údolí Javornice. Krásné místo pro učení se a bytí.