Léto

Puťák
Od začátku naší činnosti vyrážíme v červnu na celoškolní puťák. Přidávají se rodiče i sourozenci. Rosteme. Společně jdeme. Věci si neseme. Vaříme si, rozděláváme oheň, koupeme se, procházíme krásnými místy, spíme pod širákem či ve stanech. Překonáváme svoje limity, potíme se, podporujeme se, přizpůsobujeme se ostatním a zažíváme únavu i skvělý pocit pospolitosti, přírody na dosah a dosažení cíle.

Zahradní slavnost
Ke konci školního roku se odehrává velká Zahradní slavnost, vyvrcholení školního roku. Děti připravují na slavnost divadelní představení, od r. 2020 vystupuje na slavnostech i školní kapela, křtí se a prodává nové číslo školního časopisu Vykřičník, probíhá jarmark startupových dílen a bar s pochutinami od rodičů. Léto je na dohled a my ho společně slavíme!

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení je každoročně vnímáno jako slavnost ocenění práce dětí, jejich snahy o svůj růst. V zahradní mušli se setkávají dospělí i děti. Společně zpíváme – a vítáme a oceňujeme nejen všechny žáky, ale také učitele a rodiče, kteří nám pomáhají a bez nichž by Pivoňka nemohla být tak pestrá, jak je.