Startupy

Pro všechny děti z 1. stupně se každý školní rok otevírají 3–4 startupové firmy. Ve školním roce 2021/2022 fungují v Pivoňce Truhlářství, Vaření, Rukodělka a Nápojářství. Děti si dle svého zájmu volí na celý školní rok jednu firmu, kterou se snaží budovat, učí se zde nejen vyrábět výrobky spojené s danou specializací, ale také počítat náklady, cenu výrobku a firmu propagovat. 2x ročně se koná v Pivoňce trh, na kterém děti své výrobky prodávají, dopředu si stanoví, na co výtěžek jarmarku půjde. Po skončení si počítají skutečné výnosy, odečítají si náklady a rozhodují se, co s penězi dál udělají.